Biznis 02.08.2016.

Banjaluka: Javni poziv za finansiranje projekata za zapošljavanje

ČITANJE: 2 minute

Javni poziv za iskazivanje interesa za partnerstvo sa Gradom Banja Luka objavljen je 29. jula. Riječ je o prvom pozivu Međunarodne organizacije rada ILO – Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH.

Grad Banja Luka poziva sve subjekte: Javna služba za zapošljavanje (JSZ), poslodavci, obrazovne ustanove (akreditovane za formalno i neformalno obrazovanje), nevladine organizacije (udruženja građana, organizacije poslodavaca, sindikati, lokalne i regionalne agencije, privredne komore…), koji su zainteresovani za partnerstvo sa Gradom Banja Luka u vezi sa prvim pozivom za dodjelu grant sredstava – ILO, da dostave u Gradsku upravu Banja Luka-Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, koncept projektnog prijedloga u kojem bi bile vidljive jasno prikazane aktivnosti koje se očekuju od Grada Banja Luka.

Takođe je potrebno da se u dostavljenom konceptu precizno definiše ko su partneri (aplikant i ko-aplikanti), koji će učestvovati u projektu, te da su smisleno, koherentno i uvezano definisane uloge svakog učesnika (partnera) i na kraju da je vidljiv rezultat koncepta projektnog prijedloga: novostvoreno, održivo radno mjesto, što će se nakon implementacije moći dokazati evidencijom Javne službe za zapošljavanje (zaposlena aktivno raspoloživa radna snaga sa evidencije JSZ-a).

Nadležni službenici Grada Banja Luka će nakon pregleda prispjelih aplikacionih obrazaca, najdalje do 26. avgusta 2016. godine, obavijestiti nosioce projektnih ideja (putem ostavljenih kontakt telefona ili e-mail adresa) o eventualnoj mogućnosti za prihvatanje partnerstva.
Napominjemo da će se u obzir uzeti svi dostavljeni aplikacioni obrasci u kojima budu potpuno razrađene ideje o projektnom prijedlogu(koncepti), a u svemu prema pravilima iz Javnog poziva ILO i gdje predstavljena uloga i aktivnosti Grada Banje Luke budu prihvatljivi u skladu sa nadležnostima, trenutnim mogućnostima i kapacitetima.

Aplikacioni obrazac je potrebno dostaviti do 19. avgusta ove godine, u Gradsku upravu Grada Banja Luka – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 22) ili elektronskim putem na adresu: [email protected]

Link na kojem se mogu preuzeti sve informacije(Poziv), kao i  prateća dokumentacija je:

http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/en/home/presscenter/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-finansiranje-iz-gr.html

(ATV)