Vijesti 19.10.2018.

NA TERET IZVOĐAČA Naložena sanacija novog puta u Česmi

ČITANJE: 1 minuta

Gradska uprava naložila je preduzeću „Kozaraputevi“, izvođaču radova na izgradnji nove saobraćajnice u Ulici Petra Velikog u Česmi, da hitno sanira uočene nedostatke na ovoj dionici.

Prema nalogu nadzornog tima Odjeljenja za saobraćaj i puteva, izvođaču je naloženo da na dijelu saobraćajnice u dužini od 20 metara (kod pravoslavne crkve) skine završni sloj asfalta i uradi ponovo habajući sloj. Ovim radovima, trebalo bi da budu otklonjeni uočeni nedostaci na odvodnji vode.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve ističu da će ovi radovi biti izvedeni na teret „Kozaraputeva“, budući da garantni rok, prema ugovoru, iznosi dvije godine.

– Kada god uočimo da je prilikom izvođenja radova došlo do odstupanja od projekta ili je došlo do bilo kakve greške biće pokrenuti mehanizmi kako bi se te greške otklonile – zaključili su u nadležnom Odjeljenju.