Biznis 11.12.2020.

Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike poreza na nepokretnosti da 31. decembra 2020 godine, dakle na kraju godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2020 godinu.

S tim u vezi, pozvali su poreske obveznike koji to još nisu uradili da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020. godinu, kao i eventualno još uvijekn neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

“Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, a sa ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje ove obaveze, prolongirani su rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu, pa je rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020 godine. S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da u propisanim rokovima izmire svoje obaveze za porez na nepokretnosti za ovu godinu, kako sebe ne bi doveli u situaciju da im iznos bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate, jer bilo kakvo sankcionisanje svakako nije krajnji cilj Poreske uprave Republike Srpske”, saošteno je iz Poreske uprave.

(banjaluka.net)