Vijesti 06.02.2019.

OD PETRIĆEVCA DO MOTIKA Za lokalne puteve 1,6 miliona KM

ČITANJE: 1 minuta

Uz izgradnju nove saobraćajnice sa kompletnom infrastrukturom od Petrićevca do Motika, Grad će ove godine uraditi i novi asflat na određenoj dionici puta za Motike.

Ti radovi planirani su u okviru investicionog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, za šta je ovogodišnjim programom zajedničke komunalne potrošnje planirano ukupno 400.000 KM.

Takođe, kroz investiciono održavanje biće nastavljeni radovi na lokalnom putu Kuljani-Barlovci–Cerici, tačnije na završetku dionice rađene prošle godine.

Uz navedene, kako su istakli u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, u okviru investicionog održavanja obaviće se sanacija  kolovoza i na lokalnim putevima: Desna Novoselija – Karanovac, Bistrica – Gornja Piskavica – Piskavica, Agino selo – Krmine – Tisovac.

Programom zajedničke komunalne potrošnje predviđeno je i 400.000 KM za rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva, i to na sljedećim pravcima: Prosani – Maksimovići, Put za Kuzmanoviće (Borkovići), Vršani – Polje (Bočac), Put Krčmari (Jagare), Miljići – Miljića groblje (Bronzani Majdan), Spoj magistralnog puta M-4 sa putem za gerijatriju (Prijakovci), Put za Kneževiće (Sakić), Racune – Surjan, Put za Lipovce, Put Karalići, Piskavica – centar, Malčići – Jakići – Račići, Popovići – Stražbenica, Saračica – Vukelići – Kovačevići i dr.

Za održavanje lokalnih puteva, biće izdvojeno 800.000 KM.

U okviru ukupnih sredstava, realizovaće se i dio namjenskih sredstava po osnovu naknade  po Zakonu o šumama u iznosu 200.000 KM.