Vijesti 30.03.2017.

Petar Bilčar: Grad dobija reciklažno dvorište

ČITANJE: 5 minuta

Ideja da se osnuje reciklažno dvorište u koje bi građani mogli sami odvoziti krupni otpad mogla bi da zaživi već iduće godine, a u toku su aktivnosti na pronalasku najbolje lokacije, potvrdio je za “Nezavisne” Petar Bilčar, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za komunalne poslove u Gradskoj upravi.

Potencijalna lokacija koju grad sada ima u planu, prema njegovim riječima, udaljena je od “Depota”, regionalne deponije u Ramićima, a bilo bi poželjno da ona bude u njenoj neposrednoj blizini kako bi komunikacija između “Depota” i novoosnovanog reciklažnog centra bila što efikasnija.

– Reciklažno dvorište služilo bi građanima da mogu svojim vozilom odvoziti krupni otpad, koji se sada odvozi u okviru tradicionalne proljećne akcije uređenja grada, koja je i počela ove sedmice, kazao je Bilčar.

Koji su ciljevi velike proljećne akcije uređenja grada i šta ona podrazumijeva?

Bilčar: Osnovni cilj je zadovoljenje potreba građana za uklanjanjem krupnog kabastog otpada iz domaćinstava. Većina ljudi ima potrebu da se riješi krupnog otpada, koji se ne može odlagati u kontejner. Zbog toga je važno da se organizuje akcija proljećnog uređenja grada kada bi se organizovano odvozio otpad iz domaćinstava koji je nagomilan tokom godine i da se on pravilno odloži kako ne bi dolazilo do stvaranja divljih deponija. Ovo je, dakle, tradicionalna akcija koja se održava zadnje sedmice u martu.

Koje konkretno aktivnosti grad ima u planu da sprovede povodom te akcije?

Bilčar: Akcija podrazumijeva postavljanje velikih kontejnera od pet kubika, rasprostranjenih po urbanim i ruralnim dijelovima grada. U urbanim dijelovima krupni kabasti otpad će odvoziti preduzeće “Čistoća”, dok je za ruralne dijelove zadužen “Eko euro tim”. Mi smo odštampali promotivni materijal i podijelili ga po mjesnim zajednicama gdje se naši građani mogu informisati na kojim se lokacijama nalaze ti kontejneri i u kojem periodu će to biti. Obično su oni smješteni pored postojećih kontejnera.

Kakva su bila prethodna iskustva i da li se stvorila potreba da se slične akcije uređenja grada organizuju više puta tokom godine?

Bilčar: Prošle godine ovakva akcija organizovana je dva puta, ali to je bio veliki finansijski izdatak za Gradsku upravu. Zbog toga u ovoj godini nismo planirali dvije akcije čišćenja, već samo jednu.

Koliko su takve akcije važne za grad i građane?

Bilčar: Teško je odgovoriti na to pitanje, ali sigurno je da postoji potreba za uređenjem grada. Proljeće je i kreću uređenja bašta, građani orezuju voće i imamo mnogo grana koje čekaju odvoz, budući da smo apelovali na građane da ne pale granje, već da sačekaju akciju. Paljenje je zabranjeno i kažnjivo i imamo velike količine koje čekaju da ih odvezu na deponiju. Sigurno je, dakle, da postoji potreba, a da li će to na neki način podstaknuti građane – vidjećemo.

Koliko nemarni pojedinci utiču na zagađenje okoline i kakve probleme to prouzrokuje?

Bilčar: Veliki problem su nam ti nesavjesni građani. Imali smo nedavno specifičnu situaciju u naselju Česma kada je zbog obilnih padavina došlo do začepljenja kanala za odvod. Srećom, voda nije napravila veliku štetu, ali uzrok začepljenja bilo je smeće koje je bačeno pored kontejnera, ali i u odvodne kanale. Otklonili smo problem, ali nakon nekoliko dana opet je bačena velika količina smeća i bukvalno preko dana je nikla deponija. Smeće je opet završilo u kanalima za vodu. Sve smo to dokumentovali i apelovali smo na građane da to ne rade, ali i da prijave takve radnje. Konkretno u tom dijelu grada mještani su pisali peticiju da se uklone kontejneri i da se organizuje povremeni odvoz smeća, što je i urađeno.

Građani sve češće traže da se uklone kontejneri i da se smeće odvozi periodično. Da li se takva praksa pokazala efikasnija, budući da se sve češće primjenjuje?

Bilčar: To su uglavnom ulice u kojima su individualni stambeni objekti, odnosno kuće, i ljudi smatraju da im je tako čišća ulica, ali u osnovi sve zavisi od lokacije. U nekim ulicama to se pokazalo kao dobro rješenje. Čak i kad postavljamo nove kontejnere obično se građani bune što ih oni postavljaju baš ispred njihovog dvorišta.

Kad govorimo o odlaganju otpada u kontejnere, zimus je problem bio otpad iz ložišta koji je znao zapaliti kontejner, pa čak i kamione za odvoz. Koliko nam je ekološka svijest razvijena i ima li pozitivnog pomaka u tom pogledu u odnosu na ranije godine?

Bilčar: U odnosu na prethodne godine ima pozitivnog pomaka i svijest je dosta razvijenija, a da li će se ona i dalje razvijati budući da će doći i do toga da se smeće odvaja na licu mjesta – takvu praksu i svijest za recikliranje tek treba da razvijamo.

Pored velike proljećne akcije uređenja grada, koje još aktivnosti imate u planu s ciljem ljepšeg izgleda grada, ali i razvijanja ekološke svijesti?

Bilčar: Ono na čemu sad radimo je formiranje komisije koja će birati najuređenije dvorište. Ta akcija je takođe tradicionalna i trajaće dva mjeseca, što podrazumijeva prijave naših sugrađana, obilazak komisije i ocjenjivanje.

Akcija podijeljena na dva dijela

Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada će biti podijeljena na dva dijela. U periodu od 27. marta do 6. aprila akcijom će biti obuhvaćene gradske mjesne zajednice na desnoj obali Vrbasa i seoske mjesne zajednice koje gravitiraju magistralnom putu Banjaluka – Jajce i platou Manjače.

Od 6. do 17. aprila akcija će se sprovoditi u gradskim mjesnim zajednicama na lijevoj obali Vrbasa i seoskim mjesnim zajednicama koje gravitiraju magistralnom putu Banjaluka – Prijedor i putu Banjaluka – Bronzani Majdan.

(nezavisne.com)