GORAN MARIČIĆ ZA BANJALUKA.NET: Koverte ostavite za svadbe, a radnike plaćajte preko računa

Započeta akcija pojačanih kontrola poreskih obveznika za koje se sumnja da dio plate radnicima isplaćuju u koverti ili na ruke, a ne na njihove račune u bankama, nastavak je aktivnosti Poreske uprave RS na suzbijanju sive ekonomije, i od nje očekujemo veoma pozitivne efekte jer će dobrim dijelom spriječiti poreske obveznike da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i doprinosa i da budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji posluju legalno, rekao je u intervjuu za „Banjaluka.net“ Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

On je istakao da je primjetno da se određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, te da isplaćuje dio plate u koverti, a radnika prijavljuje na minimalni iznos plate čime čini utaju poreza i doprinosa. Dodao je da očekuje pomoć radnika koji dio plate dobijaju na ruke, i pozvao ih da takve pojave prijave Poreskoj upravi RS, te da sarađuju sa poreskim inspektorima prilikom kontrola.

BANJALUKA.NET: Početkom ovog mjeseca najavili ste pojačane kontrole poreskih obveznika za koje se sumnja da dio plata radnicima isplaćuju protivzkonito, odnosno u koverti, ili „na ruke“. Na koji način ćete vršiti te kontrole, i kakva su Vaša očekivanja?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je započela pojačane kontrole širom Republike Srpske sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti. Poseban akcenat u ovim kontrolama biće stavljen na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te će se vršiti analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu. Očekujemo da će nam u ovoj akciji pomoć pružiti i sami radnici koji su prijavljeni na minimalac, a koji dio plate dobijaju u koverti. Oni sve to mogu prijaviti na brojeve telefona i elektronsku adresu Poreske uprave RS, a inspektori Poreske uprave RS će po zaprimljenoj prijavi istražiti tog poreskog obveznika. Poslodavcima u Republici Srpskoj poručujem da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti i da, što je pomalo i šaljivo, pare u kovertama daju na svadbama i drugim proslavama, a da svojim radnicima kompletan iznos plate isplaćuju preko računa.

BANJALUKA.NET: Sve to se dešava i pored napora Vlade RS, koja konstantno radi na iznalaženju mjera koji bi uticale na rasterećenje privrede i poboljšanje položajan radnika?

MARIČIĆ: Upravo tako. Dakle, Vlada RS je donošenjem Zakona o podsticajima u privredi RS stvorila pretpostavke, kako za povećanje plata u realnom sektoru, tako i privlačenju domaćih i stranih investitora u privredi. Ovo zakonsko rješenje Vlade RS ima za cilj veću platu za radnike i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koje radnik dobije u legalne tokove, odnosno smanjenje sive zone rada.

BANJALUKA.NET: Šta konkretno donosi taj zakon, u dijelu poboljšanja položaja radnika?

MARIČIĆ: Novim Zakonom o podsticajima u privredi, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih je jedan od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini. Ukoliko poslodavac u toku jednog obračunskog perioda radniku poveća platu koja bi nakon tog uvećanja bila veća od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. U slučaju ako je iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u RS, ali ne prelazi iznos od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika privredni subjekti podnose Ministarstvu privrede i preduzetništva najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj, dok Poreska uprava obračunava i provjerava povećanje plate i plaćenih doprinosa, pojedinačno po radniku kod privrednog subjekta.

BANJALUKA.NET: Da li ste u ovoj godini radili kontrole zbog sumnji u isplate dijela plata u kovertama, odnosno „na ruke“?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u julu i avgustu ove godine izvršila 42 kontrole poreskih obveznika koji su isplaćivali minimalna lična primanja, te su kod njih 18 utvrđene nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa na lična primanja, zbog čega je naloženo plaćanje obaveza po osnovu doprinosa u iznosu od 589.517 KM, a po osnovu poreza 120.789 KM.

BANJALUKA.NET: Kakva je naplata javnih prihoda Republike Srpske u ovoj godini?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,674 milijardi maraka, što je za 51,5 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Naplata direktnih poreza je u tom periodu iznosila 339,6 miliona maraka, što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 128,7 miliona KM ili 37,4 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, porez na dobit je u prvih osam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 181,1 milion KM, što je za 13,7 miliona maraka ili devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine. S druge strane, naplata doprinosa nastavlja trend rasta i obara rekorde, pa je tako u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1.034 milijarde KM, a što je za 63,5 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Rast naplate, bilježimo i kod ostalih javnih prihoda, posebno kod naknada za priređivanje igara na sreću kojih je za osam mjeseci naplaćeno 24,8 miliona maraka ili 39 procenata više.

BANJALUKA.NET: Šta utiče na tako dobre rezultate u naplati javnih prihoda?

MARIČIĆ: Razlozi veće naplate javnih prihoda u RS se svakako jednim dijelom mogu pripisati dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini, za šta je svakako zaslužna Vlada RS i mjere koje provodi na rasterećenju privrede i poboljšanju položaja radnika. Takođe, na rast prihoda uticali su i veće plate radnicima u prosvjeti i MUP-u, zatim povećanje broja obveznika doprinosa-zaposlenih u RS za oko 9.500 u avgustu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na veće prihode je uticalo i povećanje minimalne plate radnicima u RS, kao i svakodnevne aktivnosti koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole.

