Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70
Biznis 01.06.2019.

DRAGAN ČAVIĆ: Nulta tolerancija prema dugovima za struju nije moj hir, već zakonska obaveza

ČITANJE: 9 minuta

Mjera “nulte tolerancije” nije aktivnost sezonskog karaktera, nije moj hir, to je zakonska obaveza i mi smo dužni prema svima koji redovno plaćaju električnu energiju, da se obračunamo sa onima koji to ne rade, da ih isključujemo sa mreže. Nema tu posebnog mudrovanja.

Poručio je to u intervjuu za Srpskainfo v. d. direktora Elektrokrajine Dragan Čavić, koji je nedavno došao na ovu funkciju.

Akcija “nulta tolerancija” u javnosti je dočekana na nož.

Ne radi se o akciji, ljudi su pogrešno shvatili, radi se o zakonskoj obavezi koju je Elektrokrajina, kao i sva druga javna preduzeća koja pružaju usluge građanima, dužni da provodi stalno.

Preko 90 odsto naših kupaca redovno plaća električnu energiju i da li je onda normalno da vaš komšija, neko boljeg imovinskog stanja ne plaća struju i da niko prema njemu ne preduzima sankcije, pa nije.

Elektrokrajina ima kupca koji je imao gotovo sedam miliona KM duga, da ne vjerujete. U nekom ranijem periodu je tom kupcu ušlo u zastaru 3,5 miliona duga, iako je bio tužen i presuđeno u korist Elektrokrajine, ovdje niko nije mrdnuo uhom 10 godina.

Kada sam rekao nulta tolerancija mislim prije svega na takve slučajeve. Samo insistiram na tome da se poštuje zakon i interna akta preduzeća.

Niko danas ne može da dođe u samoposlugu uzme punu korpu namirnica, ode i ne plati. Znam da me ljudi prozivaju za nultu toleranciju, ali neka krenu od sebe, koliko su tolerantni kada im poslodavac ne da platu.

Koji su efekti do sada?

“Elektrokrajina” je, u skladu sa normama, određenim licima dala povlašten položaj u odnosu na sve druge kupce, dali smo da obave medijaciju po zakonu i da dug plaćaju u ratama, uz redovnu potrošnju.

Dali smo takođe drugima da reprogramiraju dug, da im otpišemo kamate i da u ratama plaćaju ostatak. Nulta tolerancija je prema takvima, bilo da su u pitanju firme, bilo fizička lica, jednu ratu ako zakasne i isključujemo.

U ovom trenutku imamo po osnovu medijacije, skoro 10 miliona ukupnog potraživanja, koje bi trebalo redovno da se naplaćuje, a niko ništa ne preduzima.

Insistiram da se u takvim slučajevima oni prioritetno isključuju sa mreže i obustavi im se isporuka električne enrgije dok ne izmire obaveze koje su ugovorom prihvatili.

Da se razumijemo, nikakvo gledanje kroz prste nema ljudima koji su „imućni“. Nemojte da mislite da nisam imao raznih poziva, ali sam potpuno imun na te pozive.

Radno mjesto rukovodilaca radnih jedinica je vezano za efekte o unapređenju posla, i vidite da ima efekata.

Samo za deset dana ovog mjeseca, kako smo pokrenuli aktivnost povećali smo naše prihode za 20 odsto, odnosno za 2,4 miliona KM u odnosu na isti period lane. I tu je dominantno, sigurno 80 odsto, naplate od firmi, a ne od socijalnih dužnika.

Kako je uopšte došlo do toga da neko duguje milione?

Neću da govorim o onima prije mene, ne interesuje me. Ja poštujem zakon, poštujem norme koje je propisalo matično preduzeće Elektroprivreda i naše preduzeće.

Imamo pravilnike za svaku radnju, o isključenju, o neovlaštenoj potrošnji. Normativno smo riješili svaki problem i način kako ga treba primjenjivati.

Problem je što ljudi na terenu, u radnim jedinicama, a dobrim dijelom i u Upravi, ne rade ono za šta su plaćeni. Od 1. maja kod nas je na snazi pravilnik o nagrađivanju, u kojem je varijabilni dio plate plus, minus 20 odsto i to će biti u primjeni.

