Vijesti 17.11.2017.

Biro neće biti paravan za zdravstveno osiguranje

ČITANJE: 4 minute

Zavod za zapošljavanje RS biće iduće godine reformisan kako bi bili razdvojeni aktivni tražioci posla od onih koji su na evidenciji samo zbog zdravstvenog osiguranja.

Taj potez predviđen je prednacrtom programa ekonomskih reformi za period od 2018. do 2020. godine koji je utvrdila Vlada RS. U Vladi su rekli da je reforma Zavoda za zapošljavanje direktno uslovljena prethodnim usvajanjem zakona o zdravstvenom osiguranju RS koji treba da pripremi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS. Tim zakonom će na adekvatan način biti uređeno ostvarivanje prava nezaposlenih lica na zdravstveno osiguranje.

U Vladi kažu da je za iduću godinu planirana i izmjena Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i propisa koji se tiču vođenja evidencije nezaposlenih. Ti zadaci dati su Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS.

– Zavod za zapošljavanje biće oslobođen servisiranja usluga zdravstvenog osiguranja, odvajanjem aktivnih tražilaca posla od lica koja su na evidenciji radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. Odvajanjem aktivnih od pasivnih tražilaca posla ojačaće se uloga Zavoda za zapošljavanje kao posrednika za lica koja su zaista zainteresovana za zaposlenje – naglasili su u Vladi i dodali da je prije izdvajanja zdravstvenog osiguranja iz Zavoda za zapošljavanje neophodna stručna, detaljna i pažljiva analiza stanja s obzirom na to da se radi o kompleksnoj i socijalno osjetljivoj oblasti.

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić rekao je da dugo zagovara ideju izdvajanja zdravstvenog osiguranja iz njihovog djelokruga.

– To će olakšati rad Zavoda za zapošljavanje i omogućiti nam da se bavimo onim što je svrha našeg postojanja. Na kraju ćemo imati i realniju sliku o nezaposlenosti i onih koji istinski traže posao – istakao je Vujičić.

Probleme zbog kojih su se Vlada i Zavod za zapošljavanje odlučili na promjene iskusio je na svojoj koži Kotor Varoš. Ova opština se može pohvaliti visokom stopom zaposlenosti, zbog čega poslodavci sve teže pronalaze radnu snagu i za njom posežu u druge lokalne zajednice, a na evidenciji lokalnog ogranka Zavoda za zapošljavanje su hiljade nezaposlenih. U Kotor Varošu je registrovano oko 2.300 nezaposlenih, među kojima je oko 390 lica koja su sa faktorom otežane zaposlenosti, odnosno koja su na birou zvanično samo zbog zdravstvenog osiguranja.

Načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan potvrđuje da preduzeća na području ove lokalne zajednice imaju problem da nađu radnike.

– Dio ljudi na birou je godinama, ali ne traže aktivno posao, neki su u inostranstvu i koriste prijavu na birou samo za zdravstveno osiguranje, dok je dio visokoobrazovanih koji neće da rade poslove za koje postoji potreba u fabrikama. Imajući sve u vidu, bilo bi realno da na birou imamo oko 1.600 nezaposlenih umjesto 2.300 koliko ih je trenutno u evidenciji – istakao je Sakan koji podržava najavljene promjene vjerujući da bi i slika u vezi sa nezaposlenima postala jasnija.

Ekonomista Goran Radivojac kaže da je razdvajanje onih koji su na birou zbog zdravstvenog osiguranja od aktivnih tražilaca posla samo tehnička mjera i da bi trebalo da je prate suštinske mjere poput dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih u skladu sa potrebama tržišta rada.

– Razdvajanje je moguće brzo odraditi i to treba pozdraviti. U sljedećoj fazi je potrebno aktivno učešće Zavoda za zapošljavanje u procesu zapošljavanja nezaposlenih – istakao je Radivojac.

U prednacrtu programa ekonomskih reformi navedeno je da je u pogledu povećanja efikasnosti tržišta rada i reforme Zavoda za zapošljavanje u ovoj godini ostvaren djelimičan uspjeh.

– Formirana je radna grupa u koju su uključeni predstavnici socijalnih partnera. Radna grupa je pripremila radni tekst zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, ali su dalje aktivnosti obustavljene zbog činjenice da istovremeno nije postignut značajan napredak u izradi novog zakona o zdravstvenom osiguranju kojim treba na drugačiji način da bude uređeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica – navedeno je u ovom dokumentu.

U evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS na kraju oktobra bila su 116.274 nezaposlena lica.

Tržište rada

U prednacrtu programa ekonomskih reformi navedeno je i da je Vlada RS u januaru ove godine usvojila akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu kojim je planiran niz mjera aktivne politike na tržištu rada čija realizacija je u toku.

– Narodna skupština je u septembru usvojila izmjene Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu kojim je unaprijeđen okvir za vođenje socijalnog dijaloga. U završnim fazama je i priprema izmjena Zakona o štrajku čije se usvajanje u formi nacrta očekuje do kraja 2017. godine – istaknuto je u dokumentu.

Ključni ciljevi reforme

– Zavod za zapošljavanje biće oslobođen servisiranja usluga zdravstvenog osiguranja

– Odvajanjem aktivnih od pasivnih tražilaca posla biće ojačana posrednička uloga Zavoda za zapošljavanje u pronalasku posla za nezaposlene

(Glas Srpske)