Biznis 22.05.2021.

Đukić: Tri projekta su sastavni dio strateških dokumenata

ČITANJE: 3 minute

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić izjavio je da su tri projekta koje ova agencija sprovodi u okviru Dunavskog transnacionalnog programa postala sastavni dio odgovarajućih strateških dokumenata Srpske, što, kako je ocijenio, govori o njihovoj važnosti.

– Do sada su u okviru ovog programa bila tri poziva i Razvojna agencija je učestvovala u sva tri kroz tri programa koja se sprovode, a koji su prepoznati kod donosioca odluka u Republici Srpskoj i ušli u strateška dokumenta Srpske kao njihovi sastavni djelovi – rekao je Đukić za Srnu.

On je naveo da je prvi projekat “Akcelerator” koji je završen prošle godine, ali da je nastavljeno njegovo Sprovođenje kao kao redovna aktivnost RARS-a, jer je i od korisnika usluga ocIjenjen kao dobar i koristan.

– Taj projekat je namijenjen početnicima koji imaju inovantne poslovne ideje, a učimo ih kroz organizovanje modula predavanja kako da operacionalizuju svoju poslovnu ideju i kako da pokreu vlastiti posao. Nakon toga im pružamo mentorsku uslugu kako bi svoju poslovnu ideju doveli do kraja – rekao je Đukić.

On je naveo da je do sada Razvojna agencija organizovala sprovođenje pet projekata širom Srpske, dodajući da se “Akcelerator” trenuto Sprovodi u Istočnom Sarajevu uz partnerstvo sa gradom, opštinama iz sastava grada i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Projekat zajedniki sufinansiraju RARS i lokalne zajednice u kojima se sprovodi, a u planu je njegova realizacija u Trebinju i Doboju.

– Drugi projekat zovemo “Druga šansa” i odnosi se na preduzetnike koji su, recimo tako, posrnuli u svom poslovanju i kroz projektne aktivnosit im pružamo odgovarajuću podršku kako bi ih ohrabrili da ponovo započnu posao, kako da biraju svoj poslovni plan i da nađu nove izvore finansaranja za svoje poslovne aktivnosti – rekao je Đukić.

Projekat traje do kraja ove godine, njegov ukupni budžet je 2,06 miliona evra od čega se oko 95.000 evra odnosi na RARS.

– Mi ćemo nastaviti sprovoditi te aktivnosti i u narednom periodu, jer je iskazana potreba za time, a i izraženo je zadovoljstvo od onih koji se koriste tim projektom – naglasio je Đukić.

On je naveo da je treći projekat “I didži stars” namijenjen osobama starijim od 50 godina i odnosi se na izgradnju digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba.

– Vidimo da je kod nas, a i u drugim zemljama evidentan nedostatak potrebne i sručne radne snage gotovo u svim oblastima. Smisao ovog projekata je da kod starijih lica od 50 godina stvaramo digitalne kompentencije da bi sami mogli da se zapošljavaju i traže posao kod poslodavaca – naveo je Đukić.

Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 1,9 miliona evra od čega se na RARS odnosi skoro 112.000 evra.

Đukić je ocijenio da će, kumulativno, ova tri programa poboljšati prije svega znanja, jer se radi o edukativnim aktivnostima, zatim otvaranje novih preduzeća i povećavanje broja zaposlenih.

On je istakao da je bitno kod ova tri projekta obezbijediti sufinansiranje i predfinansiranje, te da Razvojna agencija sa time nema nikakvih problema, jer ima podršku Vlade Srpske i resornog Ministarstva privrede i preduzetništva.

– Mi smo kroz ta tri programa prepoznati kao ozbiljan partner u sprovođenju aktivnosti, jer se traži da se potrebne aktivnosti sprovode blagovremeno i tačno, a tako i radimo i to je nešto što se cijeni – rekao je Đukić.

Dunavski transnacionalni program se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i njime je obuhvaćena regija podunavlja.

(Srna/A.M.)