BANJALUKA.NET: Poreska uprava RS posljednjih godina dosta radi na polju digitalizacije. Koje su to novine u ovoj godini, kada je su u pitanju elektronske usluge Poreske uprave RS?

MARIČIĆ: Pored ranije uvedene mogućnosti elektronskog podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku – 1002, od početka ove godine omogućili smo elektronsko podnošenje poreskih prijava za porez na dobit, te prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu. Poreska uprava RS je, sa ciljem jačanja usluga poreskim obveznicima i pojednostavljenja procedura, uvela novu mogućnost a to je elektronsko podnošenje prijava za registraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i poreske
prijave za ostale naknade, čije je korištenje omogućeno putem internet stranice Poreske uprave RS-Elektronske usluge. Pored toga, započeli smo i sa popunjavanjem poreskih prijava za registrovano oružje u ime poreskih obveznika-fizičkih lica. Opredjeljenje Poreske uprave RS za naredni period je da omogućimo podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave. Svakako, tu je i „Android mobilna ePURS aplikacija“ koju smo uveli u junu ove godine i na taj način omogućili poreskim obveznicima da putem svojih android mobilnih uređaja na vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim evidencijama. Takođe, do kraja godine trebalo bi biti obezbjeđeno i funkcionisanje Elektronskog sandučeta, što bi dodatno olakšalo komunikaciju sa poreskim obveznicima.

(banjaluka.net)

NOVO POSKUPLJENJE Pojedine pekare na području Banjaluke podigle cijene svojih proizvoda

Pojedine pekare na području banjalučke regije podigle su cijene svojih proizvoda do 20 feninga, dok ostale cjenovnike planiraju korigovati do kraja godine. Nastavi čitati NOVO POSKUPLJENJE Pojedine pekare na području Banjaluke podigle cijene svojih proizvoda

Uskoro izmjena pet autobuskih linija

Zahvaljujući ulaganjima u saobraćajnu infrastrukturu, uskoro će biti promijenjen režim saobraćaja u više ulica i izmijenjena trasa kretanja autobusa na pet gradskih linija. Ovim izmjenama, želi se postići bolja povezanost između naselja i efikasniji sistem javnog prevoza.

Kako je planirano, doći će do izmjena na kretanjima autobusa na linijama broj 14, 17, 17A, 13B, 9I. Za početak, ove izmjene će biti probne, dok se na provjeri kakav će to imati uticaj na broj putnika. Eksperimentalna primjena novih trasa, prema najavama iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, počeće već za desetak dana.

-Završetkom Istočnog tranzita, novog mosta i više infrastrukturnih radova u naseljima Obilićevo i Starčevica stvorene su mogućnosti za promjene režima saobraćaja u pojedinim ulicama i izmjenu trasa autobuskih linija što će povećati bolju povezanost naših naselja – ističu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

U Obilićevu, u prvoj fazi je predviđeno da dio ulice Vojvode Pere Krece od novog mosta do „Beme“ bude jednosmjerna iz pravca mosta. Saobraćaj će iz smjera Srpskih toplica biti preusmjeren na ulicu Braće Jugović, s obzirom na to da je, nedavnim uklanjanjem kuće na trasi, ova saobraćajnice „oslobođena“ za kretanje vozila.

Iz pravca grada, autobusi će na ovoj liniji saobraćati kao i do sada, ulicom Vojvode Pere Krece, a u povratku će se vraćati ulicom Braće Jugovića.

Takođe, planirano je da Ulica Miloša Obilića, promijeni smjer i bude jednosmjerna od pekare na uglu ulica Cara Lazara – Miloša Obilića.

Što se tiče izmjena u javnom prevozu, planirano je da autobusi na liniji broj 14 ne saobraćaju više u dva smjera u naselju Starčevica. Novina je da će autobusi na ovoj liniji ići u jednom smjeru te na Rebrovcu neće skretati u pravcu Borika, već će nastaviti pravo, odnosno Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića sve do Gradskog mosta te dalje do centra grada (stajalište Boska).

Ova izmjena uvedena je sa ciljem da se stanovnicima koji žive u gusto naseljenom stambenom bloku uz Bulevar vojvode Stepe Stepanovića omogući bolja povezanost sa centrom grada.

Autobusi na liniji broj 17A bi i dalje išli sa Starčevice kroz Borik ali bi kod Narodnog pozorišta skretali lijevo, a kroz centar grada bi nastavljali ka Novoj bolnici. Istovremeno, bio bi povećan broj autobusa koji bi saobraćali kroz Borik.

Takođe, analizira se izmjena trasa linija broj 17, 13B i 9I. Linija broj 17 Obilićevo – Nova Bolnica bi iz smjera Obilićeva skretala lijevo u ulicu Miloša Obilića (koja mjenja smjer) ili Braće Jugovića, do mosta te nakon mosta  desno i dalje nastavljala starom trasom ka Novoj bolnici. Na ovaj način bi naselje Kočićev vijenac i dio oko mosta bio direktno povezan sa Novom bolnicom.

Autobusi na liniji 13B Lazarevo – Novo groblje bi saobraćali iz Bulevara Milutina Milankovića kroz dio Lazareva između ulica Knjaza Miloša i magistralnog puta, a linija 9I Centar – Incel bi saobraćala kroz naselje Novi borik.

