Vijesti 05.07.2016.

Miljević za banjaluka.net: Na djelu je javna bruka ispitivača i Ministarstva prosvjete!

ČITANJE: 6 minuta

– Jasno je da neki ispitivači nemaju elementarno znanje. Valjda je u ovoj državi normalno da neko ne zna osnovne stvari a da obavlja odgovoran posao. U normalnim državama prvo bi se obavila provjera znanja tih lica pa bi tek tada bili imenovani u komisiju!

Rekao je ovo za portal “banjaluka.net” inžinjer saobraćaja Mićo Miljević, koji već godinama ukazuje na propuste koji se dešavaju u RS kada je riječ o polaganju vozačkih ispita, lošem načinu izbora ovlaštenih ispitivača vozačkih ispita i drugim spornimtemama iz ove oblasti na koje odgovorni za sada zatvaraju oči.

U procesu osposobljavanja i provjere znanja budućih vozača, pored instruktora vožnje, imamo i lica koja su dužna da izvrše provjeru znanja budućih vozača, koja su stekli u toku procesa teoretskog i praktičnog osposobljavanja u auto školi.

– Ta lica su ispitivači teoretskog dijela, odnosno poznavanja saobraćajnih propisa i praktičnog dijela upravljanja vozilom. Predavači teoretske nastave u auto školi imaju obavezu da kandidate za vozača upoznaju sa saobraćajnim propisima kroz predavanja kojatraju 28 časova. Kada se završi ovaj proces na scenu stupaju ispitivači teoretske, odnosno praktične, nastave koji provjeravaju stečeno znanje i daju svoju konačnu ocjenu. Sva lica koja učestvuju u ovom procesu moraju imati licencu čime dokazuju da su stručna odnosno da poznaju saobraćajna pravila i propise – kaže Miljević.

miljevic-mico

Ništa ne bi bilo sporno da nedavni slučaj nije pokazao, kako tvrdi naš sagovornik, elementarno neznanje ljudi koji bi trebali da dalje znanje prenose na mlađe naraštaje.

– Njihovo neznanje je isplivalo na jednom udžbeničkom zadatku za osnovnuškolu. Od strane ispitivača praktičnog upravljanja vozilom, predavača teoretskenastave, iz ispitnog centraBanjaluka, instruktora vožnje, predavača teoretske nastave u auto školi, a kasnije i profesora koji predaju predmete iz saobraćaja u tehničkoj školi, “saznao” sam da nije tačan odgovor koji sam ponudio u priručnikuza nastavnike osnovnih škola (slika 1), a slično pitanje nalazi se i u testovima koji se koristi kod polaganja vozačkihispita (slika 2).

Primjeri

Slika 1. i Slika 2.

Tumačenje prava prvenstva od strane pojedinih ispitivača, ističe Miljević, prevazilazi zdrav razum.

– Odgovor kao npr. “vozilo broj 1 prvo prolazi jer nema vozilo sa desne strane”, “na raskrsnici nisu svi krakovi popunjeni….”, “vozilo broj 1 vozilu 2 dolazi sa desne strane i zato ima prednost “, itd. samo je primjer koliko je oblast stručnog usavršavanja i provjere znanja licakojaučestvuju u procesu obuke i provjere znanja budućih vozača zapostavljena, kao i postupak izbora ovlaštenih ispitivača. Kada sam to lice upozorio i rekao da su ovo elementarne stvari iz saobraćajnih propisa koje bi jedan dugogodišnji ispitivač sa licencom trebao znati odgovorio je da će o mom neznanju upoznati kolege ispitivače u IC Banjaluka na sastanku. Rečeno učinjeno. Da stvar bude gora naišao je na podršku još nekih ispitivača.

O ovome, kako naš sagovornik kaže, “biseru” njihovih kolega upoznati su i svi ispitivači u IC Banjaluka a za sada niko nije reagovao.

