Pripremljene za prodaju građevinske parcele sa objektima u Poslovnoj zoni

Radi iskazanog interesa privrednih subjekata za kupovinom već izgrađenih poslovnih objekata i zemljišta, Gradska uprava je pripremila i ponudiće na prodaju građevinske parcele sa objektima u Poslovnoj zoni u Ramićima.

-Predmet prodaje biće ukupno četiri parcele sa šest objekata i pripadajućim zemljištem. Početna cijena utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti urađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka – rekli su u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje.

Naglasili su da je i ova odluka gradske administracije u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, te pružanja mogućnosti za povećanjem broja zaposlenih u Banjoj Luci, a sve u skladu sa Studijom ekonomske opravdanosti za uspostavljanje Poslovne zone „Ramići – Banja Luka“.

-Takođe, prodajom objekata u okviru Poslovne zone, Grad će ostvariti značajne prihode, a koji će omogućiti dalji razvoj povoljnog poslovnog okruženja na području Banje Luke – kazali su u nadležnom odjeljenju.

Prijedlog odluke o prodaji objekata i zemljišta na parcelama u Poslovnoj zoni, koje su kompletno opremljene javnom-komunalnom infrastrukturom, naći će se na zasjedanju gradskog parlamenta 20. jula.

Po usvajanju, Gradska uprava raspisaće javni oglas za njihovu prodaju putem licitacije.

Najveća parcela, koja će biti ponuđena na prodaju, ima ukupno 7.013 kvadratnih metara i na njoj se nalazi objekat pogona savijanja profila. Najmanja je parcela od 2.469 m2, na kojoj se nalazi objekat elektro-mašinska radionica.
Preostale dvije građevinske parcele, koje će biti predmet licitacije, su površine od 5.489 m2 i od 4.749 m2 i na njima se nalaze po dva objekta. Na većoj su smješteni objekti garaže i metalnog skladišta, a na manjoj – restoran i komercijalna služba.

Trenutno je u Poslovnoj zoni izlicitirano 11 građevinskih parcela i unutar zone radi deset investitora, s tim što je jedan investitor kupio dvije građevinske parcele.

Grad nastavlja da ulaže u razvoj zone u Ramićima s ciljem da Banja Luka dobije što više proizvodnih subjekata i time više novih radnih mjesta u realnom sektoru. Tako je za nastavak radova na komunalnoj infrastrukturi budžetom planirano oko 900.000 KM i još oko 190.000 KM za proširenje zone.

“Festival '84” posjetilo više od 20.000 ljudi

Prvi “Festival '84” kao novi član “Egzitove” regionalne porodice stao je u red najmasovnijih zimskih festivala na svijetu, uz ukupnu posjetu više od 20.000 ljudi, saopšteno je iz Olimpijskog centra “Jahorina”.