Vijesti 12.04.2019.

FBiH PRISVAJA SREDSTVA KOJA PRIPADAJU SRPSKOJ: Šteta u budžetu i do 100 miliona KM

ČITANJE: 4 minute

Budžet Republike Srpske namijenjen za plate javnom sektoru, penzije te socijalna davanja za protekla tri mjeseca oštećen je za 22 miliona KM zbog neadekvatne raspodjele sredstava od PDV.

Zbog štete koju raspodjela po postojećim koeficijentima nanosi budžetu RS, a koja bi ukoliko bi se ta praksa nastavila i dalje do kraja godine iznosila oko 100 miliona KM, predsjednik Vlade RS najavio je tužbu protiv Uprave za indirektno oporezivanje i Federacije BiH.

Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić uporište za ovakvu tvrdnju pronalazi u odluci o povećanju neoporezivog dijela dohotka koju je Vlada RS realizovala prošle godine.

„Uporište za posljednje tvrdnje Vlade RS da je oštećena prilikom raspodjele PDV-a može biti u povećanju krajnje potrošnje. Vlada RS je prije godinu dana povećala neoporezivi dio dohotka sa 200 KM na 500 KM, čime je ustvari došlo do povećanja neto plata radnika, odnosno RS se odrekla dijela prikupljenog poreza na dohodak, što se moglo vidjeti u posljednjim izveštajima, da je on smanjen za oko 2 miliona na godišnjem nivou. Sa druge strane oslobođena je potrošnja stanovništva, prije svega nižih dohodaka, što je i bio cilj ove mjere, da bi se više novca prikupilo po osnovu PDV-a“, rekao je Hadžić za banjaluka.net i dodao da smatra da oba entiteta trebaju povećati neoporezivi dio dohotka na 1.000 KM, jer bi se na taj način značajno oslobodila potrošnja, a samim tim i stimulisala ekonomija i pokrenula ekonomska aktivnost.

Hadžić smatra da RS prikuplja više sredstava zbog povećanja neoporezivog dijela plata, što je dovelo do veće multiplikacije potrošnje, te da se negativne posljedice raspodjele prihoda po osnovu prikupljenih indirektinih poreza mogu izbjeći samo ukoliko to bude isključivo ekonomsko pitanje, bez bilo kakve politizacije.

„Svoj stav o pitanjima prihoda po osnovu prikupljenih indirektinih poreza kao što su PDV, akcize, carine i putarine treba da ponudi struka. U FBiH postoji sličan problem sa akcizama i putarinama, jer se više prikuplja u FBiH, a manje u RS i Brčko Distriktu. Oba ova pitanja treba rješavati u paketu i pronaći optimalan model za raspodjelu na zadovoljstvo svih, bez pokretanja međusobnih tužbi“, dodaje Faruk.

Prema njegovim riječima, problemi poput trenutnih sa raspodjelom prihoda od PDV-a bi se mogli dešavati i u budućnosti ukoliko ne dođe do sinhronizacije mjera ekonomske politike.

„Problemi poput ovog će se dešavati i dalje zbog podijeljene nadležnosti entiteti/država u domenu ekonomske politike. Da je kojim slučajem i Federacija BiH podigla neoporezivi dio dohotka na 1.000 KM sigurno bi imali kontra zahtjeve prema RS zbog uzimanja većeg dijela PDV-a nego što im pripada. Zbog toga nam treba sinhronizacija mjera ekonomske politike, kako bi se razvijao jedinstveni ekonomski prostor“, istakao je Hadžić.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje na ovakve optužbe odgovaraju da ova ustanova nikako ne treba biti tužena jer je ona isključivo zadužena za tehnički dio raspodjele koji je do sada uvijek izvršavala tačno i na vrijeme.

„Uprava za indirektno oporezivanje nadležna je samo za tehnički dio raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Nadležnost za donošenje odluka o koeficijentima za raspodjelu prihoda ima Upravni odbor UIO, gdje su pored ostalih članova i tri ministra finansija u BiH. Raspodjela prihoda se vrši svakog radnog dana prema utvrđenim koeficijentima, koji trenutno iznose za FBiH 64,26%, RS 32,19% te Brčko distrikt 3,55 %, a usvojeni su 29. maja 2017. godine“, poručuju iz UIO za portal banjaluka.net

Sa sličnim problemima RS se susretala i ranije, zbog čega je 2011. protiv UIO podnijela tužbu, a od ukupno 28 miliona KM koliko je iznosila izvršna sudska presuda u korist Srpske, blokadom računa naplaćeno je samo četiri miliona KM.

„Blokada u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza ne postoji. Prihodi se raspoređuju svaki radni dan, prema posljednjoj oduci o koeficijentima koju je usvojio Upravni odbor UIO. U tehničkom smislu Uprava je sprovela sve odluke o raspodjeli prihoda i odluke o poravnanjima raspodjele prihoda, koje su usvojene i koje postoje. Odluke koje UO UIO nikad nije usvojio, nisu ni mogle biti provedene jer nisu ni postojale“, navode iz Uprave i dodaju da će i ubuduće provesti sve one odluke koje Upravni odbor usvoji i dostavi Upravi na izvršenje, što se odnosi i na načine izvršenja sudske presude.

„Očekujemo da se Federacija BiH i Republika Srpska dogovore i oko izvršenja sudske presude, čije je prinudno izvršenje Sud BiH zaustavio do 11. septembra 2019. godine, kako bi se entiteti dogovorili oko načina na koji će presuda biti izvršena“, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Načini izvršenja sudske presude problem je koji se već duži vremenski period RS nastoji riješiti, a kao moguće načine Uprava je predlagala i to da se u određenom periodu svakog radnog dana oduzima dio sredstava od FBiH i uplaćuje u korist RS, što je Upravni odbor UIO odbio.

(Nevena Stanojević/ banjaluka.net)