Vijesti 20.02.2018.

Bez carine stižu vrednije pošiljke

ČITANJE: 2 minute

Vrijednost robe kupljene putem interneta koja je oslobođena plaćanja carine i PDV-a povećana je sa dosadašnjih 50 na 300 KM, što bi umnogome trebalo da ojača ovaj vid trgovine.

Novinu je donijela odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina koju je krajem januara usvojio Savjet ministara BiH i koja bi uskoro trebalo da bude objavljena u “Službenom glasniku BiH” i da stupi na snagu.

Aktuelni propisi definišu da je od plaćanja carine oslobođena roba vrijednosti do 50 KM koja pristiže u poštanskim pošiljkama.
Novom odlukom su pošiljke s robom razdvojene na dvije kategorije – pošiljku robe koja je kupljena i koju besplatno šalje druga osoba iz inostranstva.

Plaćanja carina biće oslobođena roba koja je kupljena i čija je vrijednost do 300 KM po pošiljci, izuzev alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, te duvana i duvanskih proizvoda.
Drugu kategoriju čini roba koju fizičko lice šalje besplatno iz inostranstva, a oslobođena je carine ako je njena vrijednost procijenjena na najviše 90 KM po pošiljci.

– To se odnosi isključivo na robu namijenjenu ličnoj ili upotrebi za članove domaćinstva, koja po vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno – navedeno je u odluci kojom su i u ovom segmentu propisana ograničenja kada je riječ o alkoholu i duvanu.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević rekao je da je lani građanima pristiglo 7.138 paketa koji su obrađeni putem poštansko-carinske deklaracije.

– Obračunate i naplaćene uvozne dažbine na osnovu carinjenja pošiljki koje su putem pošte pristigle u BiH u 2017. godini iznosile su 1,43 miliona KM – istakao je Kovačević.

U UIO očekuju da će povećanje granice za oslobađanje od plaćanja carina uticati na povećanje narudžbi robe putem interneta.

– Prilikom pregleda pošiljki posebno će biti vođeno računa o vrsti i količini robe u paketima kako bi dažbina bile oslobođene samo pošiljke gdje je jasno vidljivo da se radi o robi namijenjenoj za vlastite potrebe. U provjerama će biti evidentirana i lica koja konstantno naručuju određenu robu i u tim slučajevima će biti vršene dodatne provjere – naglasio je Kovačević.

Količine za alkohol i duvan oslobođene carine (besplatna pošiljka)

– 50 cigareta
– 25 cigarilosa
– 10 cigara
– 50 grama duvana za pušenje
– litar alkoholnog pića
– dva litra vina
– parfemi do 50 mililitara
– toaletne vode do 250 mililitara

(Glas Srpske)