Vijesti 08.05.2020.

NATALIJA TRIVIĆ ZA BANJALUKA.NET: Đaci ponovo u klupama od sljedeće školske godine

ČITANJE: 6 minuta

Učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske u školskim klupama ponovo bi trebalo da se nađu već početkom naredne školske godine, dok će školsku 2019/2020. završiti modelom nastave na daljinu.

Digitalizacija nastavnog programa u trenutnoj epidemiološkoj situaciji pokazala se kao jedini način da djeca u Srpskoj sačuvaju zdravlje, ali isto tako i nastave sa usvajanjem nastavnog gradiva.

O prvim rezultatima nastave na daljinu u Republici Srpskoj, načinu upisa đaka u osnovne i srednje škole, kao i brojnim drugim aktuelnim temama iz oblasti školstva razgovarali smo sa ministrom prosvjete i kulture Natalijom Trivić.

Sa pojavom epidemije virusa korona na području Republike Srpske, naše školstvo otpočelo je sa novim, digitalnim načinom izvođenja nastave. Ukoliko napravimo presjek trenutnog stanja, koliko se takav način nastave na daljinu pokazao efikasnim i kako su se u novonastaloj situaciji snašli prosvjetni radnici, ali i đaci?

Nastava na daljinu je bio najefikasniji i jedini mogući način da djeca u Republici Srpskoj sačuvaju zdravlje i nastave savladavanje nastavnog gradiva u komunikaciji sa svojim učiteljima i nastavnicima. U hodu smo obezbjeđivali laptope i besplatan internet onim učenicima koji nisu imali potrebne uslove za takvu nastavu. Nastavnici su spremno odgovorili izvođenju nastave na daljinu. Neki od njih su angažovani na snimanju predavanja u programu Radio-televizije Republike Srpske, a svi u redovnom kontaktu sa svojim učenicima nastoje da im približe novo gradivo, pruže dodatna pojašnjenja, pregledaju zadaće. To jeste bio veliki izazov za naš vaspitno-obrazovni sistem, odgovorili smo uspješno. Pokazalo se još jednom da su nastavnici spremni na promjene, na kreativnost i prilagođavanje novim uslovima, ali i da imaju mnogo ljubavi i razumijevanja za svoje učenike.

U proteklom periodu dosta se polemisalo o načinu vrednovanja i ocijenjivanja učenika. Кoje su posljednje informacije sa kojima raspolažete u vezi s tim? Da li je dogovoren način ocijenjivanja?

Način vrednovanja znanja učenika na kraju ove školske godine definisan je Uputstvom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika prilikom izvođenja nastave na daljinu. Definisali smo da nastavnici aktivno prate rad učenika, podstiču njihovu aktivnost i saradnju, bilježe aktivnosti, osmišljavaju načine i zadatke koji najviše odgovaraju učenicima i zakonitostima predmeta koji predaju. Uputstvom je propisano da se praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika može vršiti putem pisanih i usmenih provjera znanja, na način i u obimu u kojem je to moguće prilikom nastave na daljinu. Prilikom zaključivanja ocjena na kraju školske godine nastavnici će uzeti u obzir zaključnu ocjenu na kraju prvog polugodišta, ocjene koje su učenici dobili tokom redovnog pohađanja nastave u drugom polugodištu, prije epidemije virusa korona, te ocjene iz ovog perioda učenja na daljinu. Svaki nastavnik je obavezan da prati aktivnosti učenika tokom nastave na daljinu i da to, u skladu sa Uputstvom, bude adekvatno ocijenjeno.

Predstoji nam i period upisa u osnovne i srednje škole. Ukoliko vanredno stanje potraje, na koji način će se vršiti upis prvačića u osnovne škole, kao i upis đaka u srednje škole?

