Vijesti 21.02.2018.

Stojčinović ignorisao grad

ČITANJE: 2 minute

Svjedoci tužilaštva istakli su u nastavku suđenja nekadašnjem zamjeniku pravobranioca RS u Banjaluci Mirku Stojčinoviću i pomoćniku pravobranioca Borislavu Jeličiću da je komunikacija Pravobranilaštva i Gradske uprave Banjaluka bila skoro nikakva i da je nastavljena tek poslije Stojčinovićevog odlaska.

Tužilaštvo Stojčinovića tereti da je preduzećima “Naš dom” i “Građa” omogućio da na sebe uknjiže nekretnine čime je grad Banjaluka oštećen za više od 7,5 miliona KM. Stojčinović je optužen i da se zajedno s Jeličićem u slučaju “Poljoprivredna škola” odrekao tužbe i zaključio sudsko poravnanje, ne obavještavajući o tome vlasti Banjaluke, što znači da za takav potez nije imao njihovu saglasnost.

Šef Odjeljenja za eksproprijaciju u Pravobranilaštvu i bivši zamjenik pravobranioca Vojo Pavičić rekao je da je, kada je Stojčinović otišao s funkcije, uveo obavezu obavještavanja subjekata jer komunikacija sa Gradskom upravom Banjaluka nije bila dobra za vrijeme Stojčinovića.

Stručni savjetnik u Odjeljenju za pravna pitanja Gradske uprave Banjaluka Jelena Vrkačević rekla je da su za vrijeme Stojčinovića imali samo pisanu komunikaciju sa Pravobranilaštvom i da ranije nije bila takva praksa. Stojčinović je kazao da ne komunicira sa nižerangiranim službenicima, već samo sa gradonačelnikom.

Viši stručni saradnik za pravne poslove u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Milka Kojić rekla je da je ona 2013. odbila zahtjev “Našeg doma” za upis svojine nad zgradom u Grčkoj ulici, jer ta firma na to nije imala pravo. Stojčinović se branio navodima da Pravobranilaštvo zastupa RS, a ne grad u postupku privatizacije državnog kapitala.

(Glas Srpske)