Biznis 24.02.2017.

Novo imenovanje u Upravi UniCredit Bank Banja Luka

ČITANJE: 1 minuta

Upravi UniCredit Bank Banja Luka od 15. februara pridružio se novi član, gospođa Nevena Nikše koja je zvanično preuzela funkciju člana Uprave banke i Izvršnog direktora za upravljanje finansijama.

Nevena Nikše na navedenu funkciju imenovana je na osnovu odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank Banja Luka i uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo RS, sa mandatom koji traje do isteka tekućeg mandata ostalih članova Uprave, odnosno do jula 2020. godine.

Nevena Nikše je svoju karijeru u UniCredit-u započela 2006.godine u poslovnom području Finansija, prvobitno u Zagrebačkoj banci BH d.d. Mostar, a zatim u UniCredit Bank d.d. Mostar, gdje je 2013. godine imenovana za direktora ALM-a odnosno Upravljanja aktivom i pasivom. Tokom 2014.godine Nevena preuzima funkciju direktora Planiranja i kontrolinga, za koje je bila odgovorna sve do imenovanja na funkciju u UniCredit Bank Banja Luka.

Istovremeno je prethodni član Uprave i izvršni direktor za upravljanje finansijama Sandra Vojnović, koja je tu funkciju obavljala do 22. decembra 2016. godine, imenovana na istu poziciju u UniCredit banci u Srbiji.

sandra vojnovic

Osvrćući se na aktuelna imenovanja direktor UniCredit Bank Banja Luka, Gordan Pehar rekao je da su ova imenovanja dokaz da je UniCredit divizija za CentralnuiIstočnu Evropu, kojoj pripadaju obje UniCredit Banke u BiH,sposobna unutar svojih struktura razvijati visoko rukovodstvo, kao i promovisati proaktivnost i mobilnost unutar Grupe.

– Uz najbolje želje pri preuzimanju njihovih novih uloga, uvjeren sam da će Nevena i Sandra nastaviti sa uspješnim radom i dijeljenjem najboljih praksi koje su stekle tokom njihovih prethodnih radnih iskustava, rekao je Pehar.