Vijesti 02.08.2016.

Grad posvećen sveobuhvatnoj primjeni UN Konvencije o pravima djeteta

ČITANJE: 3 minute

Grad Banjaluka je posvećen sveobuhvatnoj primjeni UN Konvencije o pravima djeteta, a Akcioni plan za djecu grada Banje Luke za period 2016 – 2020. godina definiše najvažnije aktivnosti u primjeni Konvencije, nosioce, kao i vrijeme za koje se neke aktivnosti trebaju realizovati.

Iz tog razloga, Akcioni plan je definisao ciljeve i očekivane rezultate njihove realizacije. Neki od tih ciljeva su da djeca budu uključena u proces donošenja odluka o onim pitanjima koja se tiču njih samih, a naročito: donošenje i provođenje odluka u svom gradu, izražavanje mišljenja o gradu kakav se želi, da aktivno učestvuju u životu porodice, škole, zajednice i u svim vidovima društvenog života, da bude zaštićeno od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, i dr.

Naime, Grad Banjaluka je prihvatio projekat odnosno inicijativu UNICEF-a pod nazivom „Gradovi/opštine-prijatelji djece“. Koordinacioni odbor za provođenje aktivnosti iz ove Inicijative, usmjerio je svoju aktivnost na pripremu Akcionog plana za djecu grada Banjaluke, koji je i usvojen na posljednjem zasjedanju Skupštine Grada.

– Ovo je prvi put da imamo jedan ovakav dokument, kojim su jasno utvrđeni ciljevi i aktivnosti za stvaranje povoljnog ambijenta u kojem će sva djeca imati uslove za optimalan razvoj, te naznačeni akteri koji treba da realizuju te aktivnosti – rekla je načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, Ljubinka Dragojević.

Dodala je da je Akcioni plan samo jedan u nizu potrebnih dokumenata za realizaciju projekta „Gradovi/opštine-prijatelji djece“.

– Izradi Plana je prethodilo istraživanje potreba djece u gradu, koje je provodila omladina udruženja „Zdravo da ste“. Takođe u taj izvještaj o potrebama djece, uvršteni su i izvještaji iz različitih oblasti koje su bitne za djecu. Prikupljeni rezultati istraživanja i izvještaji su sastavni dio Plana, a nosioce aktivnosti i vrijeme potrebno za realizaciju aktivnosti, predložili su na zajedničkom radnom sastanku članovi Koordinacionog odbora uz prisustvo članova iz udruženja „Zdravo da ste“ i „Sva djeca svijeta“ – kazala je načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti. Ona je naglasila da je Grad i do sada uradio puno na stvaranju uslova za rast i razvoj djece.

Podsjetila je da Konvencija o pravima djeteta obvezuje sve odrasle da čine najviše što mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

– Cilj inicijative „Gradovi/opštine-prijatelji djece“ je motivisati tijela lokalne uprave i sve koji rade s djecom da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece. Inicijativom se podstiče i međusektorska saradnja u lokalnim zajednicama u korist djece – pojasnila je Dragojević.

Prema njenim riječima, u okviru Inicijative, važno mjesto ima aktivno učešće djece u lokalnoj zajednici, kao i uvažavanje njihovih mišljenja i prijedloga.

– Grad će kroz ovu Inicijativu nastojati i dalje povećavati standarde u svim područjima života djece, i to standarde dobrog socijalnog, privrednog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući sigurno i podsticajno okruženje za njihov rast i razvoj – zaključila je načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti.