Biznis 19.10.2021.

Šeldon: Produžen rok za reformu “Željeznica RS”

ČITANJE: 3 minute

Projekat restrukturisanja “Željeznica Republike Srpske” dobro napreduje i znatno je popravljena finansijska situacija preduzeća uz otplatu više od 36 miliona evra duga i zaostalih obaveza, međutim, zbog određenih kašnjenja, Svjetska banka je produžila period trajanja zajma do decembra 2022. godine, rekao je novi šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Kristofer Šeldon.

Šeldon je naveo da je glavni razlog kašnjenja složenost projekta, koja se ogleda u multidimenzionalnom aspektu potrebnih promjena, i to na tri nivoa – finansijsko restrukturisanje, organizaciono i restrukturisanje radne snage, te dodao da na sve tri dimenzije treba raditi istovremeno i usklađeno.

On je za “Glas Srpske” rekao da je Vlada Srpske početkom godine uradila značajnu stvar u vezi sa utvrđivanjem strukture “novih Željeznica”, gdje će se ŽRS sastojati od tri subjekta, i to jedan zadužen za rad i održavanje infrastrukture, drugi za prevoz tereta i treći za prevoz putnika.

Ta tri subjekta će, kako kaže Šeldon, biti u potpunosti u vlasništvu Holdinga ŽRS, čija je primarna uloga praćenje njihovog rada i koordinacija razvoja željezničkog sektora.

Govoreći o projektima u BiH za koje Svjetska banka pruža podršku, Šeldon je ocijenio da su ostvareni impresivni rezultati, ali da bi trebalo ubrzati implementaciju projekata, te naveo da je od ukupno obezbijeđenog finansiranja do sada povučeno 61 odsto sredstava, što je relativno malo.

On ističe da je Svjetska banka, između ostalog, odobrila BiH 36,2 miliona dolara pomoći za sprečavanje, otkrivanje i odgovor na pandemiju virusa korona, i do sada je u okviru projekta povučeno 31,2 miliona dolara.

“U 11 zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj izgrađen je kapacitet za akutno zbrinjavanje slučajeva kovida 19. Opremljeno je više od 190 bolničkih kreveta, uključujući i respiratore za zbrinjavanje pacijenata, a pet laboratorija je opremljeno za testiranje”, kaže on.

On je naveo da je u 15 ustanova u Federaciji BiH izgrađen kapacitet za akutno zbrinjavanje pacijenata, kao i da je opremljeno 300 kreveta sa respiratorima, dok je sedam laboratorija dobilo adekvatan kapacitet za testiranje.

“Osim toga, u Republici Srpskoj je isplaćena socijalna pomoć za 16.429 korisnika iz ugroženih domaćinstava, a u FBiH za 23.826”, dodao je on.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske planira nabavku hardvera i softvera za jačanje zdravstvenog informacionog sistema u Institutu za zdravstvenu zaštitu i bolnicama, kao i u povećanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za CT, ultrazvučne i druge radiološke preglede.

On kaže da će se u FBiH druga faza podrške projekta fokusirati na nabavku lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike i opreme za liječenje pacijenata, uključujući mobilne RTG aparate i setove za infuziju.

Šeldon je istakao da Svjetska banka priprema novu strategiju sa BiH za period 2022-2026.

“Za sada vam mogu reći da će fokus našeg programa u idućim godinama biti rješavanje prioriteta, koji su već identifikovani, uključujući unapređenje ljudskog kapitala, i to kroz bolju zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, jačanje efikasnosti javnog sektora i smanjenje osjetljivosti zemlje na klimatske promjene i prirodne rizike”, rekao je Šeldon.

(B.M)