Politika 07.02.2023.

CIK ovjerio kompletnu listu kandidata za izbor (pot)predsjednika FBiH

ČITANJE: 1 minuta

Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila kandidatsku listu za izbor predsjednika i dva potpredsjednika FBiH.

Ovjerenu kandidatsku listu sačinjavaju tri kandidata za izbor predsjednika i dva potpredsjednika FBiH iz Kluba delegata bošnjačkog naroda, Kluba delegata hrvatskog naroda i Kluba delegata srpskog naroda.

CIK je ovjerio listu na kojoj se nalaze kandidati:

Lidija Bradara (HDZ), kandidatkinja za predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH iz Kluba hrvatskog naroda,

Refik Lendo (SDA), kandidat za predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH iz Kluba bošnjačkog naroda,

Igor Stojanović (SDP), kandidat za predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH iz Kluba srpskog naroda.

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH dostavila je juče kandidatsku listu za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH na potvrđivanje i ovjeru CIK-u.

U skladu sa zakonskim odrebama izvršene su provjere koje su se satojale od utvđivanja da li je kandidatska lista podnesena od strane ovlaštenog predlagača, da li su predloženi kandidati na kandidatskoj listi ovjereni u skladu sa odredbama Izbornog zakona te da li je kandidatska lista podnesena na za to utvđenom obrascu.

Nakon proteka žalbenog roka od 48 sati, kompletna lista bit će vraćena u Parlament FBiH koji je treba potvrditi.

(N.S)