– Jasno je da neki ispitivači nemaju elementarno znanje.Valjda je u ovoj državi normalno da neko ne zna osnovne stvari a da obavlja odgovoranposao.U normalnim državama prvo bi se obavilaprovjera znanja tih lica pa bi tek tada bili imenovani u komisiju. Nešto slično se radi u Kantonu Sarajevo. Primjera radi da bi neko bio imenovan u komisiju dovoljno je da ima licencu ispitivača, i ništa drugo nije važno, a najmanje nivo znanja koji posjeduje. U informaciji o sprovođenju strategije bezbjednosti saobtaćaja u RS za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita, pod aktivnostima Zavoda za obrazovanje odraslih navedeno je da kada je stručno usavršavanje ispitivača u pitanju realizovano sljedeće: Unapređenje znanja ispitivača postignuto je kroz “kontinuirani proces kolegijalnog savjetovanja, odnosno unapređenja znanja ispitivača kroz svakodnevne konsultacije i mjesečne sastanke, vođene od stranepredsjednikaispitnihkomisija”.

polaganje vozackog ispita

Miljević dalje navodi da je u obrazovanju, kako tvrdi, patentiran novi način unapređenja znanja ispitivača koji se stiče kroz „kolegijalno savjetovanje, svakodnevne konsultacije i mjesečne sastanke“ .

– Istina je sljedeća. Tačno je da predsjednici komisija drže mjesečne sastanke na kojima informišu članove komisije koliko su zaradili predhodni mjesec, kolika je prolaznost i ništa drugo. Ko je obavezan da provodi stručno usavršavanje lica uključenih u proces osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita? U ZOOBS-a BiH (Član 183.) propisano je da je organ nadležan za obrazovanje dužan organizovati kontinuirano usavršavanje za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila. Kako se usavršavanje ovih kategorija obavlja u Republici Srpskoj najbolje se vidi na primjeru raskrsnice?
Za ovakvo stanje najodgovornije je Ministarstvo prosvjete RS odnosno Zavod za obrazovanje odraslih kojeprovodi obuku, licenciranje i stručno usavršavanje lica koja su uključena u proces obuke, kao i imenovanje članova ispitnih komisija.

Riješenje “spornog” zadatka

“Banjaluka.net” je pokušala do tačnog odgovora za zadatak oko kog se “lome koplja” doći preko Zavoda za obrazovanje odraslih, iz kojeg su odgovorili da “budući da komunikaciju sa medijima vrše posredstvom službe za odnose sa javnošću Ministarstva prosvjete i kulture RS, pitanje proslijedimo Ministarstvu”.

Takođe, dodali su i da odgovor možemo očekivati u traženom roku, ali i 20 dana nakon upita, iz Ministarstva se nisuoglasili.

zavod odgovor

Za sve one koji ne znaju zašto je tačan odgovor u primjeru 1. (redoslijed prolaska 2,3,1) ili zašto je u Katalogu testovnih pitanja koje se koristi na vozačkim ispitima u BiH odgovor u primjeru 2. “propustiti motocikl, proći prije vozila iz suprotnog smjera”, Miljević daje sljedeće objašnjenje.

U primjeru 1. radi se o načelnom određivanju redoslijeda prolaska. Kandidata za vozača ili vozača treba staviti u realnu situaciju, tj. u poziciju vozača (tzv. žablja perspektiva) iz koje treba brzo i lako, donijeti odluku o načinu postupanja i postupiti u skladu s pravilima saobraćaja, a u ovomeslučaju s pravilima propuštanja vozila na raskrsnici.

Znači, u situaciji na slici 1. vozač vozila 2 prolazi prvi raskrsnicom, dok je vozač vozila 1 dužan propustiti vozilo 3 koje zadržava smjer kretanja, odgovor (2-3-1).

Zaštovozilo 2 prolazi prvo raskrsnicom?

U konkretnoj situaciji na slici “pravilo desne strane se u cjelosti ne može primjeniti”.

polaganje vozackog ispita3
To je situacija u kojoj se primjenjuje sljedeće obrazloženje:

S obzirom na situaciju na primjeru 1., vozilo 1 nema vozila sa desne strane, te mu daje mogućnost da uđe u središte raskrsnice i zauzme položaj za skretanje u lijevo, a kako mu u susret dolazi vozilo koje ne mijenja smjer kretanja, vozač vozila 1 dužan je propustiti vozilo 3 koje zadržava smjer kretanja. Dalje, vozaču vozila3 sa desne strane dolazi vozilo 2, koje je dužan propustiti.

I na kraju, kako bi se saobraćaj odvijao bezbjedno i bez zastoja, vozač vozila 2 bez obzira što ima sa desne strane vozilo 1, prolazi prvi raskrsnicu jer njegov smjer kretanja nije u koliziji sa smjerom kretanja vozila 1. A osim toga nikoga ne ugrožava i najkraće se zbog skretanja udesno zadržava u raskrsnici.

(banjaluka.net)