Biznis 09.09.2019.

NSRS: Održana stručna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu RS

ČITANJE: 3 minute

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske predviđeno je da ovaj fond osim pojedinačnih garancija izdaje i garancije za kredite odobrene isključivo ciljanim grupama kreditnih dužnika – privrednicima, rekla je danas pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Snježana Rudić.

Ona je na stručnoj raspravi o ovom nacrtu zakona u Banjaluci pojasnila da to znači da će Garantni fond moći davati garancije na portfelj kredita kojeg određeni finansijski posrednik odobrava uz prethodno dogovorene uslove sa finansijskim posrednikom, bilo da su to banke ili mikrokreditne organizacije.

Rudićeva je navela da je portfeljno garantovanje uobičajeno u svijetu i da javni sektor svojim garancijama prikuplja, promoviše i afirmiše privatni finansijski sektor koji izdavanje kredita vrši isključivo vlastitim finansijskim izvorima.

Predsjednik Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić rekla je da je ovim zakonskim rješenjem predviđeno da se poboljšaju uslovi poslovanja privrednika i Garantnog fonda Republike Srpske.

“Ovaj nacrt zakona omogućava da preduzetnici mogu da rade sa centralnim registrom hartija od vrijednosti, a značajnija izmjena odnosi se na uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobijanja garancija pri pristupu finansijskim sredstvima, te garantovanje za refinansiranje određenih kredita koji nisu bili pokriveni garancijama”, istakla je Stojičićeva.

Predstavnik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić smatra da predložene izmjene i dopune Nacrta zakona o Garantnom fondu Republike Srpske pomažu tehnološki razvoj privrede, jer idu u korist privrede s obzirom da su u korištenje garancija uključena i trgovina koja je do sada bila isključena.

“Ovim se podiže maksimalna granica sa 50 na 70 odsto garantovanja na angažovana sredstva i uvode se garancije na obveznice kojim privrednici mogu doći do iznosa kreditnih finansijskih sredstava”, istakao je Trivić.

On je podsjetio da Udruženje poslodavaca priprema sa Vladom Republike Srpske jednu kreditnu liniju gdje bi trebalo da bude dvije godine grejs period, rok otplate 10 godina sa garantovanom kamatnom stopom.

“U paketu sa ovim bilo bi dobro da doće do usvajanja konačnog zakona, kako bi Garantni fond Republike Srpske mogao pomoći privrednicima da podignu veći iznos kredita sa dužim periodom otplate”, zaključio je Trivić.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar rekao je da se ovim nacrtom zakona Grantni fond omogućava firmama, kompanijama i svim ostalim koji su obuhvaćeni u zakonu da lakše dođu do kredita za svoje investicije za obavljanje poslovne djelatnosti.

“Ovim nacrtom zakona biće ukinuto ograničenje za finansiranje trgovačke djelatnosti malih i srednjih preduzeća”, istakao je Krčmar.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u julu ove godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Srpske, koji se donosi s ciljem prilagođavanja poslovnih aktivnosti ovog fonda potrebama i uslovima tržišta i radi jačanja konkurentnosti privrednih društava poboljšanjem pristupa finansijskim sredstvima.

Skupštinski Odbor za finansije i budžet održao je danas u Banjaluci stručnu raspravu o ovom Nacrtu zakona.

Potpisan protokol o saradnji

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević i direktor Garantnog fonda Srpske Radivoj Krčmar danas su u Banjaluci potpisali protokol o saradnji.

Cilj Protokola jeste koordinacija aktivnosti, prije svega, na sprovođenju mjera za unapređenje proizvodnje, posebno industrijske, većem stepenu proizvodne finalizacije, podršci razvoju klastera s ciljem osiguranja novih tržišta, kao i programima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika radi zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Petričević je rekao da će biti pripremljen plan zajedničkih aktivnosti na godišnjem nivou, kako bi kroz organizaciju sastanaka, konferencija i drugih događaja privrednicima bilo omogućeno stručno usavršavanje.

“Krajnji cilj je poboljšavanje uslova poslovanja i unapređenje konkurentnosti naše privrede”, rekao je Petričević.

(Srna)