Vijesti 05.07.2016.

Pitamo: Da li registar pedofila treba biti dostupan svim građanima?

ČITANJE: 5 minuta

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja prikupila je u nekoliko dana 2.500 potpisa građana kako bi u Narodnu skupštinu RS uputila peticiju da podaci o pedofilima budu dostupni svima. Sa druge strane, postoji mišljenje da bi javan registar pedofila bio poziv na linč i obračunavanje sa počiniocima od strane građana.

Priča o uspostavljanju registra pedofila pokrenuta je u martu prošle godine, nakon serije tekstova koje su banjalučki mediji objavili o ovom društvenom problemu. Ministar pravde Anton Kasipović naveo je da će registar biti formiran tokom prošle godine, ali je u međuvremenu rok pomjeren za kraj ove godine.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Petar Kovačević ističe kako se za sada ne može uspostaviti registar pedofila, jer isti još uvijek nije propisan zakonom, a isto se odnosi i na javno objavljivanje podataka iz takvog registra.

– Da bi se zakonom propisala javna dostupnost podataka iz registra pedofila, to prije svega podrazumjeva procjenu stvarne potrebe da ti podaci budu dostupni javnosti, rukovodeći se svrhom koja se želi postići te cijeneći mjeru i obim podataka koji bi bili neophodni za ispunjenje takve svrhe. Imajući u vidu navedeno, te da se u predmetnom slučaju radi samo o inicijativi za propisivanje pravnog osnova za javno objavljivanje ličnih podataka pedofila, bez obrazložene svrhe i cilja koji se želi postići tim zakonskim rješenjem, ne možemo govoriti o kršenju propisa. Međutim, ukoliko bude pokrenut postupak donošenja takvog zakona, poželjno je da se isti u fazi nacrta, sa obrazloženjem, dostavi na mišljenje i Agenciji – kaže Kovačević.

Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac ističe da je registar počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece uspostavljen u brojnim državama na različite načine, od SAD gdje je dostupan svim zainteresovanim licima, do brojnih evropskih zemalja gdje su podaci dostupni određenim licima i institucijama, uglavnom onima koje rade sa djecom.

Nada Grahovac

– Registar je jedna od mjera koja može doprinijeti boljoj zaštiti djece od lica koja su već počinila ova krivična djela, odnosno, zaštiti djece i njihove sigurnosti kroz smanjenje povratnika među počiniocima ovih djela, posebno ako se ima u vidu da je po ocjeni stručnjaka riječ o licima koja je najteže rehabilitovati, i da će poslije izdržane kazne bez obzira na njenu visinu, učiniti opet isto.

Cilj registra je, smatra Grahovčeva, da ova lica budu pod stalnim nadzorom nadležnih institucija, da se prati njihovo kretanje, da se onemoguće da, poslije izdržane kazne, protekom određenog vremena, rade sa djecom po bilo kojem osnovu ili da se probližavaju objektima u kojima borave djeca – vrtići, škole, igrališta…

– Svrha registra nije sama evidencija, već posebne mjere koje se sprovode prema ovim licima, određene obaveze za počinioce, određena ograničenja i obavezan nadzor. Izmjenama zakona mora se, između ostalog, urediti koje su to posebne mjere i kako će se nadzirati ova lica, šta je sadržaj registra – koji podaci, ko vodi registar, da li registrovana lica u istom ostaju doživotno ili se njihovi podaci brišu protekom određenog vremena, kome su podaci dostupni i pod kojim uslovima – kaže ona i dodaje da je resorno ministarstvo prihvatilo inicijativu Ombudsmana za djecu za uspostavljanje registra, te da bi u ovoj godini pitanje registra definitivno trebalo biti riješeno.

seksaulno nasilje nad djecom2

Iz Ministarstva pravde RS ističu da je da je uspostavljanje ovakvog registra neophodno radi zaštite prava djece, posebno sa krivično-pravnog aspekta kao i kontrole lica koja su osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta i zaštite djece.

– Naš cilj je da se uvedu represivne mjere koje će odbiti počinioce ovih krivična djela, te ih pokušati zadržati podalje od potencijalnih žrtava. Međutim, Krivični zakon RS je veoma obiman te je koncipiranje Nacrta novog zakona, u kojem će se između ostalog, naći i odredbe koje propisuju vođenje registra pedofila, složen posao.

Iz Ministarstva su naveli i da donošenje ovog zakonskog rješenja planiraju za kraj 2016. godine.

– Automatizovanoj bazi podataka koja bi sadržala sve informacije o počiniocima krivičnih djela protiv polnog integriteta, pristup bi, po uzoru na druge zemlje, imao samo ograničen broj lica, odnosno ustanova koje rade s djecom, poput vrtića, škola, sportskih klubova ili dječjih bolnica – rekli su nam u Ministarstvu.
Podsjećamo, prema Krivičnom zakonu Republike Srpske, za zlostavljanje djeteta ili maloljetnika predviđena je kazna zatvora do maksimalno dvije godine, za silovanje i obljubu nad nemoćnim licem propisana je kazna od 3 do 15 godina, dok je za polno nasilje nad djetetom propisana kazna od 1 do 8 godina zatvora. U poređenju sa zemljama u okruženju, ovo su daleko najblaže kazne koje se izriču za počinioce bilo kakvog oblika nasilja nad djecom!

Fokus staviti na nasilnika

Direktorica udruženja „Nova generacija“ Maša Marković smatra da se mediji dosta često bave žrtvom i štetom koja je žrtvi nanesena kako bi se to prenijelo javnosti i pobudilo saosjećenje ili žaljenje žrtve, te da je u fokus potrebno staviti nasilnika i kako djelovati da bi se na takve pojave preventivno djelovalo.

– Većina vijesti koje se objavljuju na ovu temu su skandalozne, čime se budi bijes građana i mržnja pa bi oni preuzeli pravdu u svoje ruke. Registar pedofila nam je svakako potreban. Važno je da znamo ko su ti ljudi i kako da zaštitimo djecu od njih te da spriječimo zapošljavanje pedofila na radna mjesta koja imaju dodira sa djecom – smatra naša sagovornica.

(banjaluka.net)