Vijesti 07.03.2019.

PORESKA UPRAVA: Ističe rok za plaćanje naknade za protivgradnu zaštitu

ČITANJE: 1 minuta

Poreska uprava Republike Srpske obavještava pravna i fizička lica, koja su obveznici plaćanja naknade za protivgradnu zaštitu, da su dužna da do 10. marta ove godine podnesu Poreskoj upravi RS Godišnju poresku prijavu za ostale naknade za 2018. godinu i da do tog roka plate ovu naknadu za prethodnu godinu.

Godišnja poreska prijava za ostale naknade podnosi se na Obrascu PP-ON, a naknada za protivgradnu zaštitu se plaća na račun javnih prihoda Republike Srpske.

Inače, Zakonom o protivgradnoj zaštiti propisano je da sistem protivgradne zaštite finansiraju:

-pravna lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivih zemljišnih površina,
-pravna lica čija je djelatnost osiguranje i reosiguranje imovine i lica i
-fizička lica, korisnici ili uživaoci obradivih zemljišnih površina.

Takođe, tim Zakonom propisano je da visinu naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite za pravna i fizička lica utvrđuje Vlada RS. S tim u vezi, Vlada RS je donijela Odluku o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj kojom je definisano da naknadu za finansiranje sistema protivgradne zaštite plaćaju pravna i fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci zemljišnih površina u visini od 1,8 KM po registrovanom hektaru obradivog poljoprivrednog zemljišta kao i pravna lica čija je djelatnost osiguranje i reosiguranje imovine i lica u visini 0,25% od ukupnog prihoda
ostvarenog po završnom računu za prethodnu godinu.