Vijesti 17.04.2021.

Nema inspekcijskog nadzora nad javnim nabavkama

ČITANJE: 2 minute

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama u BiH predviđaju harmonizaciju antikorupcionih mjera i povećanu transparentnost kroz objavu planova nabavki na jednom mjestu, ali ne predviđaju inspekcijski nadzor, saznaju “Nezavisne novine”.

Prijedlog o izmjeni Zakona o javnim nabavkama prvi je od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa BiH i predviđa dalju harmonizaciju sa direktivama EU, što je jedna od obaveza BiH u procesu pridruživanja EU. O izmjenama će se po skraćenom postupku izjasniti poslanici Predstavničkog doma BiH na sjednici 28. aprila.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH i predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet ovog doma, kaže za “Nezavisne novine” da je strategijom sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godina predviđeno da se donesu izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, a u posljednje vrijeme uočeni su problemi i manjkavosti koje je trebalo otkloniti, kao i izvršiti pojednostavljivanje samog postupka javnih nabavki.

Dodaje da se ovim zakonom ispravljaju i tehničke greške koje su uočene dijelom kao posljedica lošeg prevoda s engleskog jezika, a drugim dijelom zbog velikog broja amandmana koji su usvojeni kad je bio u postupku postojeći zakon.

Dženan Đonlagić (DF), poslanik u Predstavničkom domu BiH i prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet ovog doma, za “Nezavisne” kaže da se radi o poboljšanju i povećanju transparentnosti u oblasti javnih nabavki u odnosu na postojeći tekst.

Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu BiH i član Komisije za budžet i finansije ovog doma, za “Nezavisne novine” ističe da je dio ovih izmjena djelimično uvažio direktive EU vezane za javne nabavke iz 2014. godine.

Čini se da zamjerke na zakonski prijedlog imaju i nevladine organizacije poput Udruženja građana “Tender” iz Banjaluke, koje smatra da je gotovo tajno zakon sačinila Agencija za javne nabavke BiH, a da pritom nije obavijestila javnost i isti je Vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru.

Iz “Tendera” smatraju da je time obezbijeđeno samo formalno ispunjavanje izuzetno važnih obaveza BiH na putu ka dobijanju statusa kandidata.

“Udruženje građana ‘Tender’, a i mnogi stručni i kompetentni pojedinci, koji godinama studiozno kritički analiziraju stanje u društvu, sve više sa zabrinutošću posebno ukazuju na dalji rast legalne korupcije u javnim nabavkama BiH, bez bilo kakve odgovornosti za njene počinioce. Nažalost, svi konstatujemo da predloženi dokument apsolutno ne nudi nijedno efikasno antikoruptivno rješenje i mehanizam koji bi mogao da suzi postojeći manipulativni prostor za korupciju u javnim nabavkama”, stoji u osvrtu na zakonski prijedlog ovog udruženja koji je upućen svim relevantnim organizacijama u BiH.

(N.S)