Vijesti 24.04.2017.

Podrška za žene žrtve diskriminacije

ČITANJE: 1 minuta

Zbog slabe primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH i neupućenosti žena koje su žrtve diskriminacije o mogućnostima zaštite svojih prava, Fondacija “Udružene žene” Banjaluka odlučila je da pokrene program koji je namijenjen ženama žrtvama polne i rodne diskriminacije.

– Projekat pod nazivom ‘Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije od zakona do stvarne ravnopravnosti’ realizovaće se kroz devet javnih tribina u banjalučkim mjesnim zajednicama Centar, Verići, Drakulić, Kočićev vijenac, Zalužani, Borik, Ljubačevo i Krupa na Vrbasu, navodi Gorica Ivić, koordinator projekta.

Svaka javna tribina će biti fokusirana na specifičnu grupu žena ili oblast u kojoj su ženama narušena njihova prava zato što su žene.

– Mete diskriminacije su od žena sa invaliditetom, Romkinja, žena sa sela pa do žena koje pokušavaju ostvariti prava iz imovinskopravnih odnosa. Edukovane pravnice Fondacije će kroz terenske posjete u navedenim mjesnim zajednicama pružati pravne savjete ženama žrtvama diskriminacije, kaže Ivićeva.

Dodaje da kroz ovaj projekat posebno žele da se približe ženama iz ruralnih sredina, jer su žene sa sela višestruko diskriminisane u društvu.

Ona kaže da je bh. društvo duboko tradicionalno i obojeno raznim stereotipima.

Ističe da je ovo prilika da se javno progovori o svim oblicima diskriminacije žena i da se Zakon o zabrani diskriminacije BiH učini vidljivijim i efikasnijim u ostvarivanju prava žena žrtava diskriminacije.

Tribine se održavaju od ovog mjeseca pa sve do decembra ove godine.

Informacije o besplatnoj pravnoj pomoći žene mogu dobiti putem email adrese [email protected] ili putem telefona na broj 051/463143 ili 051/462146. Besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti od maja ove godine.

(nezavisne.com)