Vijesti 23.05.2017.

Oživljava “Art dvorište” u Banskom dvoru

ČITANJE: 2 minute

Vršilac dužnosti direktora KC Banski dvor, Mladen Matović, složio se sa članovima Inicijative građana ”Kultura kulturi” oko ideje da se osposobi i aktivira ”Art dvorište” koje se nalazi sklopu ugledne gradske kulturne ustanove.

“Jedna od prvih najavljenih programskih aktivnosti v.d. direktora Mladena Matovića odnosi na uređenje i pokretanje organizacije kulturnih sadržaja tokom ljeta u „Art dvorištu“ Banskog dvora”, navodi se u saopštenju Banskog dvora nakon sastanka Matovića i članova inicijative ”Kultura kulturi” koji je održaj juče.

Na pomenutom sastanku je zaključeno da će KC Banski dvor i Inicijativa građana “Kultura kulturi“ u budućnosti uspostaviti partnerski odnos, što znači da će Inicijativa dobiti mogućnost za delegiranje svojih programskih sadržaja i ideja koje će se u zavisnosti od konkretnog programa realizovati u svim trenutno raspoloživim prostorima Banskog dvora, a predstavnici Inicijative pozvani su da predlože svoje aktivnosti i sadržaje u okviru prve sezone kulturnih dešavanja u „Art dvorištu“.

U vezi sa konkretnom Inicijativom građana “Kultura kulturi” o uređenju zapuštenog i neiskorištenog prostora u Banskom dvoru – što je inicijativa proklamovala kao cilj – Matović je ukazao na činjenicu da se u ovom trenutku “neiskorištenim prostorom“ mogu smatrati samo nefunkcionalni prostori Banskog dvora, koji su uslijed specifičnih okolnosti iz prethodnog perioda u velikoj mjeri devastirani, te kao takvi iziskuju značajna materijalna sredstva da bi se uopšte mogli koristiti.

Matović je najavio povratak nekadašnjoj praksi organizovanja kulturnih događaja u vlastitoj produkciji Banskog dvora, te naglasio da njegov koncept Banskog dvora kao svojevrsnog „kulturnog dragstora“ podrazumijeva da ustanova u budućnosti ima što manji broj tzv. „zakovanih prostora“, odnosno prostora koje za svoje potrebe koristi samo jedan ansambl, udruženje ili pojedinac.

“Nasuprot tome, ideja je da KC Banski dvor sa svim svojim dvoranama i izložbenim prostorima bude širom otvoren i dostupan što većem broju korisnika (orkestara, horova, ansambala, pojedinaca..) koji će u kontinuitetu i konstantno realizovati kvalitetne kulturne sadržaje u dogovoru sa upravom, urednicima programa i u skladu sa kriterijumima koje će donijeti Umjetnički savjet KC Banski dvor”, zaključuje se u saopštenju..

Mladen Matović je podržao prijedlog i nastojanje da se Incijativi građana “Kultura kulturi“ dodijeli odgovarajući gradski prostor u kojem bi njeni članovi mogli pripremati svoje sadržaje i programe, uz propratni pedagoški rad i edukativne radionice za mlade.

Inicijativa građana “Kultura kulturi” formirana je u oktobru prošle godine. Ubrzo je pokrenula peticiju kojom se zahtijeva obnova i uređenje zapuštenog dijela Banskog dvora, nekadašnjeg Kluba “Lav”, te Art dvorišta, u klub za prosvjetu i kulturu, koji će svakodnevno biti otvoren za građane Banjaluke s ciljem promocije i edukacije u oblasti kulture i umjetnosti.

(Mondo)