Biznis 01.11.2018.

DOBRA PRIMJENA Jednošalterski sistem dobro funkcioniše u praksi

ČITANJE: 2 minute

Od početka primjene takozvanog jednošalterskog sistema podneseno je 2.375 zahtjeva iz oblasti građenja i 1.155 akata poslovanja, potvrđeno je u Odjeljenju za prostorno uređenje.

Pojasnili su da se u zahtjeve iz oblasti građenja ubrajaju lokacijski uslovi, građevinske, upotrebne i ekološke dozvole, te reklamni mediji i drugi, a u akte poslovanja spadaju razni dopisi, upiti i uvjerenja.

“Od ukupnog broja zahtjeva iz oblasti građenja, između ostalih, njih 1.130 se odnosi na izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, a 200 za legalizaciju”, rekla je Dragana Milanović, šef Odsjeka za poslove prijemne kancelarije Odjeljenja za prostorno uređenje.

Istakla je da je jednošalterski sistem naišao na veoma dobru primjenu u praksi.

“Kod dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju manjih objekata 90% investitora odlučilo se za pribavljanje saglasnosti preko grada, odnosno jednošalterskog sistema”, objasnila je Milanovićeva.

Prema njenim riječima, u posljednje vrijeme zabilježen je porast broja investitora koji prolaze proceduru pribavljanja potrebnih saglasnosti preko grada.

“Uvođenjem jednošalterskog sistema u prijemnoj kancelariji svaki predmet detaljno se pregleda prije zaprimanja radi utvrđivanja kompletnosti, čime je investitorima olakšana predaja zahtjeva”, istakla je Milanovićeva.

Jednošalterski sistem počeo je s radom 3. januara.

Građani kažu da im je otvaranje ovakvog šaltera dosta olakšalo predaju zahtjeva.

“Prije smo morali ići na nekoliko lokacija kako bismo predali zahtjev, a sada je sve lakše jer sve imamo na jednom mjestu”, rekla je Ljubica G. iz Borika.

U toku izmjena zakona

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je u saradnji sa Svjetskom bankom pokrenulo pilot projekat uvođenja elektronske građevinske dozvole u RS i u toku su procedure izmjene zakona i donošenja podzakonskih akata, koji su uslov za uvođenje iste.

Grad je ušao u pilot projekat uvođenja elektronske građevinske dozvole.

(nezavisne)