-U prvoj fazi koja će početi za desetak dana, radilo bi se o ekspermentalnim korekcijama. U ovom probnom periodu, biće izvršeno brojanje putnika, i nakon te analize bi, ukoliko sve bude u redu, išli sa definitivnom izmjenom trasa – ističu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

CVIJANOVIĆ: Deklaracija SDA protiv mira i saradnje

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je deklaracija SDA usmjerena protiv mira, stabilnosti, dobrih odnosa, koegzistencije, saradnje, kohezije, i to ne samo u okviru BiH nego i na širem regionalnom planu. Nastavi čitati CVIJANOVIĆ: Deklaracija SDA protiv mira i saradnje

Višković poslanike pozvao na jedinstvo

Premijer Republike Srpske Radovan Višković pozvao je večeras poslanike opozicije u Narodnoj skupštini da se pridruže inicijativi za smjenu potpredsjednika skupštine Senada Bratića, te da se javnosti kaže da ovo nije politička pobjeda SNSD-a već legalni odgovor na Programsku deklaraciju SDA.

“Svi koji govore da nema nikave razlike između sadašnje Programske deklaracije SDA i deklaracije koju je ova partija usvojila prije 10 godna griješe, jer je razlika suštinska i velika. Razlika je u tome što se u ranijim deklaracijama SDA zalagala za republiku BiH i građansku državu kroz promjene ustavnog uređenja. Promjene ustavnog uređenja ne može biti bez saglasnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda i zato nas to nije brinulo”, rekao je Višković na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Međutim, kaže Višković, sada je “republika BiH” proklamovana u programskim ciljevima SDA, organizovana na principu tri nivoa vlasti – regionalni, opštinski i državni.

“Znači ovo nema veze sa prudskim sprozumom. Zato je iz Srpske došao ovakav zahtjev i odgovor. Skoro da nema razlike u stavu o navedenom dokumentu svih političkih partija iz Srpske. Za ovo nam je neophodno potpuno jedinstvo”, dodao je Višković.

On kaže da se ispostavilo da je Bratićeva ostavka dostavljena na protokol Narodne skupštine, ali nakon što je zakazana posebna sjednica.

“Zato ništa ne znači za ovu sjednicu. Niko ništa ne krije i ne vidim nijedan način da se optužujemo za bilo šta u raspravi o ovoj temi”, kaže Višković.

On je naglasio da je srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik imao sinoć sastanak sa liderima PDP-a i SDS-a, a u predstojeću subotu je zakazan sastanak u Srbiji na najvišem nivou na kome će biti riječi o svim važnim pitanjima.

“/Lideru SDS-a/ Mirku Šaroviću je sinoć ponuđeno da SDS izađe iz vlasti na nivou BiH, a da SNSD ne uđe u vlast. To nije prihvaćeno i zvanično je rečeno i kada bi htjeli da to uradimo ima jedan koji neće i bio bi problem”, naveo je Višković.

Nakon toga, kaže on, bila je varijanta da partije zajedno djeluju u oba parlamenta.

“Rečeno je da ne može ni to. Takođe, rečeno je da će razgovori biti nastavljeni o čemu javnost neće biti obaviještena, a onda je nakon sastanka sve objavljeno”, rekao je Višković.

Višković je kategoričan da sve političke partije moraju imati jedinstven stav da bi Srpska bila sačuvana.

“Nadam se da ćemo nakon sastanka u Srbiji postići kompromis kako da djelujemo u budućnosti, jer je ovo ozbiljno pitanje za nas i udar je na Srpsku. Ima mnogo skrivenog u dokumentu SDA i to je veliki problem”, kaže Višković.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić tvrdi da vlast želi od svega da napravi predstavu, jer nije htjela da razgovara sa opozicijom o smjeni Bratića.

“Jesmo za razgovor o svim pitanjima, posebno o onim koji se odnose na odlazak građana, ali i o ekonomiji i činjenici da institucije Srpske ne plaćaju poreze”, rekao je Stanić.

Poslanik PDP-a Dragan Galić tvrdi da je SNSD bio protiv smjene Bratića, kada je to tražio PDP.

“Zašto tada niste glasali za našu inicijativu, a danas kao branite interese Republike Srpske”, rekao je Galić.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske otpočeli su ipak kasno poslije podne raspravu o smjeni Senada Bratića, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Zahtjev za smjenu Bratića podnijeli su klubovi poslanika SNSD, DNS, SP, DEMOS, NDP, Ujedinja Srpska i poslanička grupa nezavisni poslanici i Mijo Perkunić i to zbog učestvovanja u donošenju deklaracije SDA koja je kako su obrazložili, direktno usmjerna protiv interesa Republike Srpske.

Nedugo nakon zahtjeva za smjenom i sam Bratić je podnio ostavku, međutim kako su rekli u kabinetu predsjednika i generalnog sekretara NS RS ostavka nije stigla, a i tokom rasprave o njegovoj smjeni ta ostavka nije stigla u službu Narodne skupštine Republike Srpske već je samo predana na pisarnicu NS RS.

(Nezavisne)

GRAĐEVINSKA ŠKOLA OSTAJE PODSTANAR Planirana investicija Grada upala u probleme

Grad će morati na drugačiji način riješiti podstanarski status Građevinske škole a ne kao što je do sada bio plan kroz nadogradnju Tehničke škole u kojoj bi ova obrazovna ustanova dobila svoj prostor.

Gradonačelnik Igor Radojičić je rekao da su u fazi projektovanja otkrivene određene poteškoće.

