Vijesti 28.02.2017.

Po nalogu gradonačelnika: Pokrenuta revizija gradskih poslovnih prostora

ČITANJE: 3 minute

Gradska uprava, sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem na čelu, pokrenula je reviziju svih ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada, koji su dodjeljivani na besplatno korištenje.

Cilj ove, vanredne kontrole, koju posebni gradski timovi već provode na terenu, jeste racionalno i zakonito upravljanje i raspolaganja poslovnim prostorima, uključujući i preduzimanja svih potrebnih mjera prema dužnicima.

Revizija se provodi na osnovu naloga gradonačelnika Radojičića, a provodi je posebno imenovana Komisija za kontrolu korištenja poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Radenko Laketić, naglasio je da postojeća evidencija nije uredna, te da dugi niz godina nije rađena revizija upravljanja gradskim prostorima.

On je precizirao da ova komisija ima zadatak da utvrdi ukupan broj poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, garaža i garažnih mjesta u garažama u vlasništvu Grada, koji su pod zakupom ili dodijeljeni na korišćenje.

– Zadatak Komisije je, između ostalog, da utvrdi rokove važenja ugovora i način njihovog obnavljanja, kao i usklađenost ugovora o zakupu sa odredbama Odluke o početnoj cijeni zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže. Takođe, Komisija bi trebalo da utvrdi dugovanja zakupaca ili korisnika prema Gradu po svim osnovama, kaže Laketić.

Prema njegovim riječima, Komisija će navedene zadatke izvršiti u četiri faze, sa posebno određenim rokovima za svaki dio ovog posla. Po okončanju svake od faza, predviđeno je da Komisija sačini poseban izvještaj, u kojem će biti predloženo preduzimanje potrebnih aktivnosti za svaki pojedinačni ugovor.

On je objasnio da posao na terenu provode tri posebna tima, u koju su uključeni i zaposleni u Gradskoj razvojnoj agenciji.

– Oni su na terenu od 21. februara ove godine, a njihov posao, između ostalog, obuhvata, za početak, utvrđivanje faktičkog stanja na terenu, što podrazumijeva fotografisanje objekta, očitavanje električnih brojila i slične aktivnosti, naglasio je Laketić.

On je podvukao da je tokom revizije uočeno da su brojni poslovni prostori u strogom centru grada, odnosno oni u prvoj i prvoj posebnoj gradskoj zoni, besplatno izdavani raznim udruženjima, te najavio da će takva praksa biti promijenjena. To će, kako je naglasio, ubuduće biti moguće uraditi samo u izuzetnim slučajevima.

– Iz navedenih razloga, predložili smo donošenje posebnog pravilnika, koji će regulisati postupak, mjerila i kriterijume za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada, pojasnio je Laketić.

Prema podacima nadležnog odjeljenja, u gradu je do sada, ukupno, dodijeljen 151 poslovni prostor bez naknade. Od 1. januara ove godine, zaprimljeno je novih 20 zahtjeva za dodjelu.

Govoreći o trenutnom stanju, načelnik Laketić napomenuo je da da su, zbog ranije prakse da Grad plaća račune za električnu energiju, koje zatim fakturiše krajnjem kupcu, identifikovani problemi i sa plaćanjem utroška struje za poslovne prostore, društvene domove i mjesne zajednice.

Prema njegovim riječima, gradske vlasti preduzimaju brojne aktivnosti na rješavanju ovih problema, kako bi se spriječile štetne posljedice po gradsku kasu, budući da su evidentirana brojna dugovanja po tom osnovu.

– Zbog ušteda, sa Elektrokrajinom je dogovoreno da gradske prostore, koji nisu izdati, odjavimo sa distributivne mreže. Takođe, svi zakupci i korisnici gradskih poslovnih prostora ubuduće će plaćati struju direktno distributeru što će spriječiti gubitak u gradskom budžetu za oko 200.000 KM u odnosu na 2016. godinu, zaključio je Laketić.