Vijesti 21.05.2021.

Preminuo doktor Zoran Rakonjac

ČITANJE: 3 minute

Doktor Zoran Rakonjac, specijalista dječije hirurgije i načelnik Klinike za dječiju hirurgiju u UKC-u RS, preminuo je juče u Beogradu nakon kratke i teške bolesti.

Poslovodstvo UKC RS na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem uputili su saučešće porodici i kolegama.

“Ljekari, medicinsko osoblje i svi zaposleni u našoj ustanovi imali su privilegiju što su poznavali uvaženog ljekara i imali priliku da sa njim sarađuju. Bio je vrhunski profesionalac, pun etike i odgovornosti prema onima kojima je to bilo najpotrebnije, a to su naši najmlađi pacijenti”, saopštili su iz UKC-a RS.

Doc. dr sc. med. Zoran Rakonjac rođen je 14.aprila 1963. godine u Sanskom Mostu gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet upisao je 1982. godine u Banjaluci. Nakon odsluženog vojnog roka 1983. godine započeo je studije. Medicinski fakultet je završio 1989. godine sa prosječnom ocjenom 9,25 i stiče diplomu doktora medicine. Od Univerziteta u Banjaluci dobio je zlatnu značku jer je proglašen za najboljeg studenta generacije.

Obavezan ljekarski staž obavljao je od novembra 1989.godine do novembra 1990. godine u Domu zdravlja Sanski Most i Kliničkom centru Banja Luka. U decembru 1990.godine položio je stručni ispit. U maju 1991. godine primljen je na Medicinski fakultet u Banjaluci kao asistent na Katedri za infektivne bolesti gdje radi do septembra 1994. godine. Specijalizaciju iz dječije hirurgije započinje u septembru 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci,  a specijalistički ispit je polažio u septembru 1999.godine  u Banjaluci.

Svoj radni vijek je proveo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Klinici za dječiju hirurgiju. U periodu od 2008. godine obavlja poslove i radne zadatke Šefa Odjela za specijalne djelatnosti, a od 1. juna 2016. godine imenovan je za načelnika Klinike za dječiju hirurgiju.

U oktobru 1999.godine upisao je postdiplomski studij iz oblasti onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu,  da bi 2000.godine nastavio sa postdiplomskim studijima iz oblasti ortopedije na istom fakultetu. Magistarsku tezu odbranio je 1.aprila 2002.godine pod nazivom „Procena kliničkih i radiografskih parametara za postavljanje indikacija za hiruršku korekciju pes equinovarusa“ pod mentorstvom prof.dr Radivoja Brdara. U julu 2009.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu prijavljuje temu za izradu doktorske disertacije pod nazivom „Minimalno invazivni hirurški tretman urođenog krivog stopala“ pod mentorstvom prof.dr Radivoja Brdara koja je odobrena od strane Nastavno-naučnog veća,  jula 2010.godine. Od 2002. godine učestvuje u nastavi iz hirurgije, kao viši asistent na Katedri za hirurgiji Medicinskog fakulteta u Banjaluci. Kao autor ili koautor objavio je 20 naučnih i stručnih radova. Autor je poglavlja “Osnovi traumatologije koštano-zglobnog sistema u dječijem uzrastu”, u knjizi “Dječija hirurgija”  koja je izdata  2012. godine u Banjaluci. Bio je član Predsedništva Sekcije za dečiju hirurgiju, Srpskog lekarskog društva i Sekcije Dječijih hirurga Bosne i Hercegovine. Član je Udruženja hirurga Republike Srpske. Odluku  o dodjeli zvanja  primarijus dobija od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Repubike Srpske 7.aprila 2017. godine.

Mjesto i termin termin sahrane biće naknadno utvrđeni.

(E.M)