– Izmjenom regulacionog plana predvidjeli smo mogućnost dogradnje Tehničke škole kako bi riješili pitanje smještaja Građevinske škole i planirano je da Grad finansira te radove. Problem je što je otkriveno da je postojeći objekat jako lošeg kvaliteta i da nema kapacitet da nosi veću spratnost. Trenutno provjeravamo da vidimo da li je moguće rješavanje statičkih problema na postojećem objektu i imaćemo ozbiljan problem ako ne mognemo taj projekat realizovati  – kazao je Radojičić.

Dodao je da ni u tom slučaju ne planiraju odustati od rešavanja pitanja smještaja Građevinske škole ali da će biti primorani da u potpunosti mjenjaju planove.

– To znači da moramo krenuti u potragu za novom lokacijom i da idemo u izmjene regulacionih planova i idemo sve ispočetka – rekao je Radojičić.

U Odjeljenju za komunalne poslove su rekli da su prilikom projektovanja, tražili da se uradi dodatna analiza statike objekta.

– Ona je pokazala da bi eventualna nadogradnja škole bila skuplja nego da gradimo potpuno novu školu tako da je ekonomski neisplativo ulaziti u takvu investiciju -objasnili su u ovom Odeljenju.

Dodali su da razgovaraju sa projektantima i tragaju za drugim rješenjem.

Prema ranijim procjenama Grad je računao da će za realizaciju ovog projekta biti potrebno više od miliona maraka a očekivalo se da tokom ove godine počnu radovi. Ako se uzmu u obzir posljednje informacije projekat je u zastoju.

Učenici Građevinske srednje škole su se do sada se više puta selili. Između ostalog oni su 2003. godine prešli u objekat u ulici Braće Podgornika u Lazarevu jer su se morali iseliti iz zgrade Katoličke gimnazije u centru grada. Sanitarni inspektori su krajem 2011. godine utvrdili da je objekat u Lazarevu opasan po život, te da ne ispunjava osnovne uslove za dalje odvijanje nastave. U novembru 2012. godine preselili su se u zgradu bivše Investiciono-razvojne banke (IRB) u naselju Rosulje gdje se i trenutno nalaze.

Višegodišnjom strategijom razvoja grada je predviđeno poboljšanje uslova za odvijanje nastave u srednjim školama a jedna od mjera je da se do 2022. godine izgrade najmanje dva nova objekta. U igri su tri škole Medicinska, Ugostiteljsko- trgovinsko – turističke ili Građevinska škola.

(Srpskainfo)

Radojičić novi potpredsjednik SNSD-a

Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić izabran je danas za potpredsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), zajedno sa četiri dosadašnja potpredsjednika, odlučeno je u prvom dijelu sjednice Glavnog odbora ove stranke.

Na sjednici, koja se održava u Banskom dvoru, Glavni odbor je, pored Radojičića, za potpredsjednike SNSD-a izabrao dosadašnje članove ovog organa Željku Cvijanović, Nebojšu Radmanovića, Radovana Viškovića i Nikolu Špirića.

Prema odluci Glavnog odbora, za generalnog sekretara je reizabran Luka Petrović.

“RIJEČ JE O NESPORAZUMU” Muškarac koji je prijavio nestanak 23.000 KM neće tužiti djevojku

Ovdje je riječ o nesporazumu i ne želim krivično, niti bilo kako goniti ovu djevojku, jer je riječ o jako dobroj osobi, kaže za Srpskainfo F. I. koji je juče dospio u javnost nakon što je prijavio policiji da mu je ukradeno skoro 23.000 maraka.  Nastavi čitati “RIJEČ JE O NESPORAZUMU” Muškarac koji je prijavio nestanak 23.000 KM neće tužiti djevojku

PROJEKAT „PORODIČNI SARADNIK“ Pomoć za djecu iz 20 porodica

Gradonačelnik Igor Radojičić, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad, potpisao je danas sa organizacijom „Save the Children“ ugovor o realizaciji projekta „Porodični saradnik“, sa ciljem jačanja porodice kroz institucije socijalne zaštite.

Nakon potpisivanja ugovora, Radojičić je precizirao da se projekat odnosi na 20 porodica u kojima postoji mogućnost zanemarivanja djece, zbog porodičnih poteškoća.

Projektom je predviđeno da dobiju pomoć sa strane i da se porodica pokuša održati na okupu. Ta djeca ne bi trebalo da se izdvajaju iz porodica, odnosno, po mogućnosti, trebalo bi da žive u zdravim i srećnim porodicama – naglasio je Radojičić.

Direktor organizacije „Save the Children“, Andrea Žeravčić, istakla je da je program osmišljen na takav način da se pomogne centrima za socijalni rad da imaju obučen stručni kadar koji će raditi sa identifikovanim porodicama.

Tim porodicama je potrebna podrška u minimiziranju rizika koji postoji i razvijanju roditeljskih kompetencija. U prethodnom periodu podržali smo razvoj dnevnog centra za djecu u riziku u Banjoj Luci te mislimo da je potrebna veća podrška i roditeljima kako bi naše intervencije dale kvalitetan rezultat za djecu – rekla je Žeravčić.

Irena Joldžić, direktor Centra za socijalni rad Banja Luka, izrazila je zadovovoljstvo nastavkom saradnje sa organizacijom „Save the Children“.

Moramo djelovati u pravcu da se svaka porodica održi, a naš tim socijalnih radnika će pomoći porodicama u tome. Najveći interes je da djeca napreduju u porodicama, a ne da ih izuzimamo iz različitih razloga – zaključila je Joldžić i dodala da će projekat provoditi do kraja 2020. godine.