Prvo na rukovodioce radnih jedinica, ako nisi ispunio radne obaveze umanjenje plate 20 odsto, dosta više javašluka i nereda! Niko od nas ovdje nije privatno, ovo preduzeće ne smije sebi da dozvoli da bude u situaciji u kakvoj je bilo ranije.

Znači li to da ste zatekli javašluk kad ste došli?

Neću da dajem kvalifikacije, zatekao sam masu problema koje želim da riješim. U radnoj jedinici Banjaluka smo napravili kompletnu promjenu, ne samo rukovodstva, već smo formirali nove timove za naplatu.

Promjenom na čelu sektora prodaje naplate na nivou Elektrokrajine smo potpuno oživjeli aktivnost koja ja ranije bila zamrla. Kada su gubici na mreži u pitanju, normalno je da se kreću negdje do 7 odsto tehničkih gubitaka, a Elektrokrajina je godinama imala najveće gubitke u sistemu Elektroprivrede.

Za prva dva mjeseca ove godine u Banjaluci su gubici bili preko 18 odsto. U martu sam promijenio kompletno rukovodstvo radne jedinice i gubici u aprilu su 7,1 odsto, i to ne frizirani, nego na osnovu očitanih podataka.

Čitav niz stvari koje ovdje treba urediti zavise isključivo od organizacije, iako postoje i brojni problemi koji prozilaze iz tehničke zastarelosti sistema. Apslutno sam ubijeđen da ima mjesta da se poprave finansijski pokazatelji ove frime. Nije normalno da ovakvo preduzeće ima problema sa likvidnošću.

Zašto ih ima?

Evo neka građani znaju, mi smo lane imali gubitke na mreži u vrijednosti 30 miliona KM. Odgovorno tvrdim da u tom iznosu, objektivno ne više od 8 miliona predstavljaju tehnički gubici, 22 miliona je narodski rečeno ukradena energija.

Mogu sigurno da tvrdim da je na području Elektrokrajine u posljednjih 10 godina ukradeno 250 miliona KM električne enrgije. Disperzija krađe je ogromna i ona se kreće od pojedinačnih domaćinstava do privatnog sektora. Od tih para mogli smo napraviti novu HE na Drini, ili pozlatiti kompletnu mrežu na području Elektrokrajine, da nema iskakanja električne energije, da rekonstruišemo sve srednjenaponske pravce, uradimo nove trafostanice, da dobar dio mreže prebacimo pod zemlju, da nema atmosferskih uticaja na prekide u snabdijevanju.

Mogli smo sav sistem očitavanja da pretvorimo u automatski i potpuno isključimo subjektivnost u očitanju i naplati, a koja evidentno postoji i u čemu učestvuju i radnici Elektokrajine, ja to ne tajim.

U brojnim lopovlucima učestvuju radnici Elektrokrajine, to svi znaju. Tražim od rukovodilaca radnih jedinica da mi tačno definišu one za koje postoji osnovana sumnja sa njihove strane, da učestvuju u mutnim radnjama. Postoji način kako ćemo to riješiti, sve u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Koliko će radnika ostati bez posla zbog reorganizacije?

Bilo je personalnih promjena, ali prava reorganizacija tek slijedi i nije to samo moj zahtjev, to je potreba ove firme. Regualatorna komisija za energetiku za svako distributivno preudzeće utvrđuje cijenu njene usluge i koliko u strukturi svojih troškova svaki distributer može da ima za plate zaposlenih.

Nama su odredili duplo manji okvir od onog koji imamo, drugim riječima poručili su nam da imamo radnika viška, daleko iznad onoga što je dozvoljeno. Na istu temu se nekoliko puta izjasnilo Matično preduzeće Elektroprivrede i to nema veze sa mnom, ima veze sa potrebom da se smanje troškovi jer slijedi kompletna reorganizacija elektroenergetskog sistema u smislu podjele na distribuciju i snabdijevanje i ona je u direktnoj vezi sa obavezama iz međunarodnih sporazuma. Mi idemo ka tom standardu, sistem se mijenja i mnogo je sve kompleksnije od puke potrebe nekog direktora.

Rekli ste da ćete se po radu ugledati na Elektro Doboj?

Elektro Doboj je daleko po standardima iznad svih, može se izuzeti iz Republike Srpske u svakom smislu, tehničkom, organizacionom, finansijskom i premjestiti bez ikakvih problema čak i u Njemačku.

Praksa u Elektro Doboju je da potrošači redovno plaćaju električnu energiju, a radi se o istim ljudima kao na području Elektrokrajine. Znači, može i ovdje, samo treba volje. Treba vremena jer se ovdje radi o daleko većem sistemu. Mi smo donijeli čitav niz mjera po priortetima koje treba da primenimo u narednom vremenu.

Ja imam dovoljno energije i volje, a i moji saradnici u upravi to prate, pa ćemo videti kako ide dalje. Imamo tačan plan šta treba da uradimo u dinamici u ovih godinu dana da bismo došli do efikasnog upravljanja sistemom i promena na mreži gde su ti zahtevi tehnički najpotrebniji.

Hoće li Vam politički biti dozvoljeno da uradite sve što se zamislili?

Ne treba mi nikakva dozvola, o toj potrebi sam otvoreno razgovarao sa gospodinom Dodikom, prije nego što sam došao ovamo i poslije, on kao šef političke partije sa kojom smo u koaliciji saglasan je da ovo preduzeće restruktuiramo da postane ono što zaslužuje – preduzeće koje snabdijeva cijelu Krajinu na adekvatan način.

Treba vremena i ne tražim strpljenje jer su ljudi davno izgubili strpljenje. Bitno je da preudzeće preživi, mi iz redovne naplate želimo da unaprijedimo sistem, da elektična energija ne iskače svako malo, da sredimo sistem i isključimo čovjeka kao faktor subjektivnosti i da sve prebacimo potuno na digitalni sistem, kao svuda u svijetu. Moj zadatak i cilj je da radim, da ostvarimo najbolje rezultate za preduzeće, a time i za građane.

Šta je sa dužnicima u javnom sektoru?

Otvoreno da kažem, imamo dio javnog sektora, koji nismo u mogućnosti da isključimo zbog posliedica po stanovništvo. Veliki dužnik je vodovod u Kneževu, taj se dug gomila od završetka rata i mi nemamo rješenja, tražimo ga sa nadležnim institucijama.

Sa najvećim dužnicima kao što su Univerzitetski klinički centar i bolnica Prijedor imamo ugovor o reprogramu i oni redovno izmiruju sve obaveze. Ima i dužnika kojima smo jasno poručili da ćemo ući u isključenja ako ne izmire obaveze, kao što su studentski domovi.

Ja sam poslanik i znam da oni dobijaju sredstva iz budžeta za materijalne troškove, među koje spada utrošak električne enregije, i moraju da je plaćaju. Mogu da razumijem da kasne mjesec, dva ali ne mogu razumjeti godinu, dvije. Ne radi se o studentima već o rukovodstvu studentskog doma koje troši pare za druge namjene.

Nerijetko struja zbog duga bude isključena i socijalno-ugroženima. Kako će te kategorije biti zaštićene?

Spremni smo da pokažemo senzibilitet prema onima koji su socijalno najugroženiji i to je već rađeno. Nažalost i mi smo prinuđeni na terenu da ocjenjujemo ko je socijalno ugrožen, to treba da rade nadležne službe.

U ovom mjesecu izričito sam tražio od svih rukovodilaca radnih jednica da u takvim slučajevima ne isključuju električnu energiju, da uzmu lične podatke, stupe u kontakt sa lokalnim zajednicama, centrima za socijalni rad i da se zajednički postavimo prema takvim slučajevima.

Evidentno imamo slučajeve u kojima nam je jasno da takve porodice nemaju nikakvu mogućnost da plaćaju električnu energiju, i oni su uglavnom najskromniji, njihova potrošnja je mala. Pokrenuli smo akcije da se ovim ljudima ne isključi struja, ali to se mora sistemski riješiti.

(Srpskainfo)