Biznis 16.10.2016.

Seminar u Banjaluci – Modaliteti prestanka/otkaza Ugovora o radu u skladu sa novim Zakonom o radu RS

ČITANJE: 3 minute

Seminar po nazivom “Modaliteti prestanka/otkaza Ugovora o radu u skladu sa novim Zakonom o radu RS” u organizaciji Društva za istraživanje lokalnog i regionalnog sadržaja biće održan u Banjaluci 18. oktobra 2016. godine u hotelu Bosna sa početkom u 9,30 časova.

S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s otkazom ugovora o radu namjera nam je da na jednostavan i pristupačan način približimo tematiku svih načina prestanka radnog odnosa kroz dva najvažnija pravca gledanja: sa stanovišta radnog prava, i poreskih i računovodstvenih propisai isplata vezanih za obračun doprinosa i poreza koja su utvrđena Zakonom o porezu na dobit i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Otkaz ugovora o radu je najčešći razlog za vođenje radnog spora. Budući da postoji predodžba poslodavaca da sudovi unaprijed polaze od pretpostavke da je u radnom odnosu radnik slabija strana, te su sudovi skloni odlučivanju u korist radnika. Kako bi poslodavci osigurali da odluka o otkazu bude zakonita, pravilna i održiva u sudskom sporu važno je dobro poznavati ovaj dio odredbi Zakona o radu RS. Iskustva u primjeni prethodnog Zakona o radu RS nam pokazuju da je najveći postotak presuda u korist radnika  iz formalno-pravnih razloga koji nastaju zbog nepoštovanja zakonskih procedura koje je poslodavac obavezan da provede. Pri tome potrebno je poznavati sudsku praksu u primjeni prethodnog Zakona o radu RS i postojeću praksu sudova, kako bi se prilikom odlučivanja preveniralo pobijanje odluke poslodavca pred sudom.

SADRŽAJ SEMINARA:

1. Način i razlozi prestanka radnog odnosa

 • Aktuelnosti kod otkaza ugovora o radu i na šta poslodavci trebaju paziti kod davanja otkaza, prestanka ugovora o radu?
 • Ko odlučuje o otkazu ugovora o radu;
 • Redovni otkazi ugovora o radu: otkaz iz opravdanog razloga, otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, otkaz zbog teže povrede radne obaveze, otkaz ugovora o radu radniku sa promjenjenom radnom sposobnosti i otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu, otkaz izabranom predstavniku radnika;
 • Sporazumni raskid ugovora o radu;
 • Praktična pitanja kod sporazumnog raskida ugovora o radu;
 • Šta su to neopravdani razlozi za otkaz?
 • Postupak prije otkazivanja;
 • Otkazni rokovi  kod otkaza poslodavca – uslovi, bolovanje i godišnji odmor;
 • Oblik i obrazloženje akta o otkazu;
 • Dostava odluke o otkazu;
 • Otpremnina;
 • Sudski raskid ugovora o radu;
 • Program rješavanja viška radnika;
 • Uloga savjeta radnika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu.
 1. Računovodstvene i poreske obaveze kod prestanka/otkaza ugovora o radu
 • Utvrđivanje visine otpremnine;
 • Utvrđivanje najmanje i najviše otpremnine;
 • Neoporezivi iznosi otpremnina;
 • Računovodstveni i poreski položaj isplate otpremnine;
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor;
 • Prava i obaveze poslodavca kod smrti radnika;
 • Poreski položaj isplata u slučaju smrti radnika i obračun doprinosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija troškova za otpremninu;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija za naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija sredstava za jubilarne nagrade.
 1. Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
 • Značaj inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa;
 • Zasnivanje radnog odnosa;
 • Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa;
 • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov pravni značaj u praksi;
 • Načini prestanka radnog odnosa;

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMJENjEN:

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima.

PREDAVAČI: Danijela Radonić, dipl. pravnik, Ilinka Gavrilović, dipl. ecc, Radmila Puzić, dipl. prvanik

Više detalja, kao i prijavni obrazac možete pronaći na linku OVDJE

(Glas)