Projekat će biti finansiran donatorskim sredstvima.

DJECA U STRAHU Pripadnik MUP RS autom nasrće na djecu

Visokorangirani službenik MUP Republike Srpske, čitaj inspektor, automobilom se zalijeće u djecu na igralištu i govori im da su majmuni, slika je kakvu već mjesecima imaju priliku vidjeti mališani u banjalučkom naselju Starčevica.

Nasrtaji automobilom na djecu i uvrede koje nikako ne bi smjele biti u rječniku jednog policijskoj službenika, a pogotovo ne onog koji je trebalo da bude školovan da štiti i čuva građane (i njihovu djecu) i na čijem reveru je više zvjezdica, samo pokazuju u kakvom sistemu živimo, a da ne govorimo o slici koju ovakav pripadnik MUP RS ostavlja na mlađu populaciju.

– Igrali smo košarku kada se taj čovjek džipom zaletio prema nama. Nismo se ni pomjerili, a on je auto zaustavio na metar – dva od nas, otvorio prozor i galamio prema nama: Majmuni šta radite ovdje! Prepali smo se. Odgovorili smo da igramo košarku i da ništa drugo ne radimo, a zatim je parkirao auto u blizini koša iako je imao slobodnog mjesta na parkingu. Nakon svega smo otišli kući, jer više nismo mogli igrati – ispričao je dječak čiji je identitet poznat redakciji.

Sličnih pričao o nekulturnom čovjeku u uniformi bilo je i previše da bi bile dječija izmišljotina, a kulminacija svega bila je nedavno kada se oči u oči sa ovim službenikom MUP RS sukobio jedan od stanara.

– Djeca već mjesecima pričaju kako ih neki čovjek u policijskoj uniformi napada i upućuje im razne pogrdne riječi. Ne možete biti ravnodušni prema tome, ali opet sa druge strane pomislite da je to samo prolazna nervoza kod nekoga čovjeka, a sa druge strane i djeca znaju biti nezgodna kada se igraju pa više niste sigurni do koga je sve to. Međutim, kada sam se lično uvjerio šta radi nije mi bilo svejedno – ispričao je Banjalučanin.

Službenik MUP RS je u posljednjem incidentu parkirao automobil ispod koša, iako su ga djeca molila da to ne radi.

Nakon što se umiješao jedan od stanara zamalo je došlo do fizičkog sukoba, ali je on na kraju izbjegnut, a auto je pomjereno na drugo slobodno mjesto tako da su djeca mogla normalno nastaviti sa igrom.

Ogorčeni roditelji odlučili su da će u narednom periodu snimiti ponašanje policijskoj službenika kako bi se spriječile neželjene posljedice.

(Srpskainfo)

„BIRAMO NAJUREĐENIJE“: Najljepše dvorište u Ljubačevu

Dvorište Mirjane i Stevana Vranješa iz Ljubačeva, najljepše je dvorište u ovogodišnjoj akciji „Biramo najuređenije“, koju je Gradska uprava organizovala 17. godinu uzastopno.

Sa puno ljubavi i pažnje uređujemo naše dvorište. Ideja ima mnogo i suprug i ja nastojimo da jednu po jednu pretočimo u djelo. Najvažnije nam je da naš životni prostor održavamo urednim i čistim, da imamo mnogo cvijeća i zelenila i da nam komšije i prijatelji često dolaze, jer vole ovu našu malu oazu mira i spokoja – kaže Mirjana Vranješ iz Ljubačeva.

Najljepše školsko dvorište je krug Osnovne škole „Jovan Dučić“ u Priječanima koja je nedavno obnovljena u velikoj akciji Gradske uprave, ali nemjerljiv doprinos lijepom izgledu ovog dvorišta dali su učenici i nastavnici ove škole.

U konkurenciji zajednica etažnih vlasnika najljepši životni prostor za ovu godine je onaj u Ulici Carice Milice broj 10 u naselju Obilićevo, dok je vlasnik najljepšeg balkona Milka Kajkut iz Gornje Piskavice.

Grad Banja Luka je prije 17 godina pokrenuo ovu akciju sa osnovnim ciljem da se naši sugrađani podstaknu na uređenje svog životnog prostora, na stvaranje ugodnijeg i ljepšeg ambijenta za život u gradu, čime će i sam grad postati ugodnije mjesto za život.

U ovogodišnjoj akciji je učestvovalo 35 kandidata u četiri kategorije: najuređenije dvorište, školsko dvorište, najuređeniji prostor zajednica etažnih vlasnika i najljepši balkon. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovogodišnjoj akciji, a svi kandidati predstavljaju primjer kao se treba odnositi prema prostoru u kojem se živi i kako se na pravi način doprinosi ljepšem izgledu našeg grada – kažu u Odjeljenju za komunalne poslove.
Nagrađeni

Drugo mjesto u kategoriji dvorišta osvojio je Dragoslav Aničić, a treće Brane Topić. Ove godine, aposlutni pobjednik u konkurenciji školskih dvorišta je OŠ „Jovan Dučić“ jer je na drugom mjestu njihova škola u Kuljanima, a na trećem škola u Zalužanima.

