Izdavanje u zakup osam poslovnih prostora u Banjaluci

U nastavku 16. sjednice Skupštine Grada donesena je odluka o izdavanju u zakup osam poslovnih prostora.

Riječ je o poslovnim prostorima u ulicama: Bana dr Todora Lazarevića broj 6, Kralja Petra I Karađorđevića br. 27, Marije Bursać brojevi 3 i 5, Sime Matavulja br. 6, Srpskoj br. 18, Hvarskoj br. 1 i Bulevaru vojvode Živojina Mišića br. 27, koji će u narednom periodu biti ponuđeni na licitaciju.

“Po prvi put u mandatu, donijeli smo odluku o izdavanju u zakup pod komercijalnim uslovima osam poslovnih prostora, koji se nalaze u gradskom području i za koje cijenimo da će biti atraktivni. Grad od zakupa može da ostvari solidne prihode ove godine “, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.

On je naglasio da se nastavlja revizija preostalih poslovnih prostora i da ima još oko 40 korisnika od ranije koji su predmet revizije.

“A svi ostali poslovni prostori koji iz različitih razloga nisu u upotrebi, procjenjivaćemo da li da ih dajemo u komercijalni zakup, zamjenu, prodaju ili nekim od udruženja pod posebnim uslovima “, rekao je gradonačelnik Radojičić. On je dodao da je u toku nekoliko licitacija za prodaju garaža, a sa današnjeg dnevnog reda iz tehničkih razloga je povučena odluka koja se odnosila na izadavanje garaža u zakup.

Set odluka koji se odnosi na dodjelu prostora pod posebnim uslovima takođe je dobio „zeleno svjetlo“. Naime, većina korisnika koji su ranije dobili prostore pod posebnim uslovima su revidirani i na ranijim sjednicama Skupština je donosila odluke o novim uslovima dodjele jer je promijenjen način obračuna.

Skupština Grada dala je večeras saglasnost na Godišnji program rada Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka za radnu 2017/2018. godinu, osim u dijelu koji se odnosi na kolektivni godišnji odmor.

“Grad nije prihvatio prijedlog Centra da se u vrtiće uvede kolektivni godišnji odmor i time zatvaranje svih vrtića u gradu u nekom periodu, jer cijenimo da bi, prije svega, roditeljima bilo vrlo teško da se organizuju. U vezi s tim, imaćemo ozbiljniju raspravu sa Centrom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “, naveo je gradonačelnik Igor Radojičić.

Kako je pojasnio, Grad se ne slaže sa dosadašnjom praksom kolektivnog godišnjeg odmora jer to bi značilo da u nekom periodu, od dvije ili više sedmica, svi vrtići budu zatvoreni.

“Znate da je dosadašnja praksa bila da se spaju grupe, da onda kada su odmori i za vaspitače i za roditelje i djecu da se smanjuje kapacitet i broj grupa. Određeni vrtići na neki način budu dežurni tokom ljeta u nekom vremenskom periodu “, rekao je gradonačelnik.

Odbornici su prihvatili i izvještaj o realizaciji Strategije razvoja grada Banja Luka, u periodu 2007-2019. godina, zaključno sa 2016. godinom, te usvojili akcioni plan projekata grada za 2017. godinu, Program poslovanja JU Centar za socijalni rad Banja Luka za 2017, te Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, za radnu 2016/2017. godinu.

Podržano je i nekoliko informacija, i to: o godišnjim aktivnostima udruženja koja okupljaju pripadnike nacionalnih manjina i vjerskih zajednica; o organizaciji i stanju u oblasti kulturne djelatnosti na području grada Banja Luka; o godišnjim aktivnostima udruženja građana od interesa za Grad i o aktivnostima ostalih udruženja građana; o stanju narkomanije na području grada Banja Luka i mjerama za njeno suzbijanje; o realizaciji podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu.

Novi nazivi ulica

Ulice u Banjoj Luci dobili su učesnici Odbrambeno-otadžbinskog rata Saša Gvozden i Draženko Živković, te književnik Jovan Babić. Odluke o utvrđivanju naziva donesene su danas u nastavku 16. sjednice.
Ulica Saše Gvozdena je u Mjesnoj zajednici Starčevica i pruža se od Ulice Slobodana Dubočanina, i ide lijevo; Ulica Draženka Živkovića je u Mjesnoj zajednici Lauš 1 i pruža se od Karađorđeve ulice, i ide lijevo; Ulica književnika Jovana Babića nalazi se u Mjesnoj zajednici Debeljaci, između pruge i rijeke Vrbanja, a pruža se od potoka Međaš, odnosno od kraja Carigradske ulice i ide sve do Bijelog potoka.

Gradski parlament završio je sa radom oko 20 časova.

(ATV)

Otvoren obnovljeni društveni dom u Dragočaju

Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić, otvorio je danas obnovljeni društveni dom u mjesnoj zajednici Dragočaj. On je rekao da su, obnovom društvenog doma u Dragočaju, građani dobili prostor u kojem mogu da održavaju svečanosti, sastanke i druge aktivnosti od značaja za društveni život.

Skijama se spustio niz Banj brdo

“Winter is coming”, rekli bi u kultnoj seriji Igra prijestola, a šta je rekao banjalučki kajakaš Darko Savić kada je jutros vidio Banjaluku pokrivenu snijegom ne znamo, ali znamo da mu je na um pala zanimljiva ideja.