U skladu sa aktuelnom situacijom, Ministarstvo prosvjete i kulture je propisalo postupanje osnovnih škola prilikom evidentiranja djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole. Roditelji djecu prijavljuju osnovnim školama isključivo putem telefona ili elektronske pošte. Dokumentaciju potrebnu za upis djece dostavljaće kad se steknu uslovi i bude organizovano testiranje za djecu. Domovi zdravlja će obavijestiti roditelje kad treba da dovedu djecu na sistematske preglede. U Banjoj Luci će sistematski pregledi za upis djece u školu početi od polovine maja ove godine. Кad je riječ o upisu u srednje škole, učenici se mogu informisati o zanimanjima putem aplikacije „Vodič kroz zanimanja“. Ova aplikacija sadrži sve podatke o planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, kao i opise zanimanja, te statističke podatke o potrebama tržišta rada. Planirano je da učenici elektronskim putem konkurišu za izabrano zanimanje u srednjim školama a zavisno od epidemiološke situacije biće razmatrane i druge mogućnosti. Upisni rokovi planirani su u drugoj polovini juna i prvoj polovini jula.

Maj je mjesec kada se u znak proslave završetka školovanja organizuju školske mature. Da li je moguće organizovati jedan takav vid proslave u ovakvim uslovima i da li je možda u planu određeni alternativni vid proslava?

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske o svim aktivnostima u vezi sa nastavnim procesom, kao i vannastanim aktivnostima odlučuje u skladu sa epidemiološkom situacijom. U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću procijeniti hoće li biti organizovane maturske proslave, ali ćemo svakako u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite donijeti odluku u najboljem interesu naših maturanata.

Za ovu godinu planirane su i eksperimentalne male mature, odnosno testiranje đaka završnih razreda osnovne škole. Кakvi su planovi na tom polju s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju?

Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj uticala je i na ove aktivnosti tako da ove školske godine neće biti eksperimentalno provedena mala matura. Želimo da učenici bez dodatnih opterećenja završe školsku godinu.

Nastava na daljinu predstavlja jedan korak ka digitalizaciji cjelokupnog školstva. Кada se očekuje povratak đaka u školske klupe i možemo li očekivati da se određeni vid nastave na daljinu zadrži i u budućnosti?

Plan je da učenici završe ovu školsku godinu putem nastave na daljinu, a da narednu školsku godinu počnu u školskim klupama. Proces digitalizacije je neupitan i u ovakvim situacijama se pokazao kao jedino moguć. Nema sumnje da će digitalizacija biti zastupljena u nastavnom procesu i u narednom periodu. Srednjoročnim planom rada Ministarstva prosvjete i kulture predviđena je digitalizacija određenih udžbenika za osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje. U toku ove školske godine urađena je digitalizacija udžbenika Geografija za 6. razred osnovne škole i digitalni sadržaj je korišten u nastavnom procesu u 12 osnovnih škola a implementirana je i platforma za pristup digitalnim sadržajima.

Predstoji nam postepidemiološki period. Кakvi su planovi Ministarstva prosvjete i kulture za naredni period?

Ministarstvo prosvjete i kulture će intenzivnije nastaviti provođenje reforme obrazovnog sistema u Srpskoj. Formirali smo trideset stručnih timova za pojedine nastavne predmete koji proučavaju važeće nastavne planove i programe, kao i predškolski program, te zauzimaju stavove, razmjenjuju preporuke i prijedloge za njihovo inoviranje sa fokusom na ishode učenja, na program dodatne i fakultativne nastave, te reorganizaciju nastave s ciljem veće podrške razvoju i učenju. Naš cilj je da u Republici Srpskoj u 21. vijeku imamo predškolske ustanove i škole koje su sigurna i podsticajna mjesta za razvoj i učenje, u kojima se djeca ne samo pripremaju za budući život, već u njima žive život. Škola treba da bude stimulativno okruženje u kojem se djeca dobro osjećaju, okruženje kojem pripadaju i doživljavaju ih korisnim i svojim, čime škola treba da dobije epitet nove škole za novo doba.

Nevena Stanojević/ banjaluka.net