Biznis 05.03.2019.

Italija pruža podršku smanjenju zagađenja vazduha i zaštiti zdravlja građana

ČITANJE: 1 minuta

Predstavljanje rezultata “Studije obnovljivih izvora energije sa naglaskom na biomasu, geotermalnu energiju i solarnu energiju u BiH”, te “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo” održaće se danas u Sarajevu sa početkom u 11.45 časova u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol.

I jedna i druga studije su pripremljene u okviru projekta “Poboljšanje kvalitete vazduha u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”, kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izjave za medije su predviđene od 11.30 časova.

Cilj projekta je pružanje podrške BiH i Kantonu Sarajevo da se poduzmu mjere za ublažavanje zagađenja vazduha kroz promociju i korištenje obnovljivih izvora energije i unapređenje sistema daljinskog grijanja. Zemlje Jugoistočne Evrope, posebno BiH, imaju najveću stopu zagađenosti vazduha u cijeloj Evropi.

(ATV)