Vijesti 31.05.2019.

NOVA PRAVA U FZO RS Od 1. jula lakše do medicinskih sredstava

ČITANJE: 3 minute

Fond zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS) od 1. jula uvodi nova prava iz zdravstvenog osiguranja, pa će, između ostalog, početi da finansira inhalator koji je isključivo namijenjen oboljelima od cistične fibroze, što do sada nije bio slučaj.

Rekli su ovo u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, i dodali da ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što će omogućiti njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet života oboljelih.

Ove novine su omogućene izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva, koji je usvojio Upravni odbor Fonda i koji bi trebalo da se počne primjenjivati od 1. jula, a njegove izmjene inicirao je FZO RS.

Dodali su i da je prošireno pravo za dobijanje slušnih aparata o trošku Fonda, pa će sada svi osiguranici do 65 godina i koji imaju medicinske indikacije moći dobiti ovo sredstvo, za razliku od ranijeg perioda kada su pravo na slušni aparat imali samo radno sposobni osiguranici.

Fond će početi da finansira i iglice koji ljekari propišu za djecu koja koriste hormon rasta, dok je do sada ove iglice finansirao samo za oboljele od dijabetesa koji su korisnici insulina.

Fond će, pored hormona rasta, finansirati i iglice koje su potrebne da bi se koristila pomenuta terapija, što je značajna finansijska olakšica za roditelje te djece.

Osim toga, zahvaljujući ovim izmjenama značajno je pojednostavljena procedura te skraćeni rokovi za dobijanje mnogih pomagala, ali i preciznije su definisane medicinske indikacije za dobijanje mnogih medicinskih sredstava i na taj način u većoj mjeri su uvaženi mišljenje i sugestije predstavnika udruženja osiguranika sa kojima Fond u kontinuitetu održava sastanke.

“Primjera radi, rok za dobijanje novih elektromotornih kolica za osiguranike koji imaju medicinske indikacije skraćen je sa 10 na pet godina, a rok za dobijanje potpazušnih i podlakatnih štaka skraćen je sa osam na pet godina”, rekli su u Fondu.

Za razliku od ranijeg perioda kada je za dobijanje invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu bila definisana gornja starosna granica do 65 godina, ovim izmjenama ukinuta je starosna granica kao uslov za dobijanje kolica.

Radovan Ristić, predsjednik Udruženja distrofičara regije Banjaluka, rekao je da će izmjena koja se odnosi na rok za dobijanje novih elektromotornih kolica, koje većina članova ovih udruženja koristi, mnogo značiti i da je za svaku pohvalu.

U Organizaciji amputiraca RS UDAS rekli su da svaka izmjena pravilnika koja ima za cilj proširenje prava i poboljšanja kvaliteta ortopedskih pomagala, kao i skraćivanje rokova trajanja ortopedskih pomagala, poboljšavaju kvalitet života njihovih članova i uključivanje u sve tokove svakodnevnog života.

“U novom pravilniku izmjene koje su urađene imaće značaja za naše korisnike u slučajevima skraćenja roka za dobijanje novih elektromotornih kolica, ali i za potpazušne štake i podlakatne štake”, rekli su u UDAS-u.

U Fondu su naglasili i da je omogućeno da se medicinska sredstva, poput pelena za djecu i odrasle, mogu podizati u tromjesečnim količinama, za razliku od ranijeg perioda kada su osiguranici svaki mjesec morali odlaziti u apoteku da bi podigli pelene.

Dodali su da je Fond s ovim izmjenama nastojao da maksimalno pojednostavi proceduru dobijanja medicinskih sredstava, jer je cilj da uklanjanjem administrativne barijere put ostvarivanja prava bude brži i efikasniji.

(Nezavisne)