U konkurenciji zajednica etažnih vlasnika na drugom mjestu je ZEV Carice Milice 38-40, a na trećem ZEV Bulevar cara Dušana 8. Drugo mjesto u kategoriji najljepših balkona zauzela je Stojanka Đuragić iz Ulice Novaka Pivaševića, dok je treći Ljubomir Račić iz Ulice Petra Rađenovića.

Osumnjičen da je ukrao novac iz aparata za igre na sreću u Laktašima

M.B. iz Laktaša uhapšen je juče zbog sumnje da je ukrao novac iz aparata za igre na sreću u ugostiteljskom objektu u Laktašima.

Naime, kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, on je upotrebom fizičke snage otvorio aparat i ukrao novac.

Njega su identifikovali i uhapsili Policijski službenici Policijske stanice Laktaši.

“O navedenim okolnostima upoznat je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se u redovnoj proceduri dostavi izvještaj protiv M.B. za krivično djelo ‘Teška krađa”, saopštili su iz PU Banjaluka.

(Nezavisne)

HUMANOST NA ISPITU Traži se krv za djevojku povrijeđenu u teškom udesu kod Gradiške

Marija Jorgić (20) koja je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u subotu uveče nalazi se u teškom stanju i na društvenim mrežama mole se ljudi koji imaju krvnu grupu nulta pozitivna da doniraju krv u Transfuziju Banjaluka.

Saobraćajna nesreća dogodila se u subotu oko 22.30 kada su se sudarili motocikl “jamaha”, kojim je upravljao Stojko Tešić (22) iz Brčkog, sa kojim je bila i Marija, te automobil “golf” koji je vozio Belmin Huskić (25) iz Gradiške.

➡️Ko ima krvnu grupu 0+ i voljan je dati krv neka se javi u transfuziju⬅️

Gepostet von Policija Zaustavlja – Banja Luka am Montag, 16. September 2019

(Srpskainfo)

 

Automobil udario dijete u banjalučkom naselju Lauš

Jedan pješak povrijeđen je kada ga je udario automobil u Karađorđevoj ulici u banjalučkom naselju Lauš, saznaju “Nezavisne”.

Kako nezvanično saznajemo, povrede u ovom udesu zadobilo je dijete.

Ono je vozilom Hitne pomoći prevezeno u bolnicu, a saznajemo da su pitanju lakše tjelesne povrede.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode još uvijek nisu poznate, a više detalja trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja.

(Nezavisne)

ODRŽANO ROČIŠTE Davor Dragičević tužen za klevetu, Borenović svjedočio

U Osnovnom sudu u Banjaluci danas je održano glavno ročište u predmetu protiv Davora Dragičevića po tužbi Đorđa Rađena za klevetu.

Rađen je podnio tužbu protiv Dragičevića, oca ubijenog Davida, 14. jula 2018. godine i traži isplatu odštete u iznosu od 5.000 KM.

U svojstvu svjedoka, kao predsjednik Anketnog odbora NSRS, saslušan je Branislav Borenović koji je u izjavi za Buku rekao da se radi o apsurnoj situaciji –tužbi za klevetu usmjerenu protiv oca pokojnika koji je lažno optužen za radnje koje nije učinio.

„Sam sebe pitam da li je ovo ružan san ili java koju živimo. Vjerujete svakog oca koji izgubi svoga sina na način da mu je ubijen, razumijem kao i njegove javno izgovorene riječi i ne želim da nikome ništa zamjerim. I kada se prema meni tako nešto kaže, ne zamjeram, zato je za mene apsurdno tužiti nekoga ko je izgubio djete, a u svim relevantnim izvještajima se pokazalo da ta optužba uopšte nije istinita “, rekao je Borenović i dodao da je na saslušanju iznio činjenice do kojih je Anketni odbor u svom radu došao.

Tada je zaključeno, što je Borenović ponovio na saslušanju, da su skoro svi navodi koji su izneseni na spornoj, prvoj konferenciji za novinare- provala, pljačka, korištenje narkotika,- kroz relevantne institucije dokazane kao netačne.

Za BUKU je istakao tri najvažnije činjenice koje je ponovio danas na sudu.

Prva je vezana za pronađene predmete u džepovima Davida Dragičevića. Odgovor koji je dobio nakon pitanja upućenog patologu Željku Karanu, da li su pregledani džepovi pokojnog Davida Dragičevića, onoga dana kada je pronađen, glasio je da nisu. Postavio je takođe  i pitanje da li je moguće da su u džepove naknadno stavljeni predmeti , ako je tijelo bilo bez nadzora jedan dan, na što je dobio potvrdan odgovor, što je ključni pokazatelj, naglasio je Borenović,  da je moglo doći do podmetanja spornih predmeta.

„ I kao teću ključnu činjenicu naveo bih odgovor dobijen od dvojice načelnika, Darka Ilića i Siniše Kostreševića, na  pitanje da mi kažu kada oni, sa stopostotnom sigurnošću,  mogu reći da su posljednji put vidjeli Davida Dragičevića živog u Banjaluci, na kojoj tačno lokaciji. Jedan načelnik je rekao da je to kamera NLB banke koja je u centru grada, a drugi da je to kamera optike Ray koja je takođe u samom centru grada. Obe lokacije su udaljene nekoliko kilometara od ulice Velibora Janjetovića Janje, što pokazuje da smo mi kroz Anketni odbor utvrdili netačnost navoda izrečenih na spornoj konferenciji, a posebno one koje su izrečene u zvaničnim policijskim izvještajima“, zaključio je Borenović.

