Vijesti 24.06.2024.

MUP Srpske: IDDEEA krenula u proces nezakonitog uvođenja digitalnog identiteta

ČITANJE: 2 minute

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana.

Iz MUP-a Srpske ističu da se IDDEEA upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih certifikata i uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH, čime se narušava zaštita ličnih podataka građana.

Podsjećaju da na nivou BiH ne postoji zakonski okvir za uspostavljanje digitalnog identiteta u skladu sa važećom EU regulativom, te je, prije bilo kakvih aktivnosti vezanih za digitalnu identifikaciju i usluge povjerenja, potrebno uskladiti pravni sistem sa EU regulativom koja je donesena na nivou Evropske unije ove godine.

Iz MUP-a Srpske navode da je digitalni identitet usko vezan sa informacionom bezbjednošću, a na nivou BiH ne postoji zakonska regulativa iz ove oblasti, čime se značajno povećava rizik od zloupotreba podataka.

Podsjećaju da su ovlaštenja i nadležnosti IDDEEA jasno precizirane odredbama Zakona o IDDEEA (Službeni glasnik BiH, broj: 56/08), a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka.

Ministarstva unutrašnjih poslova su, upravo, prema Zakonu o IDDEEA nadležni organ ili izvorni organ koji sarađuju sa Agencijom, a koji obrađuju podatke i koji su vlasnici podataka. Građani se, za svoja prava vezano za lične karte, uključujući i kvalifikovane digitalne potvrde vezane za lične karte, koje je IDDEEA najavila namjeru da izdaje, jedino i isključivo mogu obraćati ministarstvima unutrašnjih poslova koji, shodno zakonskim nadležnostima donose odluke u upravnim postupcima – navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.

Iz MUP-a ističu da je svako drugo postupanje koje uključuje zaprimanje zahtjeva od građana u kancelarijama IDDEEA, a koje je ova agencija najavila, nezakonito i da predstavljaće grubu zloupotrebu.

MUP Repulike Srpske poziva nadležne institucije da se definiše pravni okvir u oblasti digitalne identifikacije i usluga povjerenja u skladu sa ustavnim nadležnostima i EU regulativom i da se nakon toga krene sa daljim aktivnostima vezanim za sisteme digitalne identifikacije u usluga povjerenja.

Iz MUP-a su poručili da svako drugo postupanje može izazvati štetne posljedice.