Vijesti 06.02.2019.

PRAKSA U ČAK 44 FIRME Ekonomski fakultet razvija zajedničku bazu studenata, diplomaca i privrednika

ČITANJE: 3 minute

Karijerni i alumni centar osnovan pri banjalučkom Ekonomskom fakultetu razvio je veb portal koji omogućava poslodavcima da pregledaju biografije njihovih studenata i diplomaca, kao i da objavljuju konkurse za posao.

Ekonomski fakultet uveo je u nastavni plan i program obaveznu studentsku praksu za studente završne godine radi sticanja radnog iskustva i olakšanog ulaska na tržište rada.

U skladu s tim, prije dvije godine osnovan je i Кarijerni i alumni centar (КACEF) kao podorganizaciona jedinica čija je osnovna svrha stvaranje trajnih veza između fakulteta i studenata nakon završetka studija, organizovanje studentskih praksi i obuka te uspostavljanje i razvijanje saradnje između fakulteta, poslodavaca i studenata.

– Kroz program obaveznih praksi u akademskoj 2017/18 godini prošla su 74 studenta četvrte godine, i tada smo imali potpisan ugovor o saradnji sa 38 preduzeća. U ovoj godini, praksu će imati 92 studenta, a saradnju smo zaključili sa 44 preduzeća. Dosta studenata nakon prakse ostaje da radi u ovim preduzećima, mada poslodavci u početku nisu ni imali plan da zapošljavaju dodatne radnike – precizirala je Nikolina Bošnjak, docent na Ekonomskom fakultetu i vođa projekta „Korak napred ka zapošljavanju mladih“ putem kojeg je osnovan KACEF.

Zajednički susret

Ona ipak napominje da nemaju tačne podatke o broju zaposlenih jer mladi nemaju obavezu da im dostave povratne informacije i iskustva. Na fakultetu zato sutra od 17 časova organizuju zajednički susret i druženje diplomiranih studenata, magistara i doktora ekonomskih nauka koji su završili studije na ovom fakultetu i predstavnika privrede, a cilj je uspostavljanje i njegovanje trajnih i čvrstih odnosa i kontinuirane saradnje između privredne i akademske zajednice.

– Fakultet je ranije organizovao sličan sastanak, kao pokušaj da se uspostave i obnove veze sa našim bivšim studentima, a Karijerni centar sada prvi put organizuje takav skup i trudićemo se da održavamo mrežu sa diplomcima, koji su sada već na odrđenim pozicijama u privredi i u vladinom sektoru, kako bismo dobili povratnu informaciju šta fakultet treba da inovira i u kom pravcu treba da ide naš nastavni plan i program, a kako bi studenti izašli sa što kvalitetnijim obrazovanjem- zaključila je ona.

Učesnike će upoznati i sa funkcionisanjem portala koji su izradili, a koji će omogućiti registraciju svih zainteresovanih strana i omogućiti poslodavcima pristup bazi studenata i diplomaca Ekonomskog fakulteta, odnosno alumni članova i uvid u njihove biografije. Takođe, poslodavci će imati mogućnost da putem portala objavljuju sve relevantne informacije o svom poslovanju, pokreću diskusije o važnim temama i objavljuju konkurse za prakse ili radna mesta.

– Pored ostavljanja svojih biografija, studenti će moći i da učestvuju na forumu Karijernog centra, da pišu iskustva, potraže pomoć od kolega i profesora ako im treba, a očekujemo da ćemo na ovaj način prikupljati i povratne informacije o praksi i šta to treba mladima kada se zaposle- pojasnila je Bošnjak.

Kako je naglasila vlasnici preduzeća mahom očekuju od svršenih studenata Ekonomije da odmah znaju da vode firme.

– Mladi koji nisu imali dodira sa praksom to teže postižu. Prvo što čeka svakog ekonomistu kada dođe u firmu, nebitno da li je riječ o proizvodnom preduzeću, izvoznom, ili koje se samo bavi finansijama, je knjigovodstvo i računovodstvo. Zahvaljujući ovom projektu uspjeli smo da nabavimo računarski softver koji sada koristimo u nastavi na fakultetu tako da studenti mnogo pripremljeniji dođu u firme – precizirala je Nikolina Bošnjak.

Povratak u rodno mjesto

Predstavnici Karijernog i alumni centra uveliko prezentuju ovaj projekat po okolnim opštinama, posjetili su već Gradišku, Kozarsku Dubicu, Prnjavor i Doboj, a reakcije privrednika su pozitivne.

– Cilj je i da se studenti nakon Ekonomskog fakulteta vrate u gradove iz kojih su došli, jer smo kroz analizu opština iz kojih se upisuju naši studenti shvatili da se uglavnom radi o banjalučkoj regiji, pa nam je i želja da studenti danas, sutra, po završetku fakulteta, steknu kontakte i prvo praktično iskustvo upravo u svojim gradovima – navodi ona.

(Srpskainfo)