Vijesti 31.10.2019.

Studentskom centru “Nikola Tesla” negativno revizorsko mišljenje

ČITANJE: 4 minute

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje Studentskom centru “Nikola Tesla” u Banjaluci, nakon sprovedene finansijske revizije za prošlu godinu.

U izvještajima o sprovedenim finansijskim revizijama pojedinih institucija i javnih ustanova za prošlu godinu, mišljenja sa rezervom dobili su Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Fond zdravstvenog osiguranja i preduzeće “Vode Srpske” iz Bijeljine.

Obrazlažući ove dokumente u Narodnoj skupštini, glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić rekao je da je Studentskom centru “Nikola Tesla” Banjaluka dato negativno mišljenje jer nisu definisane čvrste politike za priznavanje potraživanja prihoda od usluga smještaja studenata.

“Nakon olujnog nevremena, koje je oštetilo objekte Centra, nije izvršen vanredni popis, niti popis inventara. Prihodi od ishrane nisu realno iskazani”, naveo je, između ostalog, Radukić.

On je rekao da je ulaganje u paviljone tri i četiri više od 900.000 KM iskazano vanbilansno, navodeći da Centar nije sačinio sporazum sa Univerzitetom u Banjaluci, kojim bi se regulisala ta ulaganja.

“Ukupni prihodi i primici Studentskog centra u 2018. godini su 3,6 miliona KM, a ukupni rashodi 7,7 miliona KM. Negativno mišljenje na usklađenost ovom centru je dato jer prilikom pripreme i planiranja budžeta i finansijskog plana vlastitih sredstava nije postupano u skladu sa odredbama Zakona o studentskom standardu”, naveo je Radukić.

Radukić je rekao da u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine i turizma Srpske za prošlu godinu dato mišljenje sa rezervom, jer su prihodi obračunskog karaktera i potraživanja potcijenjeni za 787.000 KM.

“Nisu iskazana potraživanja po osnovu prodaje robe i usluga za usluge Ugostiteljskog servisa”, naveo je Radukić.

On je rekao da je ukupno izvršenje budžeta Ministarstva 8,9 miliona KM, što je za tri odsto više u odnosu na drugi rebalans i pokriveno je dozvoljenim realokacijama.

“Mišljenje sa rezervom na usklađenost ovog ministarstva dato je jer je tokom 2018. godine vršen prijem zaposlenih u Ugostiteljski servis bez raspisivanja javnog konkursa”, naveo je Radukić.

Mišljenje sa rezervom dato je i Fondu zdravstvenog osiguranja /FZO/ jer su rashodi za pružanje zdravstvenih usluga u inostranstvu potcijenjeni za najmanje 349.000 KM i nisu evidentirani u obračunskom periodu u kojem su nastali.

Radukić je rekao da u odnosu na budžetski okvir FZO, definisan odlukom o usvajanju rebalansa finansijskog plana za 2018. godinu od 801 milion KM, a izvršenje finansijskog plana iznosi 755 miliona KM ili 94 odsto.

“FZO je mišljenje sa rezervom na usklađenost za posmatrani period dato i zbog toga što planiranje prihoda po osnovu transfera između budžetskih jedinica nije usklađeno s planom jedinice koja vrši transfer u Fondu. Ti prihodi su planirani u iznosu većem za 13,6 miliona KM”, naveo je Radukić.

On je rekao da je mišljenje sa rezervom za preduzeće “Vode Srpske” dato jer su budžetski izdaci precijenjeni za 42.000 KM zbog toga što je izvršeno rezervisanje raspoloživih sredstava na poziciji izdataka za nefinansijsku imovinu.

“Troškovi za izvršene usluge revizije glavnih projekata izgradnje objekata od gotovo 62.000 KM pogrešno su evidentirani. Rashodi za tekuće održavanje imovine su potcijenjeni za 67.000 KM, a za isti iznos su precijenjeni izdaci za nefinansijsku imovinu”, naveo je Radukić.

On je rekao da su ukupni prihodi i primici “Voda Srpske” lani iznosili 26 miliona KM, a ukupni rashodi 33 miliona KM.

“`Vodama` je negativno mišljenje za usklađenost dato jer prilikom provođenja znatnog dijela javnih nabavki nije poštovan Zakon o javnim nabavkama zbog čega nisu izvršene aktivnosti planirane programom rada za prošlu godinu i drugih poslova”, kaže Radukić.

On je rekao da je u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za prošlu godinu dato mišljenje sa rezervom jer su rashodi obračunskog karaktera precijenjeni za 15,9 miliona KM, a potcijenjene su tekuće doznake za borački dodatak – 11,4 miliona KM, za odlikovane borce – 3,6 miliona i naknade za otpremnine – 0,9 miliona KM.

“Kratkoročna potraživanja su precijenjena za iznos nekorigovanih potraživanja od 140.000 KM”, rekao je Radukić.

Prema njegovim riječima, budžetski rashodi i izdaci ovog ministarstva su 321 milion KM, što je u odnosu na drugi rebalans više za jedan odsto, a razlika je pokrivena dozvoljenim realokacijama.

“Mišljenje sa rezervom na usklađenost dato je jer dodjela sredstava granta udruženjima od javnog interesa ostalim udruženjima i fondacijama nije vršena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu”, rekao je Radukić.

(Srna)