Vijesti 11.05.2017.

Rok za zamjenu oružnih listova 30. juni

ČITANJE: 1 minuta

Policijska uprava /PU/ Banjaluka obavještava vlasnike oružja za ličnu bezbjednost koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu oružnih listova kojima je istekao rok da to mogu učiniti do 30. juna.

Uz zahtjev za zamjenu novog oružnog lista, treba priložiti kopiju lične karte, uvjerenje da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, te uvjerenje ovlašćene zdravstvene institucije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje oružja i municije, saopšteno je iz policije.
Potrebno je uplatiti i 30 KM republičke administrativne takse, te 20 KM za izdavanje oružnog lista.

Oružni list za ličnu bezbjednost /pištolji i revolveri/ izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, izuzev za lica starija od 65 godina, za koja ima trajno važenje.

Za lica koja ne podnesu zahtjev za zamjenu oružnog lista u zakonskom roku predviđena je novčana kazna od 1.200 KM do 1.500 KM, te zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije i bitnih dijelova oružja, kao i isprave o oružju.

(Glas Srpske)