Vijesti 02.06.2021.

Nastavak pomoći Srbima u Federaciji BiH

ČITANJE: 2 minute

Zahvaljujući Vladi Republike Srpske, odnosno, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije i Fondu za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodina, podrška i pomoć Srbima povratnicima u FBiH biće nastavljena kroz realizaciju projekata koji će doprinijeti poboljšanju kavaliteta života povratnika.

Planirano je da se u narednom periodu kroz zajednička ulaganja Sekretarijata i Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodina radi na ekonomskom osnaživanju srpskih povratnika u FBiH, te da se zajedno realizuju projekti koji će biti od značaja za srpsku povratničku zajednicu.

Na sastanku direktora Sekretarijata i Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodina dogovoreno je formiranje zajedničkog radnog tijela, čiji bi zadatak bio da se uvežu zahtjevi institucija i udruženja, te da se na osnovu stvarnih potreba usmjeri podrška i pomoć Srbima u FBiH.

Osim pomoći Srbima u FBiH Sekretarijat i Fond će raditi i sarađivati u smislu unapređenja ljudskih kapaciteta, aplikacije za zajedničke projekte i izradi programa pomoći za izbjegla i raseljena lica u FBiH, Republici Srpskoj i AP Vojvodina.

Podsjećamo da je Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodina nedavno obezbijedio šleper stočne hrane za domaćinstva koja se bave stočarstvom u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo.Takođe, predstavnici Fonda su Etno-ansamblu „Uspomene“ iz Drvara donirali harmoniku.

Pokrajinska vlada Vojvodine je donirala sredstva za nabavku građevinskog materijala u vrijednosti od 100 evra porodicama čiji su objekti oštećeni i uništeni u zemljotresu koji je pogodio opštinu Kostajnica, a građevinski materijal je obezbijedio Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodina.

Fond je takođe obezbijedio i 70 paketa hrane i higijenskih potrepština za srpske povratnike u Odžaku u vrijednosti od 25 KM.

(E.M)