Vijesti 20.12.2018.

NOVI PROJEKTI Pripreme za budući arboretum u Trapiskoj šumi

ČITANJE: 2 minute

Za budući arboretum na području šume u Trapistima, već su pokrenute prve aktivnosti na terenu. U toku je čišćenje i uklanjanje smeća i otpada sa ovog prostora, jedan dio prorjeda šume je urađen jesenas, a drugi će biti na proljeće. Takođe, počelo je i obilježavanje spoljašnjih granica arboretuma i drugi pripremni poslovi.

Budući arboretum dio je planova Grada i Šumskog gazdinstva Banja Luka, u okviru strateških nastojanja da se područje Krčmarica i Trapista, kao jedinstven prirodni potencijal, pretvori u zonu za odmor i rekreaciju.

Park-šuma sa arboretumom, koji predstavlja zbirku drvenastih biljaka gajenih na otvorenom prostoru, prostiraće se na oko 100 hektara na području između Mađira, Banjalučke pivare, Slatinskog puta i obale Vrbasa.

-Predviđeno je da ovaj prostor, osim naučnoj i obrazovnoj funkciji arboretuma, bude posvećen i drugim oblicima javne upotrebe: aktivnoj rekreaciji, izletničkim aktivnostima, prikladnim (manjim) oblicima ugostiteljstva, javnim događanjima i slično – kazao je docent dr Ognjen Šukalo sa Arhitektonsko-geodetsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je, zajedno sa docentom dr Jugoslavom Brujićem iz udruženja Arbor magna i drugim članovima tima, uradio elaborat o podizanju arboretuma u okviru park-šume u Trapistima.

Za ovaj rad, tim je, nedavno, dobio prvu nagradu 27. salona urbanizma Udruženja urbanista Srbije, u kategoriji „Istraživanja, studije i projekti iz oblasti: zaštite prirode, zaštite predjela, zaštite životne sredine i pejzažne arhitekture“.

Kako je naglasio dr Šukalo, svi sadržaji planirani na prostoru Trapista, razvijaće se postepeno, tokom niza godina.

-Ni u jednom trenutku nisu predviđene velike građevinske intervencije, a čitav prostor će u najvećem dijelu ostati pod šumskim pokrivačem. Gustina šume će varirati, a tek mjestimično će prostor biti većinom otvoren, zatravljen i sa pojedinačnim stablima – naglasio je on.

U arboretumu će, prema njegovim riječima, biti prezentovane brojne vrste drveća, grmlja i drvenastih puzavica iz svih dijelova svijeta koji imaju umjerenu klimu. Kako je istakao, nabavka odgovarajućeg sjemena i uzgoj sadnica predstavlja najznačajniju aktivnost, koja slijedi u narednom periodu.

-Posebni odsjeci biće predviđeni za kolekcije vrsta sa Balkanskog poluostrva, dok će veliki dio ukupne površine obuhvata, najmanje jedna trećina, ostati pod postojećom prirodnom šumom sa autohtonim lokalnim vrstama – kazao je dr Šukalo.