Biznis 07.07.2016.

Banjaluka izgubila spor sa “Bingom” u vezi sa zemljištem kod Poljoprivredne škole

ČITANJE: 4 minute

Grad Banjaluka nije uspio da pokrene novi sudski spor kojim bi osporio pravo trgovačkom lancu „Bingo“ da izgradi tržni centar na zemljištu Poljoprivredne škole.

Grad je pokušao da obnovi suđenje jer se prethodno zamjenik pravobranioca RS bez saglasnosti i znanja grada Banjaluke nagodilo sa „Bingom“ u ovom sporu teškom 20 miliona KM. Okružni sud u Banjaluci odbio je kao neosnovanu žalbu Pravobranilaštva na pravosnažnu presudu Osnovnog suda o poravnanju sa tržnim centrom „Bingo“ koji je od grada zahtijevao odštetu od 20 miliona KM plus kamate zbog sporova u vezi sa zemljištem banjalučke Poljoprivredne škole.

Do spora grada Banjaluka sa „Bingom“ došlo je nakon što je zemljište Poljoprivredne škole, za koje grad tvrdi da je njegovo, prodato ovom trgovačkom lancu. Grad je nakon toga tužio Poljoprivrednu školu, Pericu Repajića iz Laktaša, firmu „Oktan promet“ iz Bijeljine i „Bingo“.

„Bingo“ je, međutim, uzvratio kontratužbom i od grada zahtijevao odštetu od 20 miliona maraka plus kamate. Odlukom o poravnanju, koju je u ime, ali bez znanja, grada donijelo Pravobranilaštvo RS, Sjedište zamjenika Banjaluka, kao njihov zakonski zastupnik, grad se odrekao prava na žalbu, a „Bingo“ na traženih 20 miliona KM.

Na pripremnom ročištu po ovim tužbama, koje je održano 5. aprila ove godine, Osnovni sud u Banjaluci je prihvatio zahtjev Pravobranilaštva RS za poravnanje sa „Bingom“, a presuda je istog dana postala pravosnažna jer su se obje strane odrekle prava na žalbu. Ovakvo postupanje Pravobranilaštva RS izazvalo je oštru reakciju gradonačelnika Banjaluke Slobodana Gavranovića koji tvrdi da je njihov zakonski zastupnik postupio nezakonito i mimo njihovog znanja.

Od Pravobranilaštva je tražio hitno podnošenje zahtjeva za ponavljanje postupka, što su u Sjedištu zamjenika i uradili, ali je odlukom suda taj zahtjev odbijen. Pravobranilaštvo ima mogućnost žalbe na ovu odluku u roku od 30 dana, a zamjenik pravobranioca Mirko Stojčinović je rekao da još nisu donijeli odluku da li se žaliti ili ne.

Na pitanja u vezi sa ovim sporom iz Administrativne službe grada Banjaluka su odgovorili da je nakon saznanja o presudi grad podnio Osnovnom sudu u Banjaluci zahtjev za ukidanje klauzule pravosnažnosti, kao i inicijativu Pravobranilaštvu RS za ponavljanje parničnog postupka, s obzirom na to da Pravobranilaštvo nije imalo saglasnost grada za odricanje od tužbenog zahtjeva ni za odricanje od prava na žalbu.

„Do danas grad nije obavješten o radnjama koje je Sud preduzeo niti o toku i okončanju postupka“, kazali su u Gradskoj upravi.

U dopisu koji je nakon presude Osnovnog suda uputio Pravobranilaštvu, Gavranović je naveo da je za presudu saznao tek osam dana nakon što je donesena, 13. aprila i to tako što im je „Bingo“ dostavio presudu „radi obračuna troškova rente i uređenja građevinskog zemmljišta koji prethode izdavanju građevinske dozvole“.

„Posebno ukazujemo na to da grad Banjaluka nije imao nikakva saznanja o tome da li je i za kada zakazano pripremno ročište, o pravnim radnjama koje je Pravobranilaštvo preduzelo, niti je od Grada zatražilo saglasnost za odricanje od tužbenog zahtjeva za šta je bilo obavezno“, navodi se u dopisu Gavranovića.

On je istakao i da im je Pravobranilaštvo prethodno, 25. februara ove godine dostavilo podnesak u kojem su iznijeli svoje pravno mišljenje i uz koji im je dostavilo protivtužbeni zahtjev „Binga“, ne tražeći od Grada saglasnost za odricanje od tužbenog zahtjeva.

Dodaje da je nakon toga, 3. marta, Grad dostavio Pravobranilaštvu odgovor da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva.

„S obzirom na to da zakonski zastupnik grada nije imo ovlaštenje za odricanje od tužbe, tražimo da kod Osnovnog suda podnesete prijedlog za ponavljanje postupka. Ovakvim nezakonitim postupanjem Pravobranilaštva RS, Sjedište zamjenika Banjaluka direktno su povrijeđena imovinska prava i interesi grada, naročito ako se uzme u obzir da je prvotužena Poljoprivredna škola nezakonito upisana u javne evidencije kao nosilac prava svojine na zemljištu koje je predmet spora, a iz čega je proistekao i nezakonit upis ostalih lica obuhvaćenih tužbom“, istakao je Gavranović u dopisu od 21. aprila.

U Pravobranilaštvu RS, Sjedište zamjenika Banjaluka, međutim, tvrde da su sve radili po zakonu.

„Da je Pravobranilaštvo bilo u pravu potvrdio je i Okružni sud u Bnajaluci presudom od 15. juna kojom je odbacio naš prijedlog za ponavljanje postupka. Uvjereni smo da smo postupili u skladu sa zakonom i da smo na ovaj način zaštitili RS i grad Banjaluku od tužbe „Binga“ kao savjesnog kupca u iznosu od 20 miliona KM plus kamate, kao i od mogućih tužbi ostalih savjesnih kupaca u istom sporu – „Oktan prometa“ i Perice Repajića“, rekao je Stojčinović.

Kazao je i da je grad Banjaluka propustio zakonski rok od sedam dana da im dostavi pravno mišljenje u vezi sa ovim predmetom.

„ I bez toga, Pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik, a ne advokat grada, je imalo ovlaštenja za postupanje što je potvrdio i Okružni sud svojim rješenjem kojim je odbio zahtjev za ponavljanje postupka“, kazao je Stojčinović.

Iz „Binga“ nismo dobili odgovor na pitanja u vezi sa ovim sporom, a ovom trgovačkom lancu zemlju je prodao Budimir Stanković.

(Capital)