Biznis 23.05.2017.

Posjete u okviru Programa postinvesticione podrške investitorima

ČITANJE: 1 minuta

Predstavnici Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), u sklopu Programa postinvesticione podrške investitorima za 2017. godinu – projekat „LIFE“, posjetili su prošle sedmice tri kompanije u našem gradu – Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka TOP, „MB Impex d.o.o.“ i „MILTEX d.o.o.“.

Tokom posjete, predstavnici kompanija imali su priliku da predstave svoje poslovanje, planove za naredne tri godine, kao i otvorena pitanja s kojima se susreću u svom poslovanju, a koja je potrebno rješavati na lokalnom, republičkom ili nivou BiH. U narednim koracima, predstavnici Grada iniciraće rješavanje predočenih otvorenih pitanja.

Inače, Grad Banja Luka aktivno učestvuje u Saradničkoj mreži Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i jedinica lokalne samouprave u Programu Postinvesticione podrške (aftercare) od 2015. godine.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u okviru projekata „Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima – ICAM“ i „Privlačenje investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH – LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži s ciljem podizanja poslovne konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje troškova poslovanja i povećanja transparentnosti u radu državnih, entitetskih i opštinskih organa uprave.