Biznis 13.09.2019.

PRIORITET: Klub poslovnih žena RS otvara Coworking centar u Banjaluci

ČITANJE: 4 minute

Iako statistički pokazatelji Republike Srpske ukazuju da su žene vlasnice ili suvlasnice jedne trećine privrednih subjekata, i dalje postoje određene prepreke i izazovi kada se radi o ženama u biznis svijetu.

Istaknuto je to na prvoj međunarodnoj konferenciji “Žena – liderka u digitalnom dobu” koja je u organizaciji novoosnovanog Kluba poslovnih žena RS (KPŽ RS) održana u utorak, 10. septembra.

– IT industrija kao jedna od najpoželjnijih i najbrže rastućih u svijetu, svoj porast bilježi i na teritoriji Republike Srpske. S tim u vezi jedan od ciljeva Kluba poslovnih žena RS je osnaživanje žena u IT i IKT sektoru. Digitalno doba donosi posebne šanse za preduzetnice i baš zbog toga važno je koristiti prilike i mogućnosti, kako bismo prevazišli trenutne slabosti i dobro upravljale rizicima – istakla je za eKapiju, Vanja Petrović jedna od osnivača KPŽ RS.

Petrović ističe da i u mnogim drugim oblastima postoji prostor za unapređenje ženskog preduzetništva, ali i da je potrebno razvijati vještine kod žena u odnosu na potrebe.

– Možemo istaći da je važno i raditi na smanjenju nivoa diskriminacije zapošljavanja žena, tamo gdje one posjeduju adekvatne kompetencije za visokoupravljačke poozicije – kaže Petrović.

Ruža Lukić je zajedno sa Vanjom osnovala KPŽ RS u maju 2019. godine sa ciljem umrežavanja žena kao i jačanja kapaciteta za njihovu saradnju i napredovanje.

– Žene koje planiraju da pokrenu vlastiti biznis bi trebale da prije svega početnu ideju pretvore u biznis plan. U tom slučaju potrebna im je stručna podrška za razvoj istog, te dodatne edukacije i informacije kako o praktičnim koracima, tako i razmjena iskustva sa ženama koje su razvile uspješne biznise. Upravo na ovaj način Klub poslovnih žena RS će podržavati žene za razvoj vlastitih biznisa – navela je za eKapiju Lukić.

Dodaje da je nakon konferencije, jedna od prioritetnih aktivnosti koju će Klub realizovati prvi biznis kovorking (co-working) centar za žene u biznisu, sa lokalitetom u Banjaluci.

– Koncept kovorking biznis centra jeste upravo ono što smo naveli kao veliku vrijednost, a to je umrežavanje žena koje su u biznisu kao i onih koje žele da započnu sopstveni. Aktivnostima koje su predviđene, kao što su: edukacije, jačanja kapaciteta i vještina žena koje zahtjeva tržište rada, prenošenje pozitivnih i uspješnih iskustava žena koje su na liderskim pozicijama, te drugih edukacija shodno mapiranju potreba članica Kluba poslovnih žena RS – kaže Lukić.

Govoreći o postojećoj institucionalnoj podršci navode da ona postoji i da doprinosi razvoju ženskog preduzetništva u jednoj mjeri.

– Žensko preduzetništvo se svakim danom razvija sve više, i samim tim potrebe za podrškom i mjerama interevencija se mjenjaju i zahtjevaju veće investicije i doprinos. S tim u vezi, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske u saradnji sa drugim institucijama razvilo je Startegiju za razvoj ženskog preduzetništva sa ciljem promjene svijesti o značaju preduzetništva žena u našoj privredi i obezbeđenja konkretne podrške za preduzetnice – ističe Petrović.

Značaj ženske solidarnosti

– Kada govorimo o međusobnoj saradnji žena, moramo istaći da vrednovanje iste proizilazi iz ličnih iskustava. Naše iskustvo govori da je ženska solidarnost i saradnja veoma značajna i pozitivna. Izdvojile bismo žene koje su dale značajan doprinos upravo prvom projektu Kluba poslovnih žena RS “Međunarodna biznis konferencija” kroz učešće u panel diskusija na teme vođenja kompanija i iskustva u liderstvu – ističe Lukić.

Zajedno opisuju kako vide savremenu poslovnu ženu.

– To je samosvjesna žena, koja ima visoki stepen vjerovanja u sebe, jasno postavlja ciljeve, te joj za njihovu realizaciju ne predstavlja problem izlazak iz zone udobnosti. Savremena poslovna žena uspijeva uskladiti posao i porodicu, to nije uvijek jednostavno, ali je moguće, i u tome joj pomaže visoka sposobnost korištenja svih raspoloživih resursa – dodaju njih dvije.

Kako ističu, važno je naglasiti da je za savremenu ženu od velike važnosti razvoj ličnosti, ulaganje u sebe i kontinuirano učenje, te prihvatanje naučenih lekcija i iskustava iz okoline.

– Pozitivna uvjerenja o sopstvenim sposobnostima i slika o samoj sebi doprinosi da živimo u skladu sa sopstvenim vrijednostima – zaključuju osnivačice ŽPK RS.

(E-kapija)