Vijesti 30.03.2017.

Banjaluka za zapošljavanje mladih daje 10.000 KM po projektu

ČITANJE: 1 minuta

Grad Banjaluka raspisao je danas javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade, koji će se sufinansirati iz gradskog budžeta u iznosu do 10.000 KM po projektu.

Rok za prijave je do 18. aprila, a uslov je i da projekat bude iz oblasti zapošljavanja mladih, neformalnog obrazovanja, kulture, te zdravlja i socijalne politike prema mladima, saopšteno je iz banjalučke Gradske uprave.

Projekat bi trebalo da bude iz oblasti informisanja mladih, ravnopravnosti polova, mobilnosti, omladinskog rada i organizovanja, zatim korištenja slobodnog vremena mladih i participacije u društvu, te oblasti borbe protiv nasilja i kriminaliteta, zaštite životne sredine, kao i stambene politike.

Prema pravilniku o sufinansiranju, podnosilac može da prijavi više od jednog projekta, uz posebne prijave i dokumentacije, ali, ukoliko u procesu vrednovanja više od jednog projekta dobije prolazne ocijene, finansiraće se samo jedan, i to onaj koji ostvari najveći broj bodova.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar Grada Banjaluka, te djeluju i imaju sjedište na području ovog grada.

Komisija za odabir projekata omladinskih organizacija, koju imenuje gradonačelnik, razmatraće i vrednovati pristigle prijave.

Prijava projekta na javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu ili preporučenom poštom na adresu Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1.

Kompletan javni poziv, obrasce i Pravilnik preuzmite na sledećim linkovima:

Javni poziv

Prijavni obrazac – obrazac 1

Prijedlog projekta – obrazac 2 sa prilozima

Pravilnik o sufinansiranju