Advokat Ifet Feraget, koji je takođe bio pozvan kao svjedok na ovom suđenju, iskoristi je pravo da kao advokat porodice Dragičević, bude izuzet.

Podjetimo Rađana je Dragičević javno prozivao više puta zbog, kako je govorio, lažne prijave pljačke njegove kuće za koju su policajci i tužitelj, na spornoj konferenciji za novinare kada je pronađeno tijelo, okrivili Davida Dragičevića.

U tužbi su citirane Dragičevićeve izjave u kojim Rađena, zajedno sa ostalima, optužuje za ubojstvo sina i naziva ubicom, a navedeno je i da je za pljačku Rađenove kuće, koja je bila sumnjiva, osumnjičen David Dragičević, iako je kasnije dokazano da on nije počinitelj.

Podsjetimo da je Alen Kukić, koji je uhapšen u septembru prošle godine zbog pomaganja ubici Davida Dragičevića, na sudu izjavio kako mu je upravo Rađen naredio da obriše videosnimke iz računara objekata koji se nalaze u ulici Velibora Janjetovića Janje na kojima se vidi nepoznata osoba koja ulazi u Rađenovu kuću i izlazi iz nje 18.3.2018. godine.

Kukić je nakon 38 dana provedenih u pritvoru pušten na slobodu, a u pravosudnim dokumentima koji su korišteni u predmetu “Kukić” je takođe utvrđeno da nije bilo tragova provale u Rađenovu kuću.

(Buka)

“LEPIR PRIZNAO PROPUSTE” Feraget traži da slučaj Davida Dragičevića preuzme Tužilaštvo BiH

Predmet ubistva Davida Dragičevića (21) trebalo bi da bude predat u nadležnost Tužilaštva BiH, a tome se ne protivi ni glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Želimir Lepir, najavio je to danas advokat Ifet Feraget nakon sastanka u Banjaluci sa Lepirom i postupajućim tužiocem Daliborom Vrećom.  Nastavi čitati “LEPIR PRIZNAO PROPUSTE” Feraget traži da slučaj Davida Dragičevića preuzme Tužilaštvo BiH

ADEKVATNA OBUKA Za opremanje sedam kabineta praktične nastave 200.000 KM

Srednje stručne škole, njih sedam, dobiće 200.000 KM iz gradskog budžeta za opremanje kabineta praktične nastave, u okviru programa čiji je cilj da učenici dobiju adekvatnu obuku za buduća radna mjesta.

Ugovori o korištenju ove vrste podsticaja danas su i zvanično uručeni predstavnicima srednjih škola. Pored sredstva iz gradskog budžeta, u opremanje kabineta biće uključene i zainteresovane kompanije, koje su ovaj program prepoznale kao šansu za dobijanje novog, obučenog kadra.

Tokom uručenja ugovora, gradonačelnik Igor Radojičić ukazao je da je ovo već druga godina da se iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za opremanje kabineta za praktičnu nastavu.

To vidimo kao podsticaj privredi za stručno obrazovanje, jer djeca izlaze iz škola bez dovoljnog praktičnog znanja – kazao je Radojičić.

Zahvaljući ovom programu, biće opremljeni stručni kabineti sljedećih škola: Tehnološke, Elektrotehničke, Poljoprivredne, Ugostiteljske, Tehničke, Građevinske i Škole učenika u privredi.

Direktor Ugostitetljsko – trgovinsko – turističke škole Boris Spasojević, precizirao je da će ove podsticaje iskoristiti za opremanje restorana u okviru škole, koji služi za praktičnu edukaciju učenika.

Zanimanja poput kuvara, kulinarskog tehničara ili konobara danas su tražena na tržištu rada i siguran sam da ćemo, zahvaljući ovoj pomoći, biti u prilici da adekvatano obučimo učenike – rekao je Spasojević.

Kako je naglašeno, od izuzetne je važnosti što su u ovaj proces, pored Grada, uključene i brojni privredeni subjekti. U okviru ovog programa, opremanje kabineta ovih škola pomogle su sljedeće kompanije:  „Kavala“ doo, „Got solušn“, „Elnos“, „Telegrup“, Ekskluziv lindžeri“, „Krajina klas“, „Tropik“, „Rema trejd“, te „VIS“.

Regionalni direktor operacija  „Telegrup“ Aleksandar Antonović, naglasio je da su se u ovoj kompaniji kadrovi iz Republike Srpske pokazali odličnim i na regionalnom i internacionalnom tržištu, zbog čega su i odlučili da podrže ovu akciju.

Izuzetno nam je važno da za dobro poslovanje imamo dobre kadrove. Što se nas tiče i našeg poslovanja, potrebno je djecu stimulisati da se okrenu tehnološkim strukama koje će biti sve više deficitarne na tržištu rada – rekao je Antonović.

DAN NAKON SMJENA: Imenovani novi direktori šumskih gazdinstava

Strahinja Bašević je novi direktor šumskog gazdinstva “Romanija” sa Sokoca umjesto smijenjenog Vlajka Sekulića, dok je na čelu ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš Igor Andrić umjesto Stane Kuzmić.

Novi direktor Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju u Doboju umjesto Nikole Miličevića je Milovan Krčo.

Neđo Galić, bivši direktor Šumskog gazdinstva “Oštrelj” Drinić, i po mnogima jedan od najboljih rukovodilaca šumarije od njenog osnivanja, vraća se u direktorsku fotelju tog ŠG umjesto juče smijenjene Slađane Banjac, saznaje Srpskainfo.

Pošto ova pozicija po međustranačkoj raspodjeli pripada DNS-u, ključnu odluku treba da danas popodne donesu Gradski i Regionalni odbor DNS Banjaluka, ali kako saznajemo, sve je već dogovoreno.

Galić, u izjavi za Srpskainfo, nije direktno potvrdio ove informacije, ali ih nije ni demantovao.

– Kakva su danas vremena, neću potvrditi ništa dok ne vidim odluku crno na bijelo – rekao je kratko Galić.

(Glas Srpske, Srpskainfo)

Banjalučanka ukrala 23.000 KM muškarcu s kojim je bila u autu

Dvadesetdevetogodišnju Banjalučanku Slavicu M. identifikovala je policija zbog sumnje da je sinoć od muškarca sa kojim je bila u autu u ulici Jovana Dučića, ukrala 23.000 maraka i to dok je on pijan zaspao, saznaju “Nezavisne”.

Policiji je krađa odmah i prijavljena a na osnovu operativnih saznanja, utvrđeno je da se radi o pomenutoj ženi koja je iskoristila nepažnju oštećenog i ukrala mu novac.

Pare su  pronađene i vraćene vlasniku, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac OJT Banjaluka.

“Tužilac je  naložio da se u redovnoj proceduri nakon kompletiranja predmet proitiv S.M. dostavi izvještaj za  tešku krađu”, naveli su iz banjalučke Policijske uprave.

(Nezavisne)

STUDENTSKE MUKE: Kirija za sobu i do 300 maraka

Roditelje sadašnjih i budućih studenata koji ne dobiju smještaj u studenskim domovima i naredne akademske godine očekuje veliki trošak za stanovanje, o čemu svjedoči podatak da stanodavci po sobi traže i do 300 maraka.

Upravo toliku cifru zahtijeva vlasnik stana u Sarajevu, koji tvrdi da je u pitanju izvanredno uređena soba, s tim što ćete, podrazumijeva se, hodnik i toalet s nekim dijeliti.

Drugi sarajevski stanodavac nudi sobu za nešto nižu cifru, odnosno 250 maraka, ali ima i posebne, pedagoške uslove.

“Soba se izdaje isključivo studentici koja se planira ozbiljno posvetiti fakultetu. U pitanju je komforna i čista soba s balkonom. Stan je tri minuta od trolejbuske stanice. Lokacija je u blizini kampusa, a u cijenu su uračunati voda, struja, Wi-Fi, grijanje, s tim što je zajednička upotreba kuhinje i kupatila”, navodi ovaj oglašivač.

Velika su očekivanja stanodavaca i u Banjaluci, gdje su, istina, cijene nešto niže, ali svakako poprilično masne za većinu roditelja.

“Izdajem namještenu dvokrevetnu sobu na Starčevici u prizemlju kuće za jednog ili dva studenta. Stan od oko 70 kvadrata ima dvije spavaće sobe, hodnik, kuhinju, kupatilo, balkon. Cijena sobe je 280 maraka s režijama”, navodi vlasnik stana u Banjaluci.

Ruku na srce, ima i onih čiji su apetiti skromniji, pa tako vlasnik stana u banjalučkom naselju Nova varoš za svoju sobu traži 180 maraka, s tim što to nije konačan trošak, pošto ste dužni da plaćate struju i vodu. Međutim, ostale prostorije moraćete da dijelite s više docimera, pošto je riječ o stanu sa tri sobe.

Naravno, u oba grada možete pronaći i jeftiniji smještaj, tako da su sobe dostupne po cijeni već od 150 maraka, ali većina njih, vidljivo je na fotografijama u oglasima, djeluju kao da je namještaj kupljen prije nekoliko decenija, a stanarinu će vam, svakako, dodatno povećati režijski troškovi.

Studentski lideri složni su u ocjeni da je smještaj u privatnoj režiji preskup.

“Studentu u Sarajevu, kao i njegovim roditeljima, zaista nije lako, posebno ako dolaze iz manjih sredina, gdje su plate niže, i ako se uzme u obzir da u porodici radi jedan roditelj”, rekao je za “Nezavisne” Hamza Vahid El-Din, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Dobro rješenje za studente koji dolaze izvan Sarajeva, ističe, jesu studentski domovi, u kojima stanarine iznose od 160 do 180 maraka, u šta su uključeni ručak i večera, kao i svi režijski troškovi, izuzev interneta.

“Svakako, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu će u budućnosti insistirati na tome da se formira fond za socijalno ugrožene studente, kako bismo im olakšali studentski život, uključujući i plaćanje stanarine”, obećava lider tog parlamenta.

Stefan Filip Kremenović, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, smatra da su cijene stanovanja u ovom gradu generalno visoke, a pogotovo za studente.

“Studenti imaju opcije apliciranja za dom, gdje su cijene smještaja izuzetno pristupačne. Za one koji ne ispune uslove i nađu se ispod crte, ostaje opcija privatnog smještaja. Udruživanjem više studenata pri iznajmljivanju smještaja mogu se smanjiti ukupni troškovi stanovanja. Uzimajući u obzir da je prosječna cijena iznajmljivanja stanova 250 KM i da je to skoro trećina prosječne plate u RS, jasno nam je da je to preveliki iznos za roditelje”, argumentuje Kremenović.

(Nezavisne)