Biznis 17.11.2016.

Konferencija “Javno–privatna partnerstva kao generator razvoja opština u BiH”

ČITANJE: 2 minute

Partnerstvo sa privatnim sektorom omogućuje javne usluge većeg kvaliteta bez ulaganja novca poreskih obveznika.

Konferencija “Javno – privatna partnerstva kao generator razvoja opština u BiH”, koja je namijenjena gradonačelnicima, načelnicima, načelnicima odjeljenja za finansije, domaćim i stranim investitorima koji su zaintesovani za ulaganje u ovakve projekte, biće održana 13. decembra u hotelu Bristol u Sarajevu. Na konferenciji će biti predstavljeni različiti modeli javno – privatnog partnerstva, načini implementacije sličnih projekata u Bosni i Hercegovini, izazovi sa kojima se javni partner suočava u okviru ovakvih projekata, ali i projekti javno – privatnog partnerstva u regionu i svijetu koji se odnose na različite oblasti kao što su zdravstvo, infrastrukturni projekti, upravljanje otpadom i sl.

Pored predavanja i prezentacije studija slučaja, u toku konferencije s ciljem identifikacije mogućih javno – privatnih partnerstava i izazova njihove implementacije u BiH, biće organizovana i panel disusija sa gradonačelnicima iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine: Bijeljine, Tuzle, Banja Luke (upućen poziv) i Brčko Distrikta. Konferenciju će otvoriti ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen McCormick.

Javno – privatno partnerstvo je dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera radi obezbjeđivanja, finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja. Prelazak iz modela planske ekonomije, kojom upravlja državni aparat, u model tržišne ekonomije jedno je od opštih obilježja razvoja Bosne i Hercegovine, kao države u tranziciji, u proteklih 20 godina. Ova tranzicija posebno je vidljiva upravo u oblasti izgradnje javne infrastrukture, sa kojom se pojam koncesije i JPP najčešće povezuje. Umjesto nekadašnjeg ekonomskog modela razvoja koji je podrazumijevao odlučujuću ulogu države u planiranju, finansiranju i izvođenju javnih radova, odnosno pružanju usluga od javnog značaja, danas je u većini ekonomski razvijenih država značajno, pa čak i dominatno, učešće privatnog sektora kroz JPP kao model realizacije kapitalnih projekata.

Više informacija o konferenciji na linku: JPP kao generator razvoja opština u Bosni i Hercegovini

Kontakti za više informacija: [email protected]; 051 211 518; 063 289 105.