Vijesti 10.05.2017.

Drugo obavještenje za javnost o izlaganju planova na javni uvid

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje za prostorno uređenje daje drugo obavještenje za javnost o tome da su, u vremenu od 26. aprila do 26. maja 2017. godine, na javnom uvidu sljedeći regulacioni planovi:

1. Nacrt izmjene dijela RP Paprikovac-Petrićevac – zona B

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica Branislava Nušića, Zore Kovačević, Kupreške i Ljubijskih rudara, površine 2,53 ha, i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Urbis centar Banja Luka – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.101a, u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka i u prostorijama Mjesne zajednice Petrićevac, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

2. Nacrt izmjene djela RP „Jug 1“ u Banjoj Luci

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica Majke Jugovića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Mačvanske i rijeke Vrbas, površine 4,77 ha, i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Urbis centar Banja Luka – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.101a, u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka i u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 1, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

3. Nacrt izmjene dijela RP privrednog kompleksa „Medeno polje“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica Veljka Mlađenovića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i željezničke pruge Sunja-Doboj, a odnosi se na k.č.br.95/1, 95/2 i dijelove k.č.br. 95/3 i 2475/1 k.o. BL 5(n.p.), površine 10,32 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Routing –  Banja Luka – Ulica Prvog krajiškog korpusa br.16, u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka i u prostorijama Mjesne zajednice Ada, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 26. maja 2017. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na navedene nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izloženi, ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banja Luka – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Nacrti planova su objavljeni i na ovoj internet stranici.

(banjaluka.rs.ba)