Vijesti 30.05.2019.

Katastar nepokretnosti tek za 6 godina

ČITANJE: 2 minute

Uspostavljanje katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije, koja sadrži i tehničke i vlasničke podatke o nepokretnostima, u Banjaluci bi trebalo da bude završeno za oko šest godina.

Ova evidencija u praksi znači da se podaci o imovini građana, ali i pravnih lica, nalaze na jednom mestu, te da se dobija samo jedan izvod iz javne evidencije o nepokretnostima.

Izrada jedinstvenog registra kada je u pitanju grad na Vrbasu počela je krajem 2013, a u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), koja je zadužena za taj zadatak, rekli su da će, ukoliko ne bude većih poteškoća, ovaj posao u gradu najvjerovatnije biti završen u tom roku.

– Najveći dio teritorije grada je izložen. Banjaluka ima 98 katastarskih opština. Završeno je izlaganje u 77, dok je šest u fazi prijema, odnosno priprema se sve za objavu u Službenom glasniku – rekli su u RUGIPP-u.

Kada je u pitanju ostatak posla, u RUGIPP-u su rekli da je 9 katastarskih opština spremljeno za postupak izlaganja.

– Za njih ranije nije počeo postupak izlaganja zbog tehničkih problema, koji su u međuvremenu otklonjeni, a te katastarske opštine pokrivaju između ostalog Pavlovac, Gornje Borkoviće, te Bronzani majdan – rekli su u RUGIPP-u.

Dodali su su da će nakon toga ići u proceduru i preostale, među kojima je i katastarska opština Banjaluka 5, koja je i najveća katastarska opština u gradu.

– Ona kreće od naselja Obilićevo, pokriva cijelu Starčevicu i dio pod Starčevicom i ide do takozvanih boračkih zgrada u Adi – naveli su u RUGIPP-u i dodali da se na tom prostoru nalazi najveća koncentracija stanovništva u odnosu na  ostale katastarske opštine u gradu.

Naveli su da je u dosadašnjem radu, kada je u pitanju gradski dio, uglavnom bilo problema u sporadičnim slučajevima.

– To se najviše odnosilo na međusobne sporove građana oko određene imovine. U seoskim područjima najveći problem su bile uzurpacije. Ljudi su zauzimali zemlju i na kraju je bio jako težak i dugotrajan proces da se pronađe ko je pravi vlasnik – naveli su u RUGIPP-u.

Početak

U  Banjaluci je ovaj proces započet 2013. godine i  tada je počela obrada prve katastarska opštine Kuljani.

– Taj postupak je trajao nekih godinu dana i onda je krajem 2014. povećan broj komisija i katastarskih opština tako da smo u jednom trenutku imali 20 komisija za izlaganje koje su u gradu istovremeno radile – rekli su u RUGIPP-u.

(Srpskainfo)