Vijesti 01.11.2018.

DOM ZDRAVLJA Počela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa

ČITANJE: 1 minuta

U ambulantama porodične medicine počela je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa, saopšteno je iz Doma zdravlja Banjaluka.

Kako su naveli ova ustanova je od Instituta za javno zdravstvo RS dobila 2.000 besplatnih doza vakcina.

 

Objasnili su da pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

  • pacijenti na hemodijalizi,
  • pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin zavisni,
  • pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa ugrađenim stentom, kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bajpas, te sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom,
  • pacijenti koji su završili hemioterapiju, a nemaju kliničke znake bolesti,
  • djeca oboljela od cistične fibroze pluća i mališani koji su liječeni od reumatske groznice sa promjenama na srcu,
  • pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze,
  • HIV pozitivne osobe i oboljeli od AIDS-a,
  • lica sa posebnim potrebama u kolektivnom smještaju,
  • zdravstveni radnici na Infektivnim klinikama/odjelima i Jedinicama intezivne medicine.