Biznis 27.10.2016.

Povezivanje studenata i poslodavaca glavni zadatak “Akademca”

ČITANJE: 3 minute

Neusklađenost upisne politike sa trendovima na tržištu rada, neadekvatni nastavni planovi i programi, te nedostatak praktične nastave glavni su problemi visokog obrazovanja. Posljedica toga jeste nedovoljno stručan kadar, koji se stvara kroz takvo školovanje i koji kao takav ne može odgovoriti zahtjevima poslodavaca.

Asocijacija za unaprijeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja AKADEMAC kao glavni cilj ima svoje pozicioniranje kao relevantnog aktera u kreiranju specifičnih mjera, koje će dati adekvatan doprinos u rješavanju problema povezanosti tržišta rada i visokog obrazovanja.

Trenutna aktivnost projekta je organizovanje javnih tribina sa poslodavcima na fakultetima, kako bi studenti direktno od njih čuli šta je potrebno da znaju da bi dobili posao. Juče je održana prva tribina na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a govornici su bili Saša Trivić, direktor kompanije Krajina klas, Dalibor Ratković, regionalni direktor TeleGroupa, i Milan Stojak, menadžer TC Emporium.

Akademac djeluje u sklopu Omladinskog komunikativnog centra (OKC) u Banjaluci, direktor Saša Marković kaže da je nepostojanje skoro nikakvog kontakta između studenata i poslodavaca problem na kojem se mora raditi.

„Kroz mrežu ‘Akademac’ želimo da približimo studente poslodavcima. Oni od njih moraju čuti šta žele, da bi znali u kojem pravcu da usmjere svoje obrazovanje i usavršavanje. Jedan od načina direktnog povezivanja navedenih strana jeste stvaranje savjeta na fakultetima. Savjeti bi bili sastavljeni od uglednih poslodavaca, predstavnika studenata i predstavnika profesora sa tih fakulteta koje će raditi kontinuirano na stvaranju uslova za kvalitetnu studentsku praksu“, kaže Marković.

akademac-tribina-ekonomski-foto-etrafika-2

Asocijacija „Akademac“ okuplja 60 uticajnih pojedinaca iz sfere visokog obrazovanja, biznisa i političkog i društvenog života kao i ljude, koji se bave pitanjima visokog obrazovanja, ekonomskih promjena i društvenog napretka, koji bi zajedičkim radom uveli pozitivne promjene u proces obrazovanja.

Poslodavcima najveći problem u vezi studenata koji dolaze sa Univerziteta u Banjaluci predstavlja period adaptacije u radno okruženje, koje ponekad traje i do tri godine.

„Kadar dolazi dosta dobar i kvalitetan, međutim period adaptacije u realnim kompanijama traje dugo. Mi kroz tri godine stvarno dobijemo stručnjaka u okviru nekih naših realnih projekata, ali period adaptacije mora biti kraći i zato se nadam da će se kroz ovu mrežu on smanjiti“, kaže Dalibor Ratković, regionalni direktor TeleGroupa.

akademac-tribina-ekonomski-foto-etrafika-3

Jedna od mana visokog obrazovanja jeste što se bazira samo na teoretskom dijelu, koji je i sam izgubio na kvalitetu, jer je otišao u bespotrebnu širinu. Važna činjenica za današnje poslodavce jeste i poznavanje jezika, gdje se engleski podrazumijeva, te se traži poznavanje trećeg jezika.

Nezadovoljstvo studenata se najviše ogleda u tome što su prepušteni sami sebi u pronalasku prakse, te su mišljenja da fakulteti na tom pitanja rade malo ili nimalo.

„U nekom idealnom svijetu poslodavci bi održavali kontakt sa studentima i bili bi umiješani u sam razvoj studenata od prve godine putem nekih studija slučaja i slično, gdje bi mogli nakon četri godine da evaluiraju rad nekih  studenata i ponude im posao. Iako je to kod nas daleko od mogućeg, tome treba da se teži“, kaže Jelena Kelečević, studentkinja četvrte godine Ekonomskog fakulteta.

Projekat povezivanja studenata i poslodavaca asocijacija „Akademac“ sprovodi u periodu od oktobra 2014. do oktrobra 2018. godine.

(etrafika.net)