Vijesti 24.02.2021.

KOMENTAR: Odakle ti lova, kuća i stan?

ČITANJE: 3 minute

Republika Srpska bi u ovoj godini, po prvi put od svog nastanka, trebala dobiti Zakon o ispitivanju porijekla imovine koji je već od same najave donošenja takvog zakonskog rješenja podigao veliku prašinu u javnosti.

Jedni smatraju da će se ovim zakonom konačno stati u kraj neosnovanom bogaćenju pojedinaca i da će taj zakon biti mač koji će sasjeći korupciju, drugi smatraju da je donošenje ovog zakona čisti populizam, treći kažu da se zakasnilo i da je ovaj zakon trebalo donijeti prije više od deset godina, a četvrti strpljivo i pametno ćute i čekaju da vide konačnu verziju zakona i načine na koji će se taj zakon primjenjivati.

Bilo kako bilo, usvajanjem jednog takvog zakona, Republika Srpska bi poslala snažnu poruku opredjeljenja da se stane u kraj nezakonitom bogaćenju, sticanju imovine preko noći, sumnjivim poslovima, a čime bi se zadao snažan udarac korupciji i kriminalu. U ovom poslu narednih godina, trebao bi učestvovati širok spektar različitih kontrolnih institucija, prije svega Poreska uprava i MUP, čiji će zadatak biti da istraže ko su ti ljudi koji na sumnjiv način stiču bogatstvo, odnosno da istraže kako su ta sumnjiva lica stekla svoje bogatstvo. Biće to zaista snažan udarac svima onima koji su se okoristili o razne budžete, bilo opštinske, gradske, republičke, ali i budžete međunarodnih institucija i organizacija, te na one koji nisu imuni na razne oblike korupcije.

Planirano je da u okviru Poreske uprave Republike Srpske bude osnovana posebna organizaciona jedinica koja će se samo baviti tim pitanjima i zato je jako važno da ta jedinica bude popunjena na najbolji mogući način. Mora se voditi računa da šef te jedinice bude veoma iskusan poreznik, da ima iskusne i odane saradnike i da im se obezbijedi dovoljan nivo nezavisnosti, kako bi na najbolji mogući način sprovodili zakonske odredbe koje budu donesene. Samo tako će se moći obezbijediti dosljedna primjena zakona i izbjeći selektivan pristup.

Naime, procedura će biti veoma jednostavna, istražni organi koji budu zaduženi za tu vrstu provjera će popisati svu pokretnu i nepokretnu imovinu određenog lica, kao i stanje na računima koje je stečeno u određenom vremenskom periodu, te će za taj period izračunati sve njegove prihode. Dakle, Poreska uprava Republike Srpske imaće zadatak da utvrdi da li se vrijednost imovine neke osobe nesrazmjerno uvećala u odnosu na prijavljene prihode, dok će ta osoba biti dužna da dokaže da je imovinu uvećala na zakonit način, a ukoliko to ne uradi, ostaće bez tri četvrtine te imovine.

Prostim upoređivanjem stanja imovine i iznosa prihoda doći će se do famozne brojke koje se sada mnogi boje. Oni koji su svoju imovinu stekli na legalan način, ne treba da se plaše ovog novog zakona, ali šta ćemo sa onim drugim…

A ti drugi su oni koji u posljednjim danima ovaj zakon nazivaju populističkim, nalaze raznorazne zamjerke i prvi su ustali da progovore koju o ovom zakonu, pa se nameće pitanje da ili istinski ne žele da se na ovaj način suzbija korupcija ili strahuju od takvog zakonskog rješenja čim ih je toliko pogodila sama najava njegovog donošenja, ili pak pronalaze zamjerke samo da bi se pričalo protiv vlasti iako nemaju argumente, što je čest slučaj posljednjih godina.

Bilo kako bilo, jedno je sigurno. Republici Srpskoj je krajnje potreban ovakav zakon i zato je važno da ga svi podržimo i tako damo svoj doprinos u borbi protiv korupcije u našem društvu, jer će nam svima biti bolje. Bolje neće biti jedino onima koji su svoju imovinu stekli nelegalno, i oni već sada nemirno spavaju, ali zar su bolje i zaslužili?

(N.Sp )