Vijesti 30.06.2022.

ODLUKA VLADE SRPSKE: Nerazvijenim opštinama 750.000 KM

ČITANJE: 1 minuta

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati 750.000 KM nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Riječ je o drugoj, redovnoj tranši isplate sredstava ovoj kategoriji opština i to za 15 opština iz kategorije nerazvijenih i 20 opština iz kategorije izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave predviđena je budžetska pozicija – Transferi nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu od 3,3 miliona KM, od kojih je 300.000 KM namjenjeno za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinicama lokalne samouprave.

(N.S)