Biznis 04.04.2017.

Dobar odziv na info dan o Programu “Interreg Dunav 2014-2020”

ČITANJE: 1 minuta

Gradska razvojna agencija Banja Luka, Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, organizovali su info dan posvećen drugom pozivu za dostavljanje projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje „Interreg Dunav 2014-2020“.

Info danu, koji je održan 31. marta u Banjoj Luci, prisustvovalo je oko 120 učesnika.

Kako je navedeno iz Gradske razvojne agencije, ovaj događaj je bio prilika za sve potencijalne partnere iz BiH da se blagovremeno upoznaju sa uslovima koje bi trebalo da ispune da bi kandidovali projekat, vrstama aktivnosti i rezultatima koji su prihvatljivi.

Podsjećamo da ovaj program transnacionalne saradnje nudi finansijsku podršku za projekte koji doprinose razvoju dunavske regije. U programu učestvuju Austrija, Njemačka, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Moldavija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Do 2020. godine državama učesnicama će biti na raspolaganju 202,3 miliona evra iz ERDF-a i 19,8 miliona evra iz IPA, za projekte transnacionalne saradnje koji imaju za cilj jačanje istraživanja i inovacija, efikasno korištenje prirodnih resursa, bolju povezanost regije te jačanje institucionalnih kapaciteta.

Program podstiče ekonomsku, društvenu i socijalnu koheziju u dunavskom regionu u definisanim poljima saradnje.

Više o ovom programu možete pročitati na internet stranici Gradske razvojne agencije